Home

Betrekkelijk voornaamwoord Latijn

Een betrekkelijk voornaamwoord ( Latijn: pronomen relativum) is in de taalkundige benoeming een voornaamwoord dat een betrekkelijke bijzin inleidt. Datgene waar in de bijzin met het betrekkelijk voornaamwoord als introductie naar verwezen wordt, wordt het antecedent genoemd. Dit antecedent kan een woord, zinsdeel of hele zin zijn Wanneer de Latijnse zin begint met een betrekkelijk voornaamwoord, spreken we van een pseudo-relativum (schijn-betrekkelijk voornaamwoord). Dit betrekkelijk voornaamwoord verwijst naar een antecedent in de voorgaande zin

Het betrekkelijk voornaamwoord hoort bij taalkundig ontleden (woordsoortbenoeming). De Latijnse naam is relatief pronomen en een mogelijke afkorting is betr.vnw. De belangrijkste betrekkelijke voornaamwoorden zijn: die. dat. Andere betrekkelijke voornaamwoorden zijn: wie. wat Betrekkelijke (relatieve) bijzinnen: zijn bijvoeglijke bepalingen bij een naamwoord en worden ingeleid door een betrekkelijk voornaamwoord (relativum). Algemeen: het naamwoord waarop het betrekkelijk voornaamwoord betrekking heeft noemen we het antecedent: . het antecedent kan ook achter de betrekkelijke bijzin staan.; het betrekkelijk voornaamwoord komt in geslacht en getal overeen met het. Een (pronomen) relativum of betrekkelijk voornaamwoord wordt in een bijzin gebruikt en verwijst naar iets of iemand in de hoofdzin (het antecedent): Het huis, dat onlangs verkocht werd, is helemaal verbouwd. Het betrekkelijk voornaamwoord dat uit de bijzin (dat onlangs verkocht werd) verwijst naar Het huis in de hoofdzin Betrekkelijke voornaamwoorden mannelijk vrouwelijk onzijdig vertaling; enkelvoud nominativus: qui: quae: quod: die, dat: genitivus: cuius: cuius: cuius: van wie, waarvan: dativus: cui: cui: cui: voor wie, waarvoor: accusativus: quem: quam: quod: die, dat: ablativus: quo: qua: quo: door wie, waardoor: meervoud nominativus: qui: quae: quae: die: genitivus: quorum: quarum: quorum: van wie, waarvan: dativus: quibus: quibus: quibu Betrekkelijk voornaamwoord latijn oefeningen. Door middel van het betrekkelijk voornaamwoord wordt een bijzin in de hoofdzin geschoven. Zo'n bijzin heet een Oefening 2 : vertaal de volgende zinnen De Latijnse grammatica: alles wat je echt moet weten in iets meer dan 20 pagina's

Betrekkelijk voornaamwoord - Wikipedi

Het betrekkelijk voornaamwoord - Oefeningen Latijn

 1. 29-03-2014 20:25. Grammatica betrekkelijk voornaamwoord . Er zijn in het Latijn 2 typen bijzin:. bijwoordelijke bijzin . Deze bestaat uit een - inleidend voegwoord en een - persoonsvorm (eventueel in de coniunctivus) Voorbeelden: Cum Hannibal in Italia erat / esset, Romani valde timebant.. Ego ad urbem adeo, quod amicum videre volo. Postquam filii Corneliae domum revenerunt, multas fabulas de.
 2. Het betrekkelijke voornaamwoord (pronomen relativum of kortweg relativum) is een voornaamwoord dat naar een naamwoord elders in de zin verwijst. In de volgende zin: De jongen die van het meisje hield, kocht een geschenk. is die een betrekkelijk voornaamwoord
 3. Deze inhoud is intellectueel eigendom van ExtraNederlands. Gebruik door derden is alleen toegestaan ter ondersteuning van (de lessen in) het vak Nederlands in het basis- en voortgezet onderwijs
 4. Het vragend voornaamwoord kan zowel zelfstandig als bijvoegelijk worden gebruikt. Het leidt een vraagzin in. Zelfstandig betekent het 'wie' of 'wat', en bijvoeglijk betekent het 'welke'. Quis hoc fecit? Quis congrueert hier niet en is dus zelfstandig gebruikt: Wie heeft dit gedaan? Quae puella hoc fecit? Quae congrueert hier wel en is dus bijvoeglijk gebruikt
 5. Een aantal voorbeelden zal wel duidelijk maken, wat een betrekkelijk voornaamwoord is en hoe het werkt: 1. Silvae, per quas erramus, nos terrent. De bossen, door welke / waardoor wij dwalen, maken ons bang

In dit voorbeeld is dat mannelijk enkelvoud. In het Nederlands is dat niet zo goed te zien, maar in het Latijn wel. Het betrekkelijk voornaamwoord krijgt de naamval echter van de functie die het heeft in de eigen bijzin HET BETREKKELIJK VOORNAAMWOORD. of. RELATIEF PRONOMEN. 1. Dat (1) Het boek . dat. ik nu lees, is echt spannend. (2) Het tweede deel, dat. over zijn jeugd handelt, verschijnt binnenkort. (3) Hoe heet het jongetje . dat. je mijn brief gegeven hebt? (4) Dat maakte in hem het kind wakker . dat. hij tot dan toe was gebleven Grammatica Latijn Betrekkelijk voornaamwoord Vragend voornaamwoord Betrekkelijke bijzin. Deel deze video . Robbert Roosenboom . Door: Robbert Roosenboom Bekijk profielpagina. Ik ben docent klassieke talen op Katholieke Scholengemeenschap De Breul te Zeist en ik heb een YouTube-kanaal voor video's over Latijn en Grieks Een betrekkelijk voornaamwoord (Latijn: pronomen relativum) is in de taalkundige benoeming een voornaamwoord dat een betrekkelijke bijzin inleidt. 23 relaties

uitleg: Betrekkelijk voornaamwoord (relatief pronomen

Een betrekkelijk voornaamwoord (Latijn: pronomen relativum) is in de taalkundige benoeming een voornaamwoord dat een betrekkelijke bijzin inleidt. Datgene waar in de bijzin met het betrekkelijk voornaamwoord als introductie naar verwezen wordt, wordt het antecedent genoemd. Dit antecedent kan een woord, zinsdeel of hele zin zijn Duidelijke uitleg van de Latijnse grammatica, handige overzichten en allerlei oefeningen om de grammatica beter onder de knie te krijge 3. Aanwijzend voornaamwoord. Het betrekkelijk voornaamwoord wat kan ook verwijzen naar het aanwijzende voornaamwoord dat: Ze hebben samen gesproken over dat, wat vorige week gebeurd is. 4. Zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord. Het woord wat mag je ook gebruiken na een bijvoeglijk naamwoord dat zelfstandig gebruikt wordt: Het laatste, wat. Betrekkelijk voornaamwoord en Getal (taalkunde) · Bekijk meer » Latijn. Latijn ((Lingua) Latina) is een dode Italische taal die oorspronkelijk door de Romeinen of Latijnen werd gesproken, een volk dat vanaf het eerste millennium voor Christus in de streek Latium (het huidige Lazio, Italië) woonde. Nieuw!!

Oefening: Betrekkelijk voornaamwoord 2. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n voornaamwoord zn. 'pronomen' Mnl. vorename [ca. 1483; Voc.cop.]; vnnl. voornamelijk woordt [1568; Radermacher], voor(-)naem, voor-naem-woord [1628; Ampzing], voorwoort [1633; Van Heule]. Samenstelling met een verduidelijkend laatste lid → woord en de woorden → voor 1 en → naam, gevormd als leenvertaling van Latijn prōnōmen, dat op dezelfde manier is gevormd uit → pro-'in de.

Latijn - Wiebe Ko

Latijn/Morfologie voornaamwoorden - Wikibook

 1. Betrekkelijk voornaamwoord. qui. die, dat La personne qui parle connait bien son sujet. - De persoon die spreekt kent zijn onderwerp goed. Vragend voornaamwoord. qui. wie Qui est là ? - Wie is daar? Italiaans Uitspraak. IPA: /ˈkwi/ Bijwoord. qui. hier; Synoniemen. qua; Latijn Uitspraak. IPA: /ˈkwiː/ Vragend voornaamwoord. qui. wie; Betrekkelijk voornaamwoord. qui. di
 2. Een pronomen demonstrativum (demonstrare [aanwijzen]) is een aanwijzend voornaamwoord. Zoals de naam al zegt, wijst het iets aan. Er zijn 3 aanwijzende voornaamwoorden: hic, ille en iste. hic - wijst naar iets dat binnen bereik van de spreker is [deze (hier, bij mij)] ille - wijst naar iets dat niet bij de spreke
 3. Een betrekkelijk voornaamwoord verwijst naar een woord dat er vlak voor staat of woorden die er vlak voor staan. Bijvoorbeeld in de zin: Het meisje dat heeft gewonnen. Het woord dat slaat op het meisje en is dus een betrekkelijk voornaamwoord. Deze kaart laat met duidelijke voorbeelden de regels omtrent het betrekkelijk voornaamwoord zien. Tip: download en print alle kaarten van grammatica. Zo.
 4. Betrekkelijk voornaamwoord (2/3) Een betrekkelijk voornaamwoord slaat altijd op iets of iemand terug. Dat kan één woord zijn, maar ook een hele zin. Het heeft dus betrekking op iets wat eerder in de zin is gezegd. Een betrekkelijk voornaamwoord staat altijd achter datgene waar het op terugslaat
 5. g een voornaamwoord dat een betrekkelijke bijzin inleidt. 21 relaties. Communicatie Nieuw
 6. Er zijn een aantal betrekkelijk voornaamwoorden: Die, dat, wie, wat, hetgeen en welke. Het woord dat wordt gebruikt bij 'het'-woorden en het woord die wordt gebruikt bij 'de'-woorden. De woorden 'die' en 'dat' kunnen ook gebruikt worden als aanwijzend voornaamwoord
 7. Fdegier's Lijsten - 0 Latijn, Lingua Latina, QUI-QUAE-QOUD (Betrekkelijk Voornaamwoord) - fdegier woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

Een betrekkelijk voornaamwoord verbindt een bijzin met een hoofdzin. Het staat aan het begin van de bijzin en verwijst naar iets uit de hoofdzin. Dat ding in de hoofdzin noemen we ook wel het antecedent. Klinkt dit een beetje te technisch? Ik zal eens een voorbeeld geven. Het antecedent is steeds onderstreept en het betrekkelijk voornaamwoord is steeds dik gedrukt 24 leermiddelen gevonden over betrekkelijk voornaamwoord, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Het betrekkelijk voornaamwoord verwijst naar een woord dat er vlak voor staat of woorden die er vlak voor staan. Het verwijst dus naar iets wat eerder in de zin is gezegd. Omcirkel op het werkblad in elke zin het betrekkelijk voornaamwoord. Vind je het betrekkelijk voornaamwoord nog lastig? Gebruik dan de uitlegkaart als ondersteuning Voor veel grammaticale begrippen bestaan zowel Nederlandse als op het Latijn gebaseerde termen. In het Nederlands worden voornamelijk de Nederlandse namen gebruikt, maar in andere talen zijn de termen vaak afgeleid van de Latijnse benamingen

Algemene Latijnse vervoegingen en verbuigingen - Wikipedi

Het betrekkelijk voornaamwoord verwijst bijna altijd naar het woord dat ervoor staat (of woorden die ervoor staan). AANWIJZEND VNW Niet-zelfstandig Zelfstandig. Enkelvoud (bij het-woorden) dit, dat, ginds, zulk, zo'n dit, dat, datgene, hetgene, zulk, zo'n Betrekkelijk voornaamwoorden. Betrekkelijke voornaamwoorden worden gebruikt om meer uitleg of informatie te geven over een bepaald onderwerp. Je hebt de volgende voorwoorden: Die, Dat, Wie. Die vertaal je als volgt: que -die/dat (kan gebruikt worden voor dingen en personen De Latijnse naam is relatief pronomen. De belangrijkste betrekkelijke voornaamwoorden zijn: die dat Andere betrekkelijke voornaamwoorden zijn: wie ; wat hetgeen welk(e) Een betrekkelijk voornaamwoord heeft betrekking op (verwijst naar) een woord dat er vlak voor staat (of woorden die er vlak voor staan) . Die wordt gebruikt bij de-woorden Zoek in zin 1 t/m 7 de werkwoorden(hww, zww, kww), lidwoorden(olw & blw), zn, bn, vz, persoonlijk voornaamwoord en de betrekkelijk voornaamwoorden. 1. De bus die net vertrokken is, gaat naar Purmerend. 2. Het groene tijdschrift dat daar ligt, heb ik uitgelezen. 3. Hij heeft mij niet gesmst, wat ik helemaal niet leuk vind. 4 Een betrekkelijke bijzin is meestal een bijvoeglijke bijzin, dat is een bijzin die als nabepaling bij een zelfstandig naamwoord of een voornaamwoord staat. De betrekkelijke bijzin is dan geen zelfstandig zinsdeel, maar een deel van een zinsdeel. Een bijvoeglijk gebruikte betrekkelijke bijzin kan een beperkende of een uitbreidende betekenis hebben

Betrekkelijk (6) Betrekkelijk (afk.) (1) Betrekkelijk hoeveelheid (1) Betrekkelijk hoge temperatuur (2) Betrekkelijk klein (2) Betrekkelijk korte damesmantel (1) Betrekkelijk makend (1) Betrekkelijk voornaamwoord (14) Betrekkelijke kwantitatieve waard... (1) Betrekkelijke zwaarte (1) Betrekkelijkheid (2 Een betrekkelijk voornaamwoord (Latijn: pronomen relativum) is in de taalkundige benoeming een voornaamwoord dat een betrekkelijke bijzin inleidt. Datgene waar in de bijzin met het betrekkelijk voorna [..

betrekkelijk voornaamwoord oefenen, betrekkelijk voornaamwoord, betrekkelijk voornaamwoord engels, betrekkelijk voornaamwoord uitleg, betrekkelijk voornaamwoord frans oefenen, betrekkelijk voornaamwoord latijn, betrekkelijk betekenis, betrekkelijk voornaamwoord engels oefenen, betrekkelijk voornaamwoord frans, betrekkelijk voornaamwoord duits, aanwijzend voornaamwoord, betrekkelijk puzzelwoor Een betrekkelijk voornaamwoord (Latijn: pronomen relativum) is in de taalkundige benoeming een voornaamwoord dat een betrekkelijke bijzin inleidt. Datgene waar in de bijzin met het betrekkelijk voornaamwoord als introductie naar verwezen wordt, wordt het antecedent genoemd

Slimleren - Herkennen - Persoonlijk & bezittelijk

Het betrekkelijk voornaamwoord leidt betrekkelijke bijzinnen in en verwijst naar een voorafgaand woord of zinsdeel, het zogenaamde antecedent. Het betrekkelijk voornaamwoord past zich aan het woordgeslacht van het antecedent aan. In de volgende voorbeelden zijn de antecedenten onderstreept en de betrekkelijke voornaamwoorden gecursiveerd Wanneer gebruik je die, dat en wat als betrekkelijk voornaamwoord?. Die, dat en wat zijn betrekkelijke voornaamwoorden, of relatieve pronomina.Je gebruikt ze aan het begin van een bijzin waarin je extra informatie geeft over (een deel van) de hoofdzin. Ook voor veel Nederlanders is dit een lastige kwestie, omdat er een taalverandering in gaande is Neem kennis van de definitie van 'betrekkelijk voornaamwoord'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'betrekkelijk voornaamwoord' in het grote Nederlands corpus De betrekkelijke voornaamwoorden hebben een zinverbindende functie. Meer over de betrekkelijke voornaamwoorden vind je hieronder: Betrekkelijke voornaamwoorden. Aanwijzende voornaamwoorden - Δεικτικές αντωνυμίες. De aanwijzende voornaamwoorden worden gebruikt om aan te wijzen Betrekkelijke Voornaamwoorden - oefening. Vul in de onderstaande oefening de juiste betrekkelijke voornaamwoorden in. Om dat te kunnen doen moet je goed kijken of er verwezen wordt naar mensen, dieren of dingen. Bij elke zin worden twee mogelijke antwoorden gegeven

Voornaamwoord. Een voornaamwoord (of: pronomen, meervoud pronomina) is in het algemeen een woord dat naar een zelfstandigheid (iets of iemand) verwijst, bijvoorbeeld dat of zij.Daarmee onderscheidt het zich bijvoorbeeld van een zelfstandig naamwoord, dat zo'n zelfstandigheid (bijvoorbeeld boek, vrouw of Lia) noemt.Zo kan men met het voornaamwoord dat naar een boek verwijzen zonder dat voorwerp. Het betrekkelijk voornaamwoord betrekt zich op een eerder zelfstandig naamwoord. Of terwijl: het slaat terug op een (zelfstandig naam)woord dat al eerder genoemd is. Dat gedeelte noem je het antecedent Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'betrekkelijk', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Oefening 1 is het betrekkelijk voornaamwoord nodig of niet? Oefening 2 kies tussen who, which en whose Oefening 3 meerdere oefeningen Invuloefeningen Oefening 1 Oefening 2 maak de zin af (gebruik who of which) Klik hier voor nog meer oefeningen. Aangestuurd door Maak uw eigen unieke website met aanpasbare sjablonen Het betrekkelijk voornaamwoord in combinatie met voorzetsels. Zoals je in de voorbeelden aan het begin van dit artikel kon zien combineer je een betrekkelijk voornaamwoord vaak met voorzetsels, zoals 'met wie', 'over wie', 'aan wat'. In het Frans komt dit ook vaak voor. Eén van de meest gebruikte Franse voorzetsels is 'de'

Uitdaging. Betrekkelijke voornaamwoorden (relative pronouns) gebruik je om zinnen die een gemeenschappelijk onderdeel hebben aan elkaar te koppelen. Een betrekkelijk voornaamwoord slaat als het ware een brug tussen twee zinnen. In de Engelse taal kennen we de volgende betrekkelijke voornaamwoorden: who, which, that, whose, whom en where. Maar wanneer gebruik je welk betrekkelijk voornaamwoord Betrekkelijk voornaamwoord Wat is een betrekkelijk voornaamwoord? Schema Welke vorm uit het schema moet ik hebben? LET OP: woorden als: waaraan, aan wie, waarvoor, waarmee, waarop, enz. Wat is een betrekkelijk voornaamwoord? In deze voorbeeldzinnen zijn de betrekkelijke voornaamwoorden aangegeven. Ook is aangegeven Voornaamwoorden | betrekkelijk vnw. le pronom relatif . Als onderwerp is het betrekkelijk voornaamwoord altijd qui. Als lijdend voorwerp is het betrekkelijk voornaamwoord altijd que. La voiture qui se trouve dans la rue. De auto die zich in de straat bevindt. La voiture que j'ai mise dans le garage. De auto die ik in de garage heb gezet who, which, that of geen betrekkelijk voornaamwoord (elementary). oefening 1: invuloefening met who of which; oefening 2: invuloefening met who of which; oefening 3: multiple choice oefening waarbij je moet beslissen of je who of which kunt weglaten of niet; oefening 4: verschillende oefeningen met who, which, that of geen betrekkelijk voornaamwoord; oefening 5: verschillende oefeningen met. Betrekkelijke voornaamwoorden. Betrekkelijke voornaamwoorden wijzen terug naar iets dat al eerder in de zin genoemd is. (De man die daar loopt...). De vorm van het betrekkelijk voornaamwoord is niet alleen afhankelijk van het geslacht van hetgeen waarnaar terugverwezen wordt, maar ook van de naamval waarin het betrekkelijke voornaamwoord staat

Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten betrekkelijk voornaamwoord translation in Dutch-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Het betrekkelijk voornaamwoord:. Het meisje dat daar loopt, is mijn vriendin.. De man die daar loopt is de dorpsgek.. Als het betrekkelijk voornaamwoord verwijst naar een het-woord dan gebruik je dat.. Als het verwijst naar een de-woord dan gebruik je die.. Het boek dat op tafel ligt en de tijdschriften die op de bank liggen, neem ik mee.. Het reisbureau dat 5 jaar bestaat, viert feest Betrekkelijk voornaamwoord. In het Engels worden drie betrekkelijke voornaamwoorden het meest gebruikt: who, which en that. who verwijst terug naar een persoon. He is the man who wanted to say something.; which verwijst terug naar eerder genoemde dieren of zaken. The cat, which you see over there, is mine. that kan zowel naar personen als naar dieren en zaken terugverwijzen

Betrekkelijk voornaamwoord fordítása a holland - magyar szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén Het betrekkelijk voornaamwoord wordt in het Duits das Relativpronomen genoemd en vind je in de betrekkelijke bijzin. Het verwijst naar een of meerdere woorden in de hoofdzin. De hoofdzin is het zinsdeel voor de komma. Het woord waarop het voornaamwoord betrekking heeft, noemen we het antecedent

Betrekkelijk voornaamwoord latijn oefeningen — deze inhoud

betrekkelijk voornaamwoord translation in Dutch-Danish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies Een betrekkelijk voornaamwoord wordt gebruikt aan het begin van een bijzin, en verwijst gewoonlijk naar een zelfstandig naamwoord: De jongen, die daar staat te roken, zit hier niet op school. In het Engels zijn er 4 mogelijkheden om een bijzin te beginnen: 1) who. 2) which. 3) that relativum [betrekkelijk voornaamwoord] {1584, ook relatif 1576} < latijn relativum, van latijn relatum (vgl. relateren). De nl. vertaling luidt betrekkelijk voornaamwoord {1706} ouder betreckelijke voornaam {1584} en betrecker {1605} Hoofdstuk 29, opdracht 11 1. zelfstandig vragendvoornaamwoord, dat. ev. v/m 2. betrekkelijk voornaamwoord, abl. mv. v 3. betrekkkelijk voornaamwoord, nom. ev.

Nieuw Nederlands

betrekkelijk voornaamwoord in Latijn - Nederlands-Latijn

qui M, quae F, quod N = die (betrekkelijk voornaamwoord) acc. quem M, quam F, quod N = die (acc.) plur. qui M, quae F, quae N = die (betr. voornaamwoord meervoud Voornaamwoorden - betrekkelijke voornaamwoorden Drillsteroefening . Basiswoorden Triclinium Flitscollege 4.5 . De zin - betrekkelijke bijzin en betrekkelijk voornaamwoord Latijn voor gymnasium klas 1,2 en 3. Staal & Roeland

Betrekkelijk voornaamwoord Onze Taa

Aan elkaar schrijven of los apostrof betrekkelijk voornaamwoord Bijwoord blog C of K dat de lezer dictee Eigen Aardigheden van de taal eindredactie Engelse woorden etymologie Framing getallen Google Groene Boekje hoofdletters hyperlinks ij of ei inspiratie Latijn mail/brief schrijven meervoud opsommingen ouderwetse taal schrijftips schrijfwijze schrijven SEO titel Twitter vloeken voorzetsel. Antecedent [taalkunde] - Antecedent of correlatief is een grammaticaal begrip uit de taalkunde en is de naam voor het woord waarnaar een ander woord, meestal een betrekkelijk voornaamwoord, verwijst. Het woord dat verwijst komt meestal net na het antecedent en heet dan anafoor. Een voorbeeld: De woordgroep `De filosoof` is het anteced.. Het betrekkelijk voornaamwoord heeft een antecent, waarmee het overeenkomt in geslacht en getal. De naamval wordt bepaald door zijn functie in bijzin. CAPUT PRIMUM De uitspraak van het Latijn 1) Pegasus p. 12: het Latijn en zijn dochtertalen Kaart 1 : Het Latijn (de taal van Latium) werd gesproken in het Romeinse rijk

Samenvatting Latijn Overzicht voornaamwoorden (2e klas aso

Relativum (betrekkelijk voornaamwoord) :: SGB Opu

Soorten betrekkelijke voornaamwoorden. Er zijn twee categorieën van betrekkelijke voornaamwoorden: Veranderlijk: lequel, laquelle, lesquels, lesquelles; Onveranderlijk: qui, que, dont, où 1. Veranderlijk betrekkelijk voornaamwoord 'lequel' - uitleg en schem Het Nederlands betrekkelijk voornaamwoord heeft altijd betrekking op iets of iemand. Een betrekkelijk voornaamwoord kan verwijzen naar één woord, maar ook naar een hele zin. Een betrekkelijk voornaamwoord heeft betrekking op iets wat eerder in de zin is gezegd. Een betrekkelijk voornaamwoord staat dus altijd achter datgene waar het naar verwijst Zo is de waarde van alcohol bij consumptie betrekkelijk, dat wil zeggen: onzeker', wankel, onstandvastig, onstabiel, afhankelijk van omstandigheden . Het kent een aantal variabelen zowel aan de kant van het object zelf, zoals hoeveelheid, sterkte, percentage maar ook aan de kant van de gebruiker, te weten: geslacht, leeftijd, gewicht, fit of moe, wel of niet gegeten, tijdstip van de dag Zoek in zin 1 t/m 7 de werkwoorden(hww, zww, kww), lidwoorden(olw & blw), zn, bn, vz, persoonlijk voornaamwoord en de betrekkelijk voornaamwoorden. 1. De bus die net vertrokken is, gaat naar Purmerend. 2. Het groene tijdschrift dat daar ligt, heb ik uitgelezen. 3. Hij heeft mij niet gesmst, wat ik helemaal niet leuk vind. 4

Vragend Voornaamwoord OefenenOverhoring - Toets - Examen - Downloadbaar lesmateriaalBestudeer p

Het betrekkelijke voornaamwoordelijke bijwoord 1 Gatenvuloefening. Vul de gaten in met de betrekkelijke voornaamwoorden of de voornaamwoordelijke bijwoorden uit de lijst. dat die met wie op wie waaraan waarnaar waaronder waarvoor wat 1. Werkeloosheid: een drama veel mensen lijden. 2. Het stadion is met het. Schema: Duits betrekkelijk voornaamwoord (Sterkinduits, z.d.) 2. Hoe vertaal je het betrekkelijk voornaamwoord naar het Nederlands? De betrekkelijke voornaamwoorden kennen de w-vormen als vertaling. Betrekkelijk voornaamwoord in Nominativ (naamval 1) Het betrekkelijk voornaamwoord wordt in het Nederlands met die of dat vertaald. Bezittelijk voornaamwoord. Een bezittelijk voornaamwoord verwijst naar een bezit, zoals mijn, jouw, zijn, haar.Het staat bijna altijd voor een zelfstandig naamwoord: dit is jouw jas.Maar je kunt het ook zelfstandig gebruiken, zoals in dat is de mijne.Als je mijn, jouw en zijn zonder nadruk uitspreekt, zeg je m'n, je en z'n 9 leermiddelen gevonden over vragend voornaamwoord, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Überprüfen Sie die Übersetzungen von 'betrekkelijk voornaamwoord' ins Deutsch. Schauen Sie sich Beispiele für betrekkelijk voornaamwoord-Übersetzungen in Sätzen an, hören Sie sich die Aussprache an und lernen Sie die Grammatik Het betrekkelijk voornaamwoord lequel, en de varianten hiervan, moeten gebruikt worden als ze naar zaken verwijzen én als ze volgen op een voorzetsel. Voorbeeld: C'est le train dans lequel il a voyagé. Vertaling: 'Het is de trein waarin hij gereisd heeft.' Hier moet lequel gebruikt worden omdat het verwijst naar het zelfstandig naamwoord le train.Dit naamwoord is mannelijk en enkelvoud

 • Klassieke Nederlandse namen.
 • Omeprazol 20 mg kopen zonder recept.
 • Digium Asterisk.
 • Dresscode touch of green.
 • Macrofotografie natuur.
 • Bermuda dames linnen.
 • Louis Vuitton V ketting.
 • Robinia palen België.
 • Jip en Janneke bord.
 • Bezienswaardigheden Jordaan.
 • Puntentelling tienkamp.
 • Bratz Cloe.
 • Harde bedbodem.
 • Spiderman beddengoed.
 • NH Amsterdam Schiphol Airport.
 • Mijn apparaten mac.
 • Wetgeving winterbanden Duitsland.
 • Pantoffels met foto.
 • MINOLTA AF.
 • Leren armband met bedels.
 • Maspalomas Tripadvisor.
 • Werkstuk karper.
 • Mutaties voorraad winst en verliesrekening.
 • Once Upon A Time Complete serie.
 • Eencellig micro organisme.
 • Funda Terneuzen.
 • NASA nl.
 • Lucardi levensboom hanger Goud.
 • Dikte hoofdkussen bepalen.
 • Steracteur sterartiest kijken.
 • Basketbal fotografie.
 • Word count Word.
 • Mylène badolie.
 • Bean Boozled Challenge smaken nederlands.
 • Lev 19 32.
 • Goede kappers Rotterdam.
 • Vrijstellingsbesluit AVG.
 • NRPS Keuring 2020.
 • Müller Heinsberg Drogerie.
 • Www auto motor sport de.
 • Aquarium winkel Wijnegem.