Home

Meristeem

Meristeem Meristeem is de groep van stamcellen, waarmee planten kunnen aangroeien. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primair en secundair meristeem. Meristeem is afkomstig van het Griekse woord merizein (μερίζειν), wat delen betekent, waarmee de essentiële functie wordt aangegeven meristeem. (G., merizoo = delen) of deelweefsel, weefsel dat het vermogen heeft zich te delen, komt voor bij hogere planten. Primaire meristemen: in toppen van wortels en stengels; af te leiden van het weefsel van de kiem. Secundaire meristemen, bv. cambium, ontstaan uit volwassen cellen die weer gaan delen. Lees verder Het topmeristeem of apicaalmeristeem is een primair meristeem dat bij planten voorkomt aan de top van de stengel en die van de wortel, waardoor groei mogelijk wordt. Het topmeristeem is bij de meeste hogere planten kegelvormig. Bij rozetplanten komen ook afgeplatte of bolle vormen voor. Bij de palmen zijn de topmeristemen schotelvormig. Het topmeristeem bestaat uit ongedifferentieerde cellen, die een relatief dunne celwand hebben en weinig vacuolen. Het topmeristeem legt het primair xyleem en f Het woord 'meristeem' staat niet in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie. In onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek uit 2013 werd meristeem herkend door: 19

Meristeem - 8 definities - Encycl

Het woord Meristem is afgeleid van het Griekse woord merizen wat verdelen betekent en het woord meristeem werd voor het eerst bedacht door Karl Wilhelm von Nageli. Meristem is het weefsel in planten dat ongedifferentieerde cellen bevat, ook wel meristematci-cellen genoemd Meristeemcultuur is daarbinnen een specifieke toepassing. Eigenlijk is weefselkweek gewoon een vorm van stekken. Bij meristeemcultuur wordt dit nog verder doorgevoerd. We nemen het alleruiterste groeipuntje (= meristeem) van de plant weg. In dit stukje weefsel zijn alle processen gericht op groei en vermeerdering

Wat is de betekenis van Meristeem? - Ensi

 1. We hebben geen woorden gevonden voor de omschrijving MERISTEEM maar hebben wel omschrijvingen gevonden waar MERISTEEM het antwoord kan zijn
 2. of meer lange tijd blijft hangen, en pas later opnieuw effectief tot deling overgaat (bv. okselknop
 3. Het apicale meristeem bevat procambium, protoderm en gemalen meristeem, anderzijds omvat het laterale meristeem kurkcambium en vasculair cambium. Het apicale meristeem geeft een toename van het xyleem, epidermis, floëem en gemalen weefsel, omgekeerd geeft het laterale meristeem aanleiding tot binnenschors, hout en buitenschors
 4. meristeem [een celweefsel] {1926-1950} gevormd van grieks meristos [verdeeld], verl. deelw. van merizein [verdelen], van meros [deel]. Overige werken Woordenboek der Nederlandsche taal (WNT) & Middelnederlandsch woordenboek (MNW) & Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMNW) & Oudnederlands woordenboek (ONW) - alle onderdeel van de Geïntegreerde Taalbank (GTB
 5. In het meristeem van de plant is een hoge delingsactiviteit mogelijk. Plantenhormonen -Effect op plantengroei- 4 Hormonen Plantenhormonen zijn kleine moleculen die als een boodschapper fungeren. Er zijn plaatsen in het organisme waar ze worden aangemaakt en weer andere plaatsen waa

Meristeem is essentieel voor de groei van de plant. Meristeem bevat actief delende, levende plantencellen die zich kunnen differentiëren. Op basis van de positie van het meristeem in de plant zijn er drie soorten. Ze zijn het apicale, intercalaire en laterale meristeem. Ze verschillen op basis van hun positie en de functionele rol in de plant Online vertaalwoordenboek. EN:meristeem. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

3. Hypothesen over de werking van het meristeem 60 4. Autonome werking van het meristeem 62 4.1 Effecten van dieper gelegen weefsels 62 4.2 In vitro cultuur van het geïsoleerde topmeristeem 62 5. Determinatie van bladprimordia 63 C. Probleem van de eventuele omkeerbaarheid van wortel- en stengelmeristemen 64 1 De secundair meristeem is afkomstig van de primaire permanente weefsels en heeft de capaciteit om te delen. Het kurk-cambium en het cambium in de wortel zijn de voorbeelden van het secundaire meristeem. Op basis van de positie kunnen drie soorten meristeem worden onderscheiden: apisch meristeem, intercalair meristeem en lateraal meristeem De grootste verschil tussen apisch meristeem en lateraal meristeem is dat apisch meristeem is betrokken bij de primaire groei van de plant die de lengte bij de top verhoogt, terwijl lateraal meristeem is betrokken bij de secundaire groei van de plant die in diameter toeneemt. 1. Wat is Apical Meristem - Definitie, kenmerken, functie 2 Meristeem is de groep van stamcellen, waarmee vaatplanten kunnen aangroeien. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primair en secundair meristeem. Meristeem is afkomstig van het Griekse woord merizein (μερίζειν), wat delen betekent, waarmee de essentiële functie wordt aangegeven

Topmeristeem - Wikipedi

'n Meristeem is die weefsel waarin daar voortdurend nuwe selle gevorm word, en kom voor in die aktiewe groeistreke van die plant.In leketaal kan dit as die selfabriek van die plant beskou word. Die meristeem sluit ook die dele in waar die pas gevormde selle ontwikkel tot die toekomstige permanente weefsels meristeem vertaling in het woordenboek Nederlands - Italiaans op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen

meristeem - WikiWoordenboek - Wiktionar

 1. g ontstaat door een overmaat aan cytokininen toe te dienen. Hierdoor lopen alle aanwezige okselknoppen tegelijk uit, zodat er een 'bosje' scheutjes ontstaat
 2. Dwarsdoorsnede van een stengel van ''Aristolochia macrophylla'' met fasciculair en interfasciculair cambium. (Bij de grote afbeelding is het mogelijk om er met de muis overheen te gaan waarbij dan de namen van de verschillende cellen getoond worden. Meristeem is de groep van stamcellen, waarmee vaatplanten kunnen aangroeien. 19 relaties
 3. Meristeem en Beschrijvende plantkunde · Bekijk meer » Braziliaanse rubberboom. De Braziliaanse rubberboom (Hevea brasiliensis) is een tot 30 meter hoge, rijkvertakte, in droge tijden bladverliezende boom met meestal een slanke kruin. Nieuw!!: Meristeem en Braziliaanse rubberboom · Bekijk meer » Builenbran

meristeem - Nederlands definitie, grammatica, uitspraak

Primaire groei - Radboud Universitei

meristeem « Back to Glossary Index. Het weefsel van een plant dat bestaat uit actief delende cellen, zogenaamde stamcellen, die nieuwe weefsels vormen. Te vinden in de groeiende punten van scheuten en wortels. Related Articles: Toppen voor een hogere opbrengst « Back to Glossary Index Het meristeem is een soort weefsel dat in planten voorkomt. Het bestaat uit ongedifferentieerde cellen ( meristeemcellen) die in staat zijn tot celdeling.Cellen in het meristeem kunnen zich ontwikkelen tot alle andere weefsels en organen die in planten voorkomen Betekenis van de term . De term meristeem werd in 1858 bedacht door Karl Wilhelm von Nägeli (1817 tot 1891) in een boek genaamd Contributions to Scientific Botany.De term is aangepast van het Griekse woord merizein, wat delen betekent, een verwijzing naar de functie van de cellen in het meristeemweefsel Meristematisch weefsel bestaat uit parenchymcellen. Grondweefsel bestaat uit parenchym, collenchym en sclerenchymcellen. Meristematisch weefsel kan worden gevonden in de toppen van de scheuten en wortels en knoppen. Het wordt ook gevonden in houtachtige planten als een ring rond de stengel

Deze methode dankt zijn naam aan een ander woord voor groeipunt: het meristeem. Bij deze methode wordt onder de microscoop het uiterste groeipuntje weggenomen. Dat is nogal een precisieklusje maar loont de moeite omdat dit groeipuntje doorgaans vrij is van ziektekiemen (vooral virussen) delingsactiviteit vindt vooral plaats in het zogenaamde subapicale meristeem. Dat is het net onder de top gelegen delingsweefsel in de stengel. Als er gibberellinen worden geproduceerd, verhoogt dat de celdelingactiviteit van het subapicale meristeem en daardoor vertoont de plant meer lengtegroei. Er zijn echter ook stoffen die de werkin Het apicale meristeem is het groeigebied in planten aanwezig in de worteltoppen en de toppen van de nieuwe scheuten en bladeren. Apicale meristeem is een cluster van het dichte pakket en ongedifferentieerde cellen. Het omvat de prime groei van de plant door de lengte van de plant te vergroten Bij planten zijn de deelweefsels heel duidelijk gelokaliseerd, in de stengeltoppen, in blad- en bloemknoppen en in de worteltoppen. Ze heten daar meristemen (enkelvoud ' meristeem plantaardig deelweefsel ' wat Grieks is voor 'deelweefsel'). Bomen en struiken hebben in hun stam en takken een speciaal meristeem dat de diktegroei door houtvorming mogelijk maakt: het cambium deelweefsel bij.

The meristem is a type of tissue found in plants. It consists of undifferentiated cells (meristematic cells) capable of cell division.Cells in the meristem can develop into all the other tissues and organs that occur in plants. These cells continue to divide until a time when they get differentiated and then lose the ability to divide Meristeem is de groep van stamcellen, waarmee vaatplanten kunnen aangroeien. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primair en secundair meristeem. Meristeem is afkomstig van het Griekse woord merizein ( [..

Wat is het verschil tussen primaire en secundaire meristeem

10voorbiologie | biologieonderwijs voor de toekomst

Apicale knop is de dominante knop gevonden in de top van de plant. Axillaire knop is een laterale knop, die sluimerend blijft onder invloed van auxine geproduceerd door het apicale meristeem. Hiermee kunnen planten takken ontwikkelen. Het belangrijkste verschil tussen apicale knop en okselknop is de locatie van elke knop, hun activiteit en functie meristeem bloemkool. Je zocht op: Tuininfo (50 resultaten) Tuinforum (+200 resultaten) Webshop (15 resultaten) Planten (4 resultaten) Bloemkool Walcheren Winter . € 1,95. Bloemkool Alpha . € 1,95. Cavolfiore Sicilia Violetto . € 1,99. Bloemkool Herfstreuzen 2 . € 1,95. Cavolfiore Romanesco Precoce Beginstadium vorming blad: de vorming van het blad begint achter onder het top meristeem (1) met periclinale delingen (het delingsvlak is hierbij evenwijdig aan het buitenoppervlak en die van de cellagen; rood aangegeven in figuur 2) meestal eerst in subepidermale lagen en daarna in de epidermis.Na een eerste set delingen vinden er ook anticlinale delingen plaats (met het delingsvlak dwars op.

Definities Plantkunde 2013 Foreign Language Flashcards

Wat is het verschil tussen apicaal meristeem en lateraal

Bestel nu Cattleya intermedia var. alba Meristeem bij Claessen Orchideeën voor maar € 14,95. Met uiterste nauwkeurigheid verpakt & veilig verzonden Laterale meristeem: Met de laterale meristeem kan de plant lang worden door hem sterker te maken. voorval . Apicale meristeem : de apicale meristeem komt voor in alle phyla van planten. Laterale meristeem: de laterale meristeem is afwezig in mossen en paardenstaarten. Gevolgtrekkin

We telen producten als één- en meerjarigen uit zaad en stek, violen, primula's, cyclamen en specialties uit meristeem. Met onze brede kennis en ervaring gecombineerd met een sterke organisatie, moderne kasopstanden, mechanisatie en een duurzame bedrijfsvoering ontzorgen we onze partners voor 100% Vind de fabrikant Meristeem Planten van hoge kwaliteit Meristeem Planten, leverancier en producten voor de laagste prijzen bij Alibaba.co Voor mooie en verzorgde handen. Andiroba-olie verzorgt en kalmeert, meristeem en vitamine E beschermen tegen vrije radicalen. De Hand Care Crème trekt snel in en geeft geen vet af. Regelmatig gebruikt, voorkomt ze schrale en gebarsten handen

Weefselkwee

Samenvatting H5: scheikundig rekenen en formuletaal Hoofdstuk 2: Wat is ethologie? Hoofdstuk 10: voortplanting Hoofdstuk 2: De mens op zoek naar geluk 1819 hoofdstuk 1 belang van planten 1819 hoofdstuk 1 belang van planten Oplosbundel praktisch pb aanslagjaar 2019 oplossingen van de 3 globale oefeningen Programmign concept 1TI Summary - The function of private property Voorstel campagne in app. Apical meristeem, dit zit in de uiteinden van de plant: onder de grond in de wortels, het root apical meristeem (RAM) boven de grond in de toppen van de plant, het shoot apical meristeem (SAM). Intercalary meristeem, wat zorgt voor lengtegroei, de vorming van knoppen in de oksels van de plant en wat bij beschadiging zorgt voor herstel Meristeem, deelweefsel: Een groeipunt aan een worteluiteinde of stengeluiteinde. Weefsel in de plant dat het vermogen behoudt zich te delen. (Bijv. cambium) Meristeemcultuur, weefselteelt: Weefselkweek van knoppen of groeipunten om planten. Illustratie over Apicaal meristeem van een eind knop-microscopische longitudinale sectie. Illustratie bestaande uit knop, terminal, histologie - 592942

Onze werkwijze - Gemplant bvplantaardige weefsels

Puzzelwoordenboek MERISTEEM

RAM = Root apicale meristeem Op zoek naar algemene definitie van RAM? RAM betekent Root apicale meristeem. We zijn er trots op om het acroniem van RAM in de grootste database met afkortingen en acroniemen te vermelden. In de volgende afbeelding ziet u een van de definities van RAM in het Engels: Root apicale meristeem - Je kunt de volgende weefsels in de plantorganen herkennen en de functie ervan: Vulweefsels (parenchym, pallisadeparenchym, sponsparenchym), steunweefsel (collenchym, sklerenchym), vaatweefsel (primair- en secundair floeem en xyleem), meristeemweefsel (apicaal en lateraal meristeem)

Restmeristeem - 2 definities - Encycl

1 leermiddelen gevonden over meristeem, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Afzet. De afzet buiten de veiling om neemt toe, met name bij telers die perkplanten direct aan de supermarkten en bouwmarkten leveren. Telers organiseren zich (soms) verdergaand in een telersvereniging waarbij voorwaarts in de keten wordt samengewerkt Foto over Apicaal meristeem van een eind knop-microscopische longitudinale sectie. Afbeelding bestaande uit microscopisch, terminal, botanisch - 2492867

Wortel - WikipediaTopmeristeem - Wikipedia

In sommige Mono-cotylen, met inbegrip van de palmen. laat de top-meristeem kleine bundels meri-steem achter, terwijl het zelf omhoog groeit, speciaal bij de basale delen der blade-ren. Ook deze meristeemcellen delen zich en nemen jaarlijks in aantal toe,. Skimmia Japonica is een van de gemakkelijkste planten om te stekken. Een bak met vochtige potgrond is al voldoende. Het mooiste is een teeltkasje, waarin niet te veel vocht verdampt, of onder plasticfolie, dat houdt ook goed vocht vast De Maudiae Femma is een eigen soort van P.P.Orchideeën, en wordt als een van de weinige Paphiopedilums vermeerderd door middel van meristeem. De Maudiae is vernoemt naar hun dochters Femke en Marit. Het is een sterke plant die wel 10 tot 12 weken bloeit. Een unieke plant met zijn frisse groene kleur

 • Listen to the Music tab.
 • Hoeveel chromosomen heeft een vrouw.
 • I Love Lucy.
 • Hoeveel suiker zit er in bier.
 • Bagels en Beans Breda Openingstijden.
 • Excel hyperlink naar verborgen tabblad.
 • G6PD allergie.
 • Foundation blijft niet zitten op neus.
 • Tri tip BBQ.
 • X2O klantendienst.
 • Hoe lang rust na sterilisatie hond.
 • De Schaandert Maastricht.
 • Heracles RKC.
 • Digestieve enzymen betekenis.
 • Pictogrammen volwassenen.
 • Nobu Paris.
 • Dunkin Donuts kcal.
 • Hartritmestoornis hond.
 • Scheerapparaat voor straffe baard.
 • Kosten poliklinische bevalling.
 • Wat is bami.
 • Maandblad Ons Amsterdam.
 • Team kws baarn.
 • Dier met een N.
 • Vakantiehuis aan zee 17 personen.
 • Ijmuiden newcastle goedkoop.
 • Hongaarse Vizsla puppy.
 • Hoera 2 jaar shirt.
 • Brandweerman Sam spullen.
 • Museum ansichtkaarten.
 • Schijnpapaver oranje.
 • Studio Anneloes Doetinchem.
 • Ginnifer Goodwin husband.
 • Rompertje opa en oma.
 • Spa 2018 results.
 • Boeken top 10 2014.
 • Kokerrok laten maken.
 • Laatste nieuws Turkije aardbeving.
 • Voorbeeld uitnodigingsbrief visum zakelijk.
 • Tenor blokfluit.
 • Miele wasmachine 9 kg 1600 toeren.