Home

Climax synoniem

Climax - 20 definities - Encycl

Nederlandse synoniemen van climax, ander woord voor climax

 1. ation; zenith; pinnacle; summit; top; ter
 2. Meer informatie over Engelse woord: climax, met inbegrip van definitie, synoniemen, antoniem uitspraak
 3. ation) [zelfstandig naamwoord] cul
 4. ation, head, top, summit, height, highlight, peak, pay-off, crest, high.
 5. Neem kennis van de definitie van 'climax'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'climax' in het grote Nederlands corpus

Synoniem van climax; ander woord voor climax - Ensi

Vertalingen climax EN>NL. the highest point; the most dramatic moment: the climax of the novel.. hoogtepunt. © K Dictionaries Ltd. Overige bronnen. the climax. het summum ; het orgasme ; het zenit ; de climax (m) climax. top ; climax ; stationaire eindtoestand De betekenis van climax vind je op deze pagina. Er werden 5 verschillende definities van climax gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Another word for climax. Find more ways to say climax, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus

Climax: Een reeks woorden die in betekenis steeds sterker worden. Bijvoorbeeld: Hij werd kwaad, woedend, nee, witheet toen hij dat zag. 13. Omgekeerde climax: Het tegenovergestelde van een climax. Hij dacht een auto te hebben gewonnen, maar het was zelfs geen fiets. Zijn prijs was een zakradiootje Woord: climax. Vertalingen, synoniemen, puzzelwoord, statistieken, grammatica - dictionaries24.co Anticlimax Een anticlimax is een stijlfiguur, waarbij in een opsomming (enumeratie) de betekenissen in kracht afnemen. Het is het tegenovergestelde van een climax

climax synoniem of ander woord voor climax - synoniemenen

climax bij seks; orgasme the moment of most intense pleasure in sexual intercourse Synoniemen: coming , orgasm , sexual climax Act IV, and provisional climax of this appalling play: before we had had a chance to give our views on experience with the old directive, the Commission brought forward an amended version! Vierde bedrijf en voorlopige climax van dit kwalijke verhaal: nog voordat wij ons konden uiten over de ervaringen met de oude richtlijn, brengt de Commissie een nieuwe versie in omloop Van de bekende 'Dikke' of 'Grote' Van Dale en (online)woordenboeken in verschillende talen, tot taaltrainingen, databestanden en de handige Van Dale-app. Scholen maken dagelijks gebruik van onze complete schoolpakketten, bedrijven gebruiken onze online synoniemen-, verklarende- en juridische woordenboeken

Synoniemen van Climax en ander woord for Climax

climax Nederlands woordenboek - Woorden

 1. Puzzelwoorden climax . Lijst van woorden over climax. Bekijk alle mogelijke oplossingen voor deze Zweedsse puzzel
 2. g een climax (een in kracht toenemende rij) of een anticlimax (een in kracht afnemende rij). Twee, zes, twintig, honderd mensen kwamen naar het feest toe. Zij was eerst Miss Almelo, toen Miss Holland en uiteindelijk Miss World
 3. Vandaag in mijn taalblog vier kleinere stijlfiguren die heel leuk zijn om te gebruiken in je teksten. De alliteratie, antihese, climax en anticlimax. De alliteratie wordt vaak gebruikt in titels Denk maar aan Suske en Wiske albums. Die titels allitereren bijna altijd: De bonte bollen Het enge eiland De rebelse Reinaert Zodra de eerste letter(s) [
 4. Betekenis van 'sexual climax' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. Over deze site. Onze missie is om taal & naslagwerken voor iedereen toegankelijk maken
 5. ate [cap] plafonner : acme [zenith] force de l'âge (n) pinnacle [zenith] pic {m} summit [zenith] sommet {m} extremit
 6. g (enumeratie) en de paradox aan de beurt

Orgasme — synoniemen 1. orgasme (Noun) 2 synoniemen. climax hoogtepunt. Het woordenboek van synoniemen, antoniemen, definities en vergelijkbare woorden. Kies een taal: Engels Frans Duits Italiaans Spaans Portugees Nederlandse Sloveens 2021 Dsynonym.com | Load time 0.2025 s STIJLMIDDELEN Om een bepaalde indruk te maken op de lezer of de luisteraar kan een schrijver of een spreker gebruik maken van stijlmiddelen.. De belangrijkste stijlmiddelen zijn: 1. Beeldspraak: (metafoor, vergelijking, metonymia) 2. Eufemisme: iets op een verzachtende manier onder woorden brengen. Bijv.: doodgaan - heengaan; achterlijk - zwak begaafd Een stijlfiguur is een voorgedefinieerde manier om binnen een gedicht een bepaald effect te sorteren. Voorbeelden van stijlfiguren zijn metafoor, alliteratie, homoniem, eindrijm, personificatie, enjambement en onomatopee. Een dichter bezit een gereedschaist vol met nuttige stijlfiguren

orgasme synoniemen - Nederlands passende woorden voor orgasme Nederlands Engels Spaans Frans Duits Italiaans Portugees Zweeds Pools Woxikon / Synoniemen / Nederlands / O / orgasm Samenvatting over Stijlfiguren en Beeldspraak voor het vak nederlands. Dit verslag is op 26 augustus 2008 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo Vertalingen in context van climax in Nederlands-Frans van Reverso Context: Nee, climax is niet één van de stadia cli|max de -woord (mannelijk) climaxen. Synoniemen - climax. Synoniem van climax: anticlimax Synoniem van climax: hoogtepunt Synoniem van climax: orgasm

Een synoniem of evenwoord van een bepaald woord in een taal is een ander woord in dezelfde taal met min of meer dezelfde betekenis.Dit verschijnsel wordt synonymie genoemd.. Voorbeelden van (gedeeltelijke) synoniemen in het Nederlands zijn: . portemonnee - beurs; auto - wagen; douche - stortbad; duimspijker - punaise; danken - wijten (Het gebruik van de uitdrukking te danken hebben. Synoniemen. climacteric climax corner landmark milepost turning point watershed. Engels vertaling Nederlands Definities in het Engels. n. 1. een steen aan de zijkant van een weg die de afstand tot een bepaalde plaats toont. 2. een gebeurtenis of prestatie dat een belangrijke stap in een proces markeer Synoniemen voor alliteratie zijn beginrijm, stafrijm en germaans rijm. allusie ambiguïteit anti-climax Het woord climax is afkomstig van het Griekse woord klimax, wat ladder of trap betekent. Een anti-climax staat voor een geleidelijke afname van kracht of spanning Uitleg, betekenis en voorbeelden van eufemismen, een stijlfiguur, opgesteld door Gedachten-Gedichten. Met eufemismen worden woorden of woordengroepen ten opzichte van het oorspronkelijke milder uitgedrukt Thematischelijsten Verhaalanalyse Verhalendegenres Verhaalanalyse aangesprokenezienarratee abovo achronie actant acteur-2zieactant adjuvantzieactant allodiëgetischziediëgesis-

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (The Digital Library of Dutch Literature is a collection of primary and secondary information on Dutch language and literature in its historical, societal and cultural context. Met onze innovatieve tijdregistratie weet u als geen ander hoeveel uren exact uw medewerkers werken op de werf en hoeveel ze onderweg zijn. Gecombineerd met een feilloze bepaling van mobiliteitsvergoeding en andere wettelijke bepalingen, bespaart u tot 4 uren per medewerker

Ironie is een manier om op bedekte, milde wijze de spot te drijven met iets of iemand, bijvoorbeeld door het tegenovergestelde te zeggen van wat men bedoelt, of door sterk te overdrijven We kunnen ons niet aan onze rol onttrekken door in 'winterslaap' te gaan. Ik geloof heel sterk dat de meesten van ons iets kunnen betekenen door in te spelen op de noden die we om ons heen zien Nou afhankelijk betekent niet zonder de ander kunnen, of beslissen of handelen. Maar de een een zin of wordt niet weet wat het betekent, dan eerst zelf achter zien te komen, om het op te zoeken op de pc ed Synoniemen voor culminate NL Vertalingen ; top [cap] overflade {n} climax [cap] klimaks : complete [round out] fuld : cap [round out] hue : disappear [terminate] forsvinde (v) end [terminate] fuldende (v) halt [terminate] standse (adv n v) vanish [terminate] forsvinde (v) cease [terminate] (formal : ophøre (v) peak [consequence] top (n v Op dit moment bevat het dichtwoordenboek 294 woorden en begrippen die met de Nederlandse taal te maken hebben. Mocht je een woord of begrip niet tegengekomen, stuur dan een e-mail naar info@gedichten.nl.De redactie zal dan zo spoedig mogelijk dit woord of begrip aan de lijst toevoegen

Engelse synoniemen van climax, ander woord voor climax

Probeer te zoeken op vergelijkbare objecten of synoniemen; Probeer te zoeken in onze andere categorieën; Onze zoekmachine zoekt enkel naar kavels in onze veilingen. Wanneer je op zoek bent naar iets anders, zoals contact informatie of onze Veelgestelde vragen, kijk dan onderaan de pagina om te vinden waar je naar op zoek bent Sarcasme is bijtende spot. Die kan bijvoorbeeld geuit worden door prijzende taal die in flagrante tegenspraak is met wat kennelijk bedoeld is. Bij sarcasm..

Definitie van climax: Synoniemen, antoniemen en uitspraa

Katholiek én progressief. Het zijn twee rode draden in het leven van de nieuwe PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen. 'Mijn ouders zeiden: je bent niet minder dan een ander, maar ook niet méér. Samenvatting over Beeldspraak & stijlfiguren voor het vak nederlands. Dit verslag is op 7 februari 2009 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo clientèle synoniemen - Nederlands passende woorden voor clientèle Nederlands Engels Spaans Frans Duits Italiaans Portugees Zweeds Pools Woxikon / Synoniemen / Nederlands / C / clientèl TIP 9: Wat is jouw uitsmijter? - Nieuws Spreken in het openbaar, speechen, goed pitchen, gelijk krijgen, het stellen van kritische vragen, elkaar overtuigen.... We doen het allemaal bij Dé Nederlandse Debatclub in Amsterdam. We organiseren twee keer per maand inspirerende clubavonden waar we onszelf trainen op deze essentiële vaardigheden Semagram. Een clou is een tekstgedeelte [Functie] maakt de juiste toedracht of de bedoeling duidelijk van wat in een verhaal of grap wordt verteld [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] is het voornaamste gegeven in de ontknoping + Meer kenmerken. Combinatiemogelijkheden als subject bij een werkwoor

Engelse synoniemen voor climax Dictionary

Climax: Een reeks woorden die in betekenis steeds sterker worden. Bijv.: Hij werd kwaad, woedend, nee, witheet toen hij dat zag. 13. Omgekeerde climax: Het tegenovergestelde van een climax. Hij dacht een auto te hebben gewonnen, maar het was zelfs geen fiets. Zijn prijs was een zakradiootje In ietwat engere zin kan men bij de analyse van het klassiek drama de intrige aanduiden als de tweede van de vijf fasen die men onderscheidt (expositie, intrige, climax-2, catastrofe en peripetie) en die vaak samenvallen met de vaste opeenvolging van de vijf bedrijven Oefening climax ** Woordspelingen * Oefening bijzonder taalgebruik ** Oefening 1 synoniemen ** Oefening 2 synoniemen ** Oefening 3 synoniemen ** Oefening 4 synoniemen ; Homoniemen ** Oefening 1 tegenstellingen ** Oefening 2 tegenstellingen ** Oefening oxymoron ** Oefening 1 vergelijkingen * Oefening 2 vergelijkingen * Oefening 3 vergelijkingen * Een pleonasme is een overbodige bepaling, terwijl een tautologie een overbodig synoniem is. Een pleonasme: passerende voorbijgangers; een tautologie: hollen en draven. Dit zijn geen voorbeelden van stijl figuren, maar van stijl fouten, omdat ze geen functie hebben, voortvloeien uit slordig of ondoordacht taalgebruik Nocturnality is an animal behavior characterized by being active during the night and sleeping during the day. The common adjective is nocturnal, versus diurnal meaning the opposite.Nocturnal creatures generally have highly developed senses of hearing, smell, and specially adapted eyesight. Some animals, such as cats and ferrets, have eyes that can adapt to both low-level and bright day.

De betekenis van metriek vind je op deze pagina. Er werden 5 verschillende definities van metriek gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Synoniemen. Malapropisme. Spoonerisme. Interessante links (algemeen) Woordenboek (online) Taaltoetsen. Taaltoets Pabo (voorbeeld) (Profiel)werkstuk. Gewoon leuk. Sitemap. Algemene Nederlandse Spraakkunst. Stijlfiguren‎ > ‎ Hyperbool en understatement Het is niet eenvoudig om te proberen de seksuele behoeften van een vrouw op een doeltreffende manier te vervullen en haar genot te verschaffen. We geven je enkele tips. Loop ze niet mis! Stimuleer de clitoris met de technieken die we je hier voorstellen

Climax synonyms, climax antonyms - FreeThesaurus

Boekverslag van het boek Het diner (Herman Koch) voor het vak nederlands. Dit verslag is op 29 januari 2012 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas havo Termen van Boheest is een naslagwerk over natuur en beschaving, met bijzondere aandacht voor bomen, struiken en geschiedkundig landgebruik Nederlands: ·met op een grappige manier uitvergrote kenmerkende eigenschappen Hij kiest nadrukkelijk voor de lach en dikwijls schuurt de productie tegen het kluchtige aan. De hoofdpersonen zijn karikaturaal aangezet - een begrijpelijke keuze. Musical, met haar acteurs in levenden lijve, moet het veel meer hebben van uitvergroting dan van (filmische. De betekenis van condyloom vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van condyloom gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Rijmwoordenboek VEILIGHEID 1766 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op VEILIGHEID. Wat rijmt er op VEILIGHEID De climax werd bereikt in Kandy, waar de geestelijkheid bij de commissaris van politie ging protesteren ten einde de vertoningen te laten ophouden. jw2019 jw2019 - Mijnheer de Voorzitter, ik moet om te beginnen protesteren tegen het late tijdstip waarop we dit debat houden en mijn dank uitspreken voor de aanwezigheid van onze secretaris-generaal, Julian Priestley

Synoniemen. toppunt, apotheose, climax, crisis; Gangbaarheid. Het woord acme staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie. In onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013 werd acme herkend door De betekenis van orgelpunt vind je op deze pagina. Er werden 2 verschillende definities van orgelpunt gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Neem kennis van de definitie van 'openbaring'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'openbaring' in het grote Nederlands corpus Neem kennis van de definitie van 'beklijven'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'beklijven' in het grote Nederlands corpus Op zoek naar een Stimulerend middel? Stimulerende middelen koop je eenvoudig online bij bol.com Gratis retourneren 30 dagen bedenktijd Snel in hui

climax bij seks; orgasme the moment of most intense pleasure in sexual intercourse Synoniemen: climax , orgasm , sexual climax In de rubriek Net als vroeger wordt vanuit de actualiteit van nu teruggeblikt naar de actualiteit van toen. Vandaag: de avondklok. 'In de Tweede Wereldoorlog werd de nacht weer een tijd van dreiging. synoniem synoniem, synonymie syntactische homonymie syntaxis, syntactisch T T1-leerder/ eerste taalleerder T2-leerder/ tweede taalleerder taalaanbod taaldood / dode taal climax close reading Cobragroep column coming-of-age roman compositie van de roman couplet creatieve functie cross-over literatuur cultuurhistorisch motief D dactylu Professioneel online puzzelwoordenboek voor het opzoeken van synoniemen, cryptogrammen, anagrammen, woordpatronen en klinkerloze omschrijvingen. Ontbrekende woorden kun je aan de webmaster vragen en desgewenst online plaatsen mededeling verfraaien Learn with flashcards, games, and more — for free

 • Zelf klok maken uurwerk.
 • Katch McArdle formule.
 • Meubelstijlen 19e eeuw.
 • Cheesecake factory australia sydney.
 • Maag vergroten.
 • Liggende 8 symbool.
 • Communieshoot prijzen.
 • Afvoerslang babybad universeel.
 • LG 55EG910V muurbeugel.
 • Cathay star alliance.
 • Marktplaats buitenspeelgoed.
 • Mr Bean painting Movie.
 • Lous Scholten van Aschat.
 • Spreuken Liefde van mijn Leven.
 • Honeywell Chronotherm Vision Modulation.
 • Kampeermarkt Eindhoven stopt.
 • Kanaal Engels.
 • Oktoberfest decoratie.
 • Kraankop GAMMA.
 • Babykleding gratis verzending.
 • Tijdslot Samsung tablet.
 • Criterium validiteit.
 • Magento community.
 • Sfr valuta.
 • Fashion Nails Alkmaar.
 • Stamboom sieraad.
 • Zeeduivel Jumbo.
 • Kliknieuws Landerd.
 • Star Wars 9 review.
 • Oud luchtalarm geluid.
 • Huis te koop West Vlaanderen Zimmo.
 • Loopband reparatie Eindhoven.
 • DEET schadelijk.
 • F1 auto.
 • Kathedraal en kerk.
 • Death Quotes For loved ones.
 • Spiderman beddengoed.
 • Wandeltocht Laren.
 • Paard wordt niet geaccepteerd.
 • The deuce tv.
 • Zalmbuikjes gezond.