Home

Decimale getallen uitleg

Kommagetallen worden ook wel decimale getallen genoemd. 4 is dus geen decimaal getal, maar 4,2 wel. De cijfers achter de komma noem je decimalen. 7,21 is een getal met 2 cijfers achter de komma, dit is dus een getal met 2 decimalen. De getallen achter de komma hebben ook een waarde. Het getal 2,1 is hetzelfde als 2,10 en 2,100 enz In deze video leer je hoe je een decimaal getal kunt herkennen Decimalen? >>>>> Denk aan GELD! Decimalen is een ander woord voor kommagetallen, dus getallen met een komma er in. Als je met kommagetallen gaat rekenen denk dan aan geld bedragen. Want met geld rekenen kunnen we allemaal. Zie je een som met getallen als 7,4 - 0,9 denk dan aan bedragen als €7,40 - €0,90, dan zal het duidelijker voor je worden

Het kind kan betekenis geven aan decimale getallen in het dagelijks leven met één en twee decimalen. Het kind kan decimale getallen met één en twee decimalen vergelijken, ordenen en op een getallenlijn plaatsen. Het kind kan decimale getallen met een en twee cijfers achter de komma splitsen in en samenstellen met helen, tienden en honderdsten Een heel getal is in feite een decimaal getal waarbij de komma achteraan staat. Als je dat weet, is het optellen van hele getallen met decimale getallen eenvoudig. De komma's moeten onder elkaar staan, ook de komma die je niet ziet bij een heel getal. Uitleg over het optellen van decimale getallen en hele getallen Decimalen zijn de getallen achter de komma. 1 decimaal = 1 getal achter de komma. 2 decimalen = 2 getallen achter de komma. 3 decimalen = 3 getallen achter de komma. Een voorbeeld met getallen die eerder in dit artikel besproken zijn en waarbij de opdracht is: rond dit getal af op een heel getal. Het getal 4,6 wordt dan 5. Het getal 3,76 wordt dan 4

Hexadecimale getallen. Wij rekenen met het 10-tallig stelsel. Dat betekent dat elke positie in een getal tien verschillende waarden kan hebben, namelijk 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Computers werken met nullen en enen (zie Binaire getallen ). Om de lange reeksen van nullen en enen overzichtelijk te maken, worden ze vaak verdeeld in groepjes van. Kommagetallen en breuken. We gebruiken k ommagetallen om gedeelten van een geheel te beschrijven. Immers: € 1,50 = 1 euro en 50 cent 1,75 meter = 1 meter en 75 centimeter De kommagetallen hierboven zou je ook kunnen schrijven als breuken met een teller boven de streep en een noemer onder de streep Deze rekenmachine zet breuken om in decimale getallen en omgekeerd. Met gedetailleerde uitleg en tussenstappen Basis - rekenen met decimale getallen: In de supermarkt kost een pak melk 0,89 cent. 0,89 is een.

Slimleren - Een introductie van decimale getallen

Decimale Getallen Vermenigvuldigen. Rekenuitleg van Meneer Megens over het onderwerp 'Decimale Getallen Vermenigvuldigen'. Je leert in deze video hoe je moet vermenigvuldigen met getallen met een komma erin. Tip: haal eerste de komma weg en plaats heb daarna terug. Veel rekenplezier. Download Het arrangement Decimale getallen vmbo-b12 is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 2019-05-01 09:32:18 Licentie. Dit lesmateriaal is. Kommagetallen delen, hoe doe je dat? Hieronder links naar 8 pagina's met video uitleg, online oefeningen en werkbladen. Ook is het mogelijk zelf een huiswerksom in te typen en stap voor stap de berekening met uitleg te volgen Hexadecimaal betekent letterlijk zestientallig. Het is een talstelsel waarbij niet, zoals gebruikelijk, met tien cijfers wordt gewerkt, maar met zestien cijfers. De cijfers 0 t/m 9 worden daarom uitgebreid met 'A' (=10) t/m 'F' (=15), ook wel 'a' t/m 'f'. In deze context zijn dat dus ook cijfers, geen letters Begrijp het principe van decimale getallen, uitvoeren van bewerkingen met decimale getallen, afronden en schatten met decimale getallen, en decimale getallen omrekenen

zijn beide decimale getallen met oneindig veel decimalen, echter wel met een zich herhalend patroon. Men spreekt van repeterende breuk. Het kan worden bewezen dat elk rationaal getal in het decimale stelsel achter de komma een eindig aantal cijfers heeft of een repeterende breuk is In het gewone leven gebruiken wij het decimale stelsel voor de getallen. Een voor ons 'gewoon' getal bestaat uit cijfers van 0 tot en met 9. Deze getallen worden geschreven als macht van 10, het is een getallenstelsel met 10 als grondtal. Er zijn echter ook andere getallenstelsels, met een ander grondtal decimale vormen rationale getallen kunnen we schrijven in breukvorm of decimale vorm. Elke breuk kunnen we schrijven als een decimaal getal. We onderscheiden: 11 = 1,375 De decimale vorm is begrensd: 8 : 1 De techniek van vermenigvuldigen met 10, 100, of 1000 heeft je kind nodig wanneer de deler een kommagetal is en daar een heel getal van gemaakt moet worden. Dat gaat als volgt: Kommagetal delen door 10. Voorbeeld: 12 : 0,2 = Je maakt van 0,2 (de deler) een heel getal door het getal keer 10 te doen Een decimaal omzetten naar een breuk. Een decimaal omzetten naar een breuk is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Volg onderstaande stappen om te leren hoe je dat doet. Schrijf de decimaal op. Als de decimaal eindig is, houdt deze na een of..

Welk getal ligt er het dichtste bij? 3. 3. Vul de ontbrekende kommagetallen in . 3 : 3. Zet de kommagetallen van laag naar hoog. 3. 3. Zet de kommagetallen in de goede volgorde. 3. Decimale getallen. Bestudeer eerst: www.math4all.nl > Havo/vwo > havo/vwo 1/2 > Rekenen > Decimale getallen . Opgaven . Bekijk het getal `65413,728`

Decimale Getallen Delen Rekenuitleg van Meneer Megens over het onderwerp 'Decimale Getallen Delen'. Je leert in deze video hoe je moet delen met getallen met een komma erin. Tip: vergroot beide getallen met dezelfde factor om de komma's weg te werken, de uiktomst blijft hetzelfde. Veel rekenplezier. Downloads Download hier de opdracht uit de [ Dat kan dus door middel van een percentage (10%), een breuk (1/10), een verhouding (1:10) of een decimaal getal (0,10) Er wordt van je verwacht dat je deze allemaal kunt inzetten en met elkaar kunt verwerken, dus van een breuk naar een decimaal getal kunt rekenen, of van een percentage naar een breuk kunt omrekenen Het decimale talstelsel of tientallige talstelsel is een talstelsel om getallen weer te geven met behulp van de tien cijfers 0 tot en met 9. Het is een positiestelsel, waarin dus de plaats van een cijfer in het getal mede de bijdrage aan het getal bepaalt.De naam is afgeleid van het Latijnse woord decima, tiende deel (van decem, tien).Decimaal betekent tiendelig, tientallig Merk op dat alle positiestelsels talstelsels zijn, maar niet alle talstelsels zijn positiestelsels. Zo is de waarde van I in het Romeinse getal IV '1', maar zo ook in het Romeinse getal VI. Dit is niet zo voor het decimale getal 21 versus 12: bij het tweede getal heeft '1' namelijk de waarde van '10'. Merk op De decimale waarde van 11111111 = 255 . Een getal omzetten naar binair getal . Er is een handige manier om een getal naar binair om te zetten. Deel het getal steeds weer door 2 en schrijf de rest op. Schrijf die resten van rechts naar links en je hebt het binaire getal. Bijvoorbeeld het getal 1000: 1000 / 2 = 500 rest 0 500 / 2 = 250 rest

Wat is een decimaal getal? - YouTub

 1. Via dit kanaal kan je meditaties, product presentaties en andere leuke berichten zien.Link Heksenagenda:https://www.lumeriawinkel.nl/Heksenagenda-2021Abonnee..
 2. Deze rekenmachine zet breuken om in decimale getallen en omgekeerd. Met gedetailleerde uitleg en tussenstappen
 3. uten of in graden,
 4. rekenen, verhoudingen, decimalen, wat zijn decimalen, uitleg. Kommagetallen komen we in het dagelijks leven veel tegen. Het zijn getallen die bestaan uit een komma (,) gevolgd door decimalen.. Decimalen zijn de getallen die achter de komma staan

Vandaar dat een kommagetal ook wel een decimaal getal wordt genoemd. De deling 10 : 4 = 2 heeft een rest van 2. De uitkomst is ook te schrijven als 2,5. Een decimaal getal stelt eigenlijk een (gemengde) breuk voor. Daarover later meer. Voorbeelden: 6,3 => met 0,3 ( = 3 : 10 ) is het decimale deel; 217,45 => met 0,45 ( = 45 : 100 ) is het. Decimale getallen. Decimale getallen zijn kommagetallen. Bij kommagetallen staat de komma als een scheidingsteken tussen de 'hele getallen' en de 'decimalen'. Áchter de komma staan altijd één of meer cijfers , bijv. 2,5 of 4,9464. Bedragen worden doorgaans met 2 decimalen aangegeven (€ 1.234,56)

oefensites voor groep 8 :: marike

In het getal 12 staat geen komma, maar 12 is hetzelfde als 12,0 en daarin staat wel een komma. Als je die een plaats naar rechts schuift, staat er 120. Makkelijker: vermenigvuldig beide getallen met 10, 100 of 1000. Veel mensen vinden het makkelijker om eerst de komma te verschuiven, maar dan wel in beide getallen dezelfde kant op Uitleg. Decimale getallen kun je weergeven op een getallenlijn. Hoe verder een getal naar rechts ligt op de getallenlijn, hoe groter het is. Dit kun je ook weergeven met symbolen: Het symbool betekent groter dan. Het symbool betekent kleiner dan. Klik op de. Cijferreeksen uitleg - Uitzonderingen. Met voorbeeldopgaven en uitwerkingen. Welk getal hoort op de plek van het vraagteken Je gebruikt elke dag de decimale notatie zonder na te hoeven denken over wat er nu precies gebeurt, maar toen je het voor het eerst leerde hebben je leraren of ouders het misschien meer in detail uitgelegd. Een korte uitleg van hoe gewone getallen worden geschreven zal je helpen om het getal te converteren Uitleg. Je hebt gehele getallen. Bijvoorbeeld: of of . Dit zijn decimale getallen. De cijfers achter de komma heten decimalen. en hebben één decimaal. heeft twee decimalen. Op een rekenmachine typ je een punt in plaats van een komma. Je ziet dan of of op je scherm. Opgave 1. Je gaat 6,95.

rekenen, getallen, getallen en getalrelaties, getallenstelsel, binaire stelsel, uitleg Omzetten van decimale getallen naar breuken. Decimale getallen zijn ook om te zetten naar een breuk. Er is een vast patroon wat hiervoor gevolgd moet worden. Eerst moet er van het decimale getal een gemengd getal gemaakt worden. Dit lukt door het decimale getal uit te spreken. 5,4 spreek je uit als 5. 4 tiende. De uitspraak van 5,4 wordt.

Decimalen Rekenen met Mike 2

Oefening: Decimale getallen delen: duizendsten. Volgende les. Breuken delen door breuken. Videotranscript. Laten we eens kijken of we 30,42 kunnen delen door 0,42. Zet deze video even stil en probeer deze som zelf uit te rekenen, voordat ik het je verder uitleg b. Je moet hier 1,46 afronden op een heel getal, dus of je naar boven of naar beneden afrond hangt af van het eerste decimale getal. Als dit een 4 of lager is, dan rond je naar beneden af. Is het een 5 of hoger, dan rond je naar boven af. Het eerste decimaal is een 4 en dus rond je naar beneden af. Het goede antwoord is 1

Het kind kan uitleggen waarom delen door een decimaal getal dat kleiner is dan 1 een grotere uitkomst oplevert. kan vlot vermenigvuldigen en delen met eenvoudige decimale getallen Bij sommige getallen komen er geen cijfers achter de decimale komma (punt). Dan spreek je van gehele getallen.Gehele getallen zijn `0` , `1` , `2` , `3` , `4` , `5. Een getal als som van termen. Een natuurlijk getal x laat zich in het decimale positiestelsel uitdrukken als een veelterm in (machten van) een ander natuurlijk getal, het grondtal, a, groter dan 1: = ∑ = = + + + +, waarin de coëfficiënten natuurlijke getallen zijn kleiner dan het grondtal.. In het a-tallige stelsel wordt x dan voorgesteld door de rij 'cijfers'

Decimaal getal. Het decimale getallensysteem (deci = 10) werkt met de tien cijfers 0,1,2,3,4,5,6,7,8 en 9. Een decimaal cijfer (engels: decimal digit) heet een digit. Dat komt omdat we tien vingers hebben Deze sommen gebruiken decimale getallen met tienden en honderdsten. Oefenen met het omschrijven van decimale getallen tot breuken. Deze sommen gebruiken decimale getallen met tienden en honderdsten. If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website Na elke uitleg volgen diverse oefeningen van het onderdeel waar je net uitleg over gehad hebt. Tot slot kun je jezelf toetsen; Relatie tussen verhoudingen, breuken, procenten, en decimale getallen; Een heel getal vermenigvuldigen met een breuk en omgekeerd; Getallen;. Inzicht in hele getallen versus kommagetallen. Je kind kan van hele getallen, kommagetallen maken. Bijvoorbeeld 2, kun je ook schrijven als 2,0. Keersommen met 10, 100 of 1000. Je kind weet dat bij keersommen met 10, 100 of 1000 de komma 1, 2 of 3 plaatsen naar rechts schuift. Keer = komma naar rechts. Delen = komma naar links

Video: Decimale getallen - Rekenen-oefenen

Deze video geeft uitleg over de relatie tussen de begrippen: verhoudingen, breuken, decimale getallen en percentages voor vwo 1 wiskunde (Hoofdstuk 5.10).&.. Deze video geeft uitleg over decimale getallen. Deze video is handig voor vwo 1 wiskunde (Hoofdstuk 5.1) Na verloop van tijd werden breuken als gewone getallen beschouwd waarmee je kunt rekenen. Alle getallen die je als breuk kunt schrijven worden rationale getallen genoemd. De gehele getallen horen daar dus ook bij want die zijn als breuk te schrijven: `2 = 2/1`. De decimale komm De leerling kan de structuur in ons getallensysteem met hele getallen en decimale getallen uitleggen. Volg de cruciale leerdoelen van je leerling voor de komende periode.Zet de leerdoelen klaar in de weektaak bij Junior Einstein Rekenuitleg over hoe je makkelijk kunt omrekenen van procent naar breuk naar verhouding en decimaal getal of andersom. Downloads: De opdrachten uit de video met nakijkblad Opdracht Video Extra opdracht bij het onderwerp met nakijkblad Extra Opdrach

Kommagetallen optellen, uitleg, oefeningen, werkblade

Decimale getallen. Bestudeer eerst: www.math4all.nl > Havo/vwo > havo/vwo 1/2 > Rekenen > Decimale getallen . Opgaven . Bekijk het getal `65413,728` Uitleg procenten, breuken en decimale getallen. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website Uitleg. Decimale getallen zijn getallen met cijfers achter de komma. Deze kun je weergeven op een getallenlijn. In veel landen wordt geen decimale komma, maar een punt gebruikt. Dat zie je ook bij de schrijfwijze van het getal in de applet. Klik op de rode punt en.

Kommagetallen: een complete handleiding en oefenen (2021

Beter rekenen - Hexadecimale getallen

 1. decimale getal, in de rechter kolom het binaire getal met dezelfde waarde. Zoals je in de tabel ziet wordt het getal 4 binair voorgesteld als 100. Dit kan verwarrend zijn omdat we 100 ook kennen als we decimaal werken. We kunnen zo niet zien of hier het decimale getal honderd of het binaire getal 4 wordt bedoeld
 2. Een decimaal getal of een decimale vorm.  Wat is het verschil tussen een decimaal getal of een decimale vorm? Het zou een goede quizvraag zijn. Als je het antwoord wil weten: kijk dan even aandachtig naar deze lesvideo. Annelies legt het je uit. Deze leerstof is onderdeel van getallenleer van de tweede graad.   Waarover gaat deze lesvideo i.v.m. een decimale vorm of een decimaal.
 3. Dus die deden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En dan heb je mensen, die telden met hun vingerkootjes en die gebruikten de duim niet, die gebruikt werd als een soort aanwijzer, dan is het dus: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dus die werken met een twaalftallig stelsel

Beter rekenen - Kommagetallen en breuke

 1. getal en de decimale structuur worden behandeld, maar lijken tot de differentiatiestof voor de betere leerling te behoren. (Buys, K., 2005) Vermenigvuldigen met decimale getallen traditioneel cijferen kolomsgewijs rekenen (vermenigvuldigen decimaal getal met geheel getal) herhaald optellen (vermenigvuldigen decimaal getal met geheel getal
 2. 31-jan-2015 - Decimale getallen. Tienden, honderdsten en duizendsten. Voor de beelddenkers
 3. Het maximale getal wat in een binair getal van 4 posities past is de decimale waarde 15 (8+4+2+1). Bits en Bytes In de digitale wereld worden de posities bits genoemd. Dus iedere positie is 1 bit. Een groep van 8 bits wordt een byte genoemd. Het getal wat maximaal in een 8-bits getal past is, zoals gezegd 255

Het decimale talstelsel of tientallige talstelsel is een talstelsel om getallen weer te geven met behulp van de tien cijfers 0 tot en met 9. Het hexadecimaal is een talstelsel waarbij niet, zoals gebruikelijk, met tien cijfers wordt gewerkt, maar met zestien cijfers Doorziet de tientallige structuur in de telrij en in getallen tot ten minste 100 en kan deze uitleggen. Vanaf een willekeurig getal met sprongen van 10 verder en terug kunnen tellen binnen 100 (12, 22, 32, ; 93, 83, 73, ). Getallen tot 100 op de juiste plaats op de kralenketting/getallenlijn kunnen plaatsen H2 Gebroken getallen; Hoofdstuk 2 Gebroken getallen; Dit hoofdstuk gaat het over breuken en kommagetallen (decimale breuken). Er wordt aandacht besteed aan de betekenis van breuken (paragraaf 2.1) en kommagetallen (paragraaf 2.3). Ook de uitspraak en schrijfwijze van deze getallen komt daarbij aan bod

Breuken - 1 Procenten, breuken en decimale getallen - fancy woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Het getal pi krijg je altijd als je de omtrek van een cirkel deelt door de diameter van de cirkel. De cijfers achter de komma bij het getal π houdt nooit op. Als je op papier rekent is 3,14 meestal genoeg Decimale getallen Wat is een decimaal getal? Bekijk het filmpje hiernaast en geef in eigen woorden antwoord op de bovenstaande vraag. Hebben decimalen ook een naam als de getallen voor de komma? In deze videoscribe wordt uitleg gegeven over hoe je breuken,. Getallen die niet binnen een van de onder 'In letters' genoemde categorieën vallen: 42, 365, de 21e/21ste eeuw. Exacte waarden, zoals maten, temperaturen, gewichten, jaartallen en data: 'In de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 km/u ', 'Morgen wordt het 14 ºC ', 'Een overnachting kost € 100,- (of: 100 euro ) per persoon', 'We vertrekken op 15 maart. 1 Decimale getallen (1) Rekenkundige achtergrond In dit blok leren de leerlingen decimale getallen herkennen, vergelijken en afronden op 1 of 2 decimale plaatsen. Ook zal het uitdrukken van een breuk, waarvan de noemer een factor is van 10, 100 of 1000, als een decimaal getal aan bod komen. Omgekeerd zullen de leerlingen leren dat decimalen tot 3 decimale plaatsen breuken zijn met noemers 10.

Rondt een getal af op een bepaald aantal decimalen, waarbij altijd naar boven wordt afgerond op de volgende geldige waarde. Meer informatie: Wiskunde: AFRONDEN: AFRONDEN(waarde; decimalen) Rondt.. De decimale getallen ze vormen een van de grootste groepen op het gebied van nummerverdelingen, praktisch allemaal exclusief gehele getallen en delingen die alleen tussen hen kunnen worden gemaakt: decimalen zullen nooit even of oneven zijn. Binnen deze groep verschijnen bijvoorbeeld de: Exacte decimale getallen (die met een eindig aantal. Dit laat zich het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Denk u zuch in dat u 186 gaat delen door het getal 3. U weet dat 10 x 3, 30 is. U weet ook dat 100 x 3, 300 is. Omdat 186 minder is dan 300, weet u dat het antwoord op deze deling uit twee getallen bestaat, dus ergens tussen 10 en 99. Voorbeeld: 567 / 7, hoeveel getallen? 7 x 10 = 7

Kommagetallen werkblad, uitleg, oefenen - Sommenfabriek

Online rekenmachine breuk naar decimaal getal omreken (komma

 1. decimale getallen, decimalen, decimaalteken (punt, komma) Volgens de normen van het Bureau voor Normalisatie (NBN) en het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) gebruiken we in getallen een komma als decimaalteken en een spatie om de cijfers in groepjes van drie van elkaar te scheiden
 2. Rationale getallen. Definitie: Een rationaal getal is een quotiënt (een verhouding) van twee gehele getallen, waarvan het tweede getal verschillend is van nul. In decimale vorm kan een rationaal getal een aantal cijfers na de komma bevatten, maar er zal steeds een periode - een terugkerend gedeelte - zijn
 3. Tijd naar decimaal en omgekeerd decimale uren naar tijd. Andere berekeningen: covid-19 inentingen Vlaanderen of jaardag naar datum of tijd tussen 2 datums Deze site doorzoeken met een trefwoor
 4. Je kunt getallen afronden op hele getallen of op decimalen, d.w.z. op het aantal cijfers achter de komma. Afronden op tien-, honderd- en duizendtallen kan ook. Je kijkt dan steeds naar het laatste cijfer of naar de laatste cijfers van het getal. Dit is afhankelijk van hoe je wilt afronden. Zo is 8,2934 ≈ 8,3 (1 decimaal) en 860 ≈ 900 (afgerond op.

Online gratis en onbeperkt rekenen oefenen voor alle niveaus op de rekensite van FC-Sprint Decimale getallen (sorteeroefening) (ggb) Decimale getallen plaatsen 1 (oefenen met tienden) (ggb) Decimale getallen plaatsen 2 (oefenen met honderdsten) (ggb) procenten. Breuken, decimale getallen en procenten (xls) Procenten (ggb) Breuken en procenten (ggb) Breuken, decimale getallen & procenten (ggb 23-jul-2017 - Hoe deel je decimale getallen door elkaar? Wat doe je met de komma? - created using PowToon - http://www.powtoon.com Vul aan. Laat overbodige nullen weg. 0,125 + 0,250 = hint [?]: 5 + 0,5 = hint [?

Slimleren - Basis - rekenen met decimale getallen

decimale getallen (en andersom) − kritisch denken en redeneren over relaties tussen breuken (als getallen) en decimale getallen in probleemsituaties SLO heeft voor ieder leergebied van het primair onderwijs de inhoud (voor zowel kennis, vaardigheden als houding) geformuleerd in de vorm van aanbodsdoelen Werkboek Rekenen met decimale getallen. Wordt geleverd per 5. Rekenkikker kent dezelfde opbouw van materialen en onderwerpen als Rekenvlinder alleen gaat de serie nog een niveau lager (1F CITO lV/D). De volgende deelstappen zitten hierin opgenomen: 1. Het rekenen met geldbedragen (tot €100) 2. Het rekenen met gewichten en inhouden 3 Indeling. Beschrijving. Standaard. De standaardnotatie voor getallen die wordt toegepast wanneer u een getal opgeeft. Meestal worden de getallen in de notatie Standaard precies zo weergegeven als de manier waarop u ze typt. Als de cel echter te smal is om het volledige getal weer te geven, worden de getallen in de notatie Standaard afgerond naar decimalen. . De getalnotatie Standaard gebruikt. H5 §1 Decimale getallen . Hier komt uitleg over decimale getallen. This site was designed with the .co Decimale getallen gebruiken in Swift Om getallen met één of meer cijfers achter de komma te kunnen gebruiken, kun je in Swift werken met het datatype Double . Een Double -waarde zet zo'n waarde om in een binaire representatie : een combinatie van nullen en enen

Breuken omrekenen naar decimalen en - Breukencalculato

Uitleg kleinste gemeen veelvoud- grootste gemene deler . breuken gelijknamig maken . 4. Relatie tussen breuken, procenten en decimale getallen . Oefening. Resultaat. Breuk van een getal . Breuk van een getal (2) Breuk van een getal (3) Breuk van een getal (4) Breuk van een getal (5) Breuk. Vergelijk twee decimale getallen met Extract Text . Als u alleen decimale getallen wilt vergelijken met de eerste twee of de eerste n cijfers, kunt u de Extraheer tekst nut van Kutools for Excel om de decimale getallen die u nodig hebt eerst te extraheren en vervolgens een eenvoudige formule te gebruiken om ze te vergelijken Media Enter sleutel om een waarde in tijdnotatie te krijgen.. Klik Home tabblad en ga naar het nummer Formaat vervolgkeuzelijst om te kiezen General or Aantal om het resultaat als een getal weer te geven.. Uitleg. Er zijn 24 uur per dag, met andere woorden, een uur is 1/24 dag. Om de tijd om te rekenen naar decimale uren, moet de waarde 24 worden vermenigvuldigd

Wiskunde/Getallen - Wikibook

262 leermiddelen gevonden over decimale getallen, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen 12 - Decimale getallen - Delen. Decimaal getal = kommagetal. 1. Kommagetal delen door 10, 100, 1000, enz. Oefeningen maken. 4. Kommagetal delen door een heel getal met en nul in het antwoord. Oefeningen maken. 7. Hele getallen delen met een kommagetal als antwoord. Oefeningen maken. 2

Nieuwe pagina 1

Hexadecimale getallen omzetten naar decimale getallen: 6

 1. Uitleg over naam en gegevenstype van een veld. Veldlengte gegevenstype Getal. Mogelijke waarden voor de veldlengte van het gegevenstype getal. Basis. Voor decimale getallen lopend van -1,797 x 10 308 en 1,797 x 10 308 met maximaal 15 significante cijfers. Decimaal: Voor decimale.
 2. Een decimaal getal kan ook als een binair getal genoteerd worden. Het decimale getal 13 is bijvoorbeeld gelijk aan het binaire getal 1101, wegens: Door de machten van 2 weg te laten en alleen de cijfers voor de machten op te schrijven ontstaat het getal 1101. De enen en nullen in de binaire schrijfwijze worden bits genoemd
 3. Heb je moeite met rekenen en met sommen uit het domein getallen? Download gratis extra theorie en oefeningen over de volgende onderwerpen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen, worteltrekken, voorrangsregels rekenen, getallenlijn, decimale getallen, negatieve getallen en breuken
 4. Omzetten van decimale getallen naar breuken Vul de cijfers in het volgende formaat: invoeren 8.95 voor 8,95 voor repeterende decimaal - schrijf een herhaald deel tussen invoeren 0.24(3) voor 0,24333... invoeren 0.(123) voor 0.123123..
 5. Deze Schubitrix bevat 24 kaarten met zowel aan de voorkant als aan de achterkant een spel, en een handleiding. Spel 1: breuken in decimale getallen veranderen Spel 2: optellen en aftrekken van decimale getallen
 6. Uitleg over het optellen van drie decimale getallen Oefenen op de computer Uncle fester addams family wife werkbladen met antwoordbladen Zelf een huiswerksom intypen en stap breuken met decimale getallen optellen stap laten uitleggen 3 - Hele getallen en kommagetallen optellen Een heel getal is in feite een decimaal getal waarbij de komma achteraan staat

decimale getallen vermenigvuldigen - Meneer Megen

Optellen met 1 cijfer achter de komma / Decimale breuken oefenen voor alle niveaus op de rekensite van FC-Sprint 18-jul-2017 - Het afronden van decimale getallen, oftewel getallen achter de komma. We ronden getallen af op helen, op tientallen en op één of meerdere getallen achter de.

Oefeningen vierde leerjaar :: digibordmeesterkurtleerwerkboek kommagetallen groep 7 en 8procenten naar mg per ml | DooviWisFaq!
 • Levensduur microgolfoven.
 • Ice Age personages.
 • Superman wiki.
 • SkyBlu.
 • Ducati MULTISTRADA 1200 prijs.
 • Biomedical Engineering vacatures.
 • Funderingsbalk geïmpregneerd.
 • Onverklaarbare blauwe plekken zwangerschap.
 • Webcam Scex Rouge Les Diablerets.
 • MyProximus account aanmaken.
 • Overgewicht vruchtbaarheid man.
 • 9 dagen voor NOD.
 • Aantal inwoners Polsbroek.
 • 4K films huren.
 • Maritiem museum contact.
 • Korund slijpsteen.
 • Patent betekenis Van Dale.
 • Lange Munte Kortrijk fitness.
 • Aroma diffuser.
 • Algemene heffingskorting.
 • Nl Farnell nl.
 • Ik voel me lelijk en onzeker.
 • Delfts blauw tegeltje molen.
 • Type spelletjes.
 • Open dag Schoter 2020.
 • Opa en oma bezoeken is een recht.
 • Uit Je Bol Met Bert en Ernie.
 • Paprika witte kool soep.
 • Beste Nederlandse rode wijn.
 • Abonnement YouTube kanaal verwijderen.
 • NoSun Zweden.
 • Aqualand Algarve.
 • Goya Adobo seasoning recipe.
 • Trippelstoel Vegro.
 • C mine Drive in.
 • Formule ombouwen online.
 • POLITICO EU.
 • Gagelmaat 4 Westerbork te koop.
 • Wat maakt een man aantrekkelijk.
 • Verlichting woonkamer modern.
 • SLAM MixMarathon playlist.