Home

Protocol gordelroos Vilans

Gordelroos komt meestal voor bij ouderen of mensen met een lagere weerstand. In 2014 gingen in Nederland ongeveer 530 per 100.000 inwoners naar de huisarts vanwege gordelroos (Nivel). Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 375 patiënten met gordelroos opgenomen in het ziekenhuis, deze patiënten zijn meestal 50 jaar of ouder (Dutch Hospital Data) Download protocol: Covid-19-vaccin BioNtech/Pfizer klaarmaken en injecteren (pdf) Download protocol: Moderna-vaccin klaarmaken en injecteren (pdf). Op 25 januari wordt gestart met vaccinatie van verpleeghuisbewoners met dit vaccin. Protocollendatabank. Vilans ontwikkelt al jaren protocollen voor ruim 550 organisaties in de zorg en het onderwijs

Krijg je een foutmelding (voorbeeld: code-1277763)? Geef de foutcode, inclusief printscreen dan door aan Vilans via kick@vilans.nl.. Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toedienen. In Nederland wordt dit vaccin vanaf 6 januari toegediend

lock Privacyverklaring . help Help Hel Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Heelkundige en overige handelingen zwachtelen 73 © Vilans 02-06-2015 Zwachtelen onder- én bovenbeen met. a Leg de katheter in een boogje. b Fixeer de katheter op de buik. c Breng de katheter met een lichte boog richting dijbeen. d Fixeer de katheter en urineopvangzak met het fixatiemateriaal op het dijbeen. zorg dat de katheter en de afvoerslang nergens kunnen knikken) Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie 108 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak een schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. 3 Leg indien van toepassing de spuit met aquadest klaar. Als aquadest moet worden opgezogen: Maak spuit met de voorgeschreven hoeveelheid aquadest gereed

Gordelroos LCI richtlijne

 1. - Dit is een protocol voor voorgevulde insulinepennen zoals de FlexPen, Humalog Mix 25 Pen, HumalinePen NPH, Levemir Innolet, OptiSet, OptiClik, SoloStar en de Humalog (Mix25 Mix50) Kwikpen. - De insulinepen is strikt voor individueel gebruik en wordt in zijn geheel weggegooid als hij leeg is
 2. In 1875 werd de besmettelijkheid van het blaarvocht aangetoond. In 1888 werd een relatie gelegd met herpes zoster (gordelroos). In 1953 werd het virus voor het eerst geïsoleerd. In 1958 werd definitief vastgesteld dat waterpokken en gordelroos dezelfde verwekker hebben (Weller 1997)
 3. Palliatieve zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking verschilt van de palliatieve zorg voor de algemene oudere bevolking. Zo hebben ouderen met een verstandelijke beperking vaak meerdere aandoeningen en ouderdomsverschijnselen, kunnen ze niet altijd goed communiceren, is er vaak maar een klein sociaal netwerk en reageren ze op bepaalde medicatie anders
 4. Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg Er zijn honderden artikelen die het dagelijks leven makkelijker kunnen maken. De Vilans Hulpmiddelenwijzer helpt om een bewuste keuze te maken
 5. LCI-protocol waterpokken en gordelroos Op de website van het RIVM zijn LCI-richtlijnen voor infectieziektebestrijding te vinden, bedoeld als ondersteuning voor de dagelijkse GGD-praktijk. Ook voor waterpokken en gordelroos zijn er richtlijnen opgenomen
 6. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie suprapubisch 298 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden binnen handbereik. 3 Vul de spuit met 10 ml steriel water a Neem de spuit uit de verpakking en plaats de opzuignaald op de spuit. b Draai de dop van de flacon steriel water af

Protocol COVID-19-vaccinatie verpleeghuizen Kennisplein

Vilans KICK-portaa

 1. Contactisolatie wordt ook wel apart verplegen of besmet verplegen genoemd. Dit protocol moet gevolgd worden bij bepaalde infecties (zoals wondroos, gordelroos etc). De maatregelen in dit protocol moeten zoveel mogelijk verhinderen dat micro-organismen via contact met handen, kleding of materialen verspreid worden
 2. Vilans is hét onafhankelijke landelijke kenniscentrum op het gebied van de langdurende zorg. Wij verbeteren de kwaliteit van leven en participatie voor mensen die langdurig zorg nodig hebben, door werkers en organisaties toe te rusten met praktisch toepasbare kennis
 3. Werk altijd volgens dit protocol. Handhygiëne (handen wassen) Handhygiëne moet worden toegepast op alle momenten, ook wanneer er handschoenen worden gedragen. Na toiletgang, het snuiten van de neus, hoesten en niezen en het bereiden of consumeren van voeding moeten de handen gewassen worden

KICK-protocollen Vilans

Protocollen zelf ontwikkelen en bijhouden kost veel tijd. Dit samen doen met anderen levert vaak meer op. Vilans organiseert dat. Meer dan 500 zorgprotocollen. In de databank van Vilans vind je 500 protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Deze Vilans KICK-protocollen zijn samen met de praktijk ontwikkeld Agressie omschreven we als levensenergie die mensen van nature bezitten en die zij kunnen inzetten in tal van situaties. We ervaren agressie echter vooral als grensoverschrijdend, beangstigend en verwarrend gedrag

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Zuurstof toedienen 67 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak een schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. a uitzuigkatheter in geopende verpakking b bakje sterielwater (of water uit een flink stromende kraan) c (zo nodig) steriel glijmiddel 3 Breng de zuigpomp/het uituigsysteem in gereedheid volgens de. gordelroos bij een patiënt met een verminderde cellulaire afweer of twijfel hierover Er is sprake van een verminderde cellulaire afweer of T-cel dysfunctie bij patiënten die behandeld worden met immunosuppressiva (bij auto-immuunziekten of auto-inflammatoire of inflammatoire aandoeningen), hiv-infectie met CD4-T-lymfocyten < 500/mm 3 en bepaalde behandelingen voor een hematologische maligniteit Aandachtspunten. -Bij gebruik van 5 liter zuurstof per minuut of meer is een zuurstofbevochtiger geïndiceerd in overleg met de arts. Dit voorkomt irritatie van het slijmvlies. -Haal de zuurstofkatheter met spons dagelijks uit de neus, reinig de neus of laat de cliënt de neus goed snuiten

Overzicht Vilans KICK-protocollen Heelkunde en overige handelingen - compressietherapie Aantrekken armkous met hulpmiddel Aantrekken kousen met de Dressbuddy Aantrekken kousen met gesloten teenstuk me Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Geprotocolleerde werkinstructies Vilans Protocollenoverzicht: 1 (van 9) Woonzorggroep Samen februari 2016 1 (van 9) Overzichtlijst met protocollen en deskundigheidsniveaus Woonzorggroep Samen1 Geprotocolleerde werkinstructies 2 2+ 3 3 IG 4 5 opdr.2 art

Als kennisorganisatie voor de langdurende zorg zijn we uiteraard zeer blij dat de eerste zorgmedewerker vandaag gevaccineerd is tegen het coronavirus. Verder stelt Vilans het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals het vaccin op een veilige. Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toedienen. Download het protocol! ⤵️ Bezig met openen van de link..

Waterpokken LCI richtlijne

Vilans. Vilans is dé landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg en zorgen dat zorg beter werkt. Betere langdurende zorg, daar werken we elke dag vol passie aan. In de eerstelijnszorg voor chronisch zieken en thuiswonende ouderen ligt de focus op gezondheid en gedrag, uitgaande van de kracht van het individu De Vilans protocollen voor de verpleegtechnische handelingen worden de KICK-protocollen genoemd. KICK staat voor 'Kennis en Informatie Centrum Kwaliteitsinstituut'. In de protocollen wordt beschreven hoe de diverse handelingen door verzorgend personeel uitgevoerd moeten worden Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer...-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kan het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toegdiend worden. Download het protocol! ⤵️ NB De stockfoto bij dit artikel dient ter illustratie en geeft niet het daadwerkelijke vaccin weer. See Mor Gordelroos (ook wel herpes zoster genoemd) is een zeer pijnlijke huidziekte. Je herkent gordelroos aan rode uitslag met vochtblaasjes in een soort 'gordel'. De huidziekte wordt regelmatig gezien door huisartsen: 1 op de 192 mensen heeft er last van. De kans op gordelroos neemt toe vanaf 50 jaar en het wordt vaker gezien bij vrouwen dan bij. Vilans Protocollen (verstrekken van medicatie) 1 februari 2021 10:26; Bijgewerkt; Al onze medewerkers hebben via hun app toegang tot de belangrijkste Vilans Protocollen m.b.t. het verstrekken van medicatie. Op elk moment kunnen medewerkers de volgende protocollen raadplegen. Aanbrengen.

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling perifeer infuus 99 Werkwijze Draag zorg voor dubbele controle: juiste medicatie, berekening oplossing en toedieningssnelheid. 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak een schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. - gaasjes - spuit en opzuignaald - infuusza Bent u een ZZP-er in de zorg of bent u een (zeer) kleine zorgorganisatie dan kunt u hier een abonnement op de Vilans protocollen afnemen. Klik hieronder op Abonnement afsluiten om direct abonnee te worden en toegang te krijgen tot de Vilans protocollen. Bekijk de handleiding voor eenmalig registreren Zo hanteren wij het Vilans protocol dat aangeeft dat we elke 92 uur een venflon moeten vervangen bij de intraveneuze toediening van vocht en medicatie. Nu bestaat onze cliëntenpopulatie vooral uit oudere mensen met een flinke ziektegeschiedenis waardoor de kwaliteit van het perifere bloedvatenstelsel vaak te wensen overlaat

Ouderen - Palliatieve en terminale zorg Vilans

 1. Protocol prik-, snij-, spat- en bijtaccidenten; februari 2021 pag. 2/2 handelwijze na accidenteel bloedcontact relatie tot het accident en het uit te zetten laboratoriumonderzoek (zowel bij de bron als bij het slachtoffer) en stelt, indien geïndiceerd, eventuele PEP-indicatie vast
 2. VILANS 03-05-2011 / [Klik hier en typ de naam van het document] 1 Vilans-protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wij hebben een Vilans-protocollenbestand met 450 protocollen op het gebied van Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen. Naast deze handelingsprotocollen bevat het bestand een schat aan achtergrondinformatie
 3. Gordelroos geeft pijn, jeuk en blaasjes op de huid. Het zit aan één kant van uw lichaam. Bijvoorbeeld op de ene helft van uw borstkas. U kunt er zalf op smeren, zoals zinkzalf of lanettezalf. Dit helpt tegen de jeuk. De oorzaak is het virus dat ook waterpokken geeft. Gordelroos gaat meestal vanzelf over in een paar weken

Inhalator - Vilans Hulpmiddelenwijze

Home » Protocol van Vilans. Gebruik de protocollen van Vilans. (Deze moeten letterlijk gekopieerd worden uit de link via in It's learning, vermeldt de bron waar het vandaan komt, Vilans dus!!) Movicolon - obstipatie . Benodigdheden - toedienlijst - medicijn(en) evt uit geneesmiddel distributiesystee Veiligheid en Gezondheid / P. Protocol Waterpokken , 27-08-2013, Versie 1 Pagina 1 van 1 Protocol Waterpokken Wat zijn Waterpokken? Waterpokken is een besmettelijke infectieziekte die veroorzaakt wordt door het varicellazoster-virus. De ziekte duurt ongeveer zeven dagen en geneest spontaan. Na genezing is men levenslang beschermd tegen waterpokken Vilans Zorgen dat zorg beter werkt Maatschappelijke Ontwikkelingen • Steeds meer mensen doen een groter beroep op langdurende zorg • De zorg vraagt een balans tussen zorg (compassie, empathie en aandacht) en middelen (vorm, kosten en automatismen) •• We kijken anders naar ziekte en beperkingen. Van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Injecteren algemeen 61 Inbrengen (vleugel)naald subcutaan en toedienen medicijnen met spuit Omschrijving Klaarmaken spuit met medicatie. Inbrengen vleugelnaald met verlengslang of kunststof canule. Toedienen medicatie met spuit. Opdracht tot voorbehouden of risicovolle handeling

De Vilans protocollen vallen onder de algemene norm die door de beroepsgroep wordt gehanteerd. Werk je volgens die protocollen dan wordt je als 'redelijkerwijs bekwaam' gezien. Die protocollen zijn dus van belang om op de juiste manier zorg te verlenen. We schreven een artikel over deze samenwerking, het artikel kun je hier lezen Protocol Bloedglucose meten Naam van de praktijk Titel van protocol: Bloedglucose meten Logo van de praktijk Protocolnummer: Versie: Auteur: Vaststellingsdatum: Beheerder (naam): Herzieningsdatum: Bestemd voor (functie(s): Doel: vastleggen van een betrouwbare meetwaarde van de bloedglucose. Achtergrondinformati Protocollen Voorbehouden, SPOT 16-7-2015 Zelfkatheterisatie bij vrouw Omschrijving De cliënt kan na instructie zichzelf katheteriseren Tip niet meer tonen Ga naar Vilans KICK-portaa Onderstaande vaardigheid wordt getoetst aan de hand van het actuele Vilans protocol, Katheteriseren vrouw met verblijfskatheter 1 Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1 voor jongen VH Blaaskatheterisatie. Op 1 januari 2020 verandert de omgeving van de Vilans-KICK protocollen stapsgewijs naar Mijn Vilans Protocollen. Wat houdt dat in? De vernieuwde website van Mijn Vilans Protocollen wordt beter leesbaar, mobielvriendelijker en overzichtelijker. Ook de online omgeving waarin je de protocollen kunt vinden wordt meer voor jou op maat gemaakt Overzicht Vilans KICK-protocollen . READ. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen. Geprotocolleerde werkinstructies. Geprotocolleerde werkinstructies VH 2 opdracht 3 arts. Inbrengen subcutane canule en toedienen subcuvia met spuitenpomp VH x. Bijspuiten.

LCI-protocol waterpokken en gordelroos Externe bronnen

Wat Vilans doet Zorgprotocollen samen ontwikkelen scheelt veel tijd en menskracht. Vilans organiseert dat. Onze databank bevat 500 protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen mét achtergrondinformatie. Deze Vilans KICK-protocollen hebben we samen met de praktijk ontwikkeld. Op dit moment beheren we de protocollen voo Protocol Hygiëne. Download hier het Protocol Hygiëne. Vakantie BSO Zonder contract! Inschrijven KDV. Inschrijven BSO. Adres. Noordpolderweg 1b 1398 PE Muiden t: 0294 264232 e: info@kinderkade.nl Contactpersoon: Marit Bos. Openingstijden. maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur (geen VSO) Antwoorden. Toilet - Werkhouding VVT www.werkhoudingvvt.nl. Uitvoeren transfer met een actieve tillift.Stap 1: Voorbereiden. Zet de benen van de tillift wijd, zodat u om de (rol)stoel heen kunt rijden en rijd de tillift voorzichtig aan, zet de lift in een lage stand. Blijf zelf tussen de zorgvrager en de tillift in tijdens het aanrijden: anders kan het aanrijden beangstigend zijn voor de. Protocollen. Op deze pagina kunt u alle protocollen downloaden. Protocollen zijn bedoeld voor zorgverleners. Voor patiënten zijn speciale gebruiksaanwijzingen gemaakt in eenvoudigere taal.. De protocollen zijn ontwikkeld en goedgekeurd door een expertteam van de Long Alliantie Nederland Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen. Geprotocolleerde werkinstructies. Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1. voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Geprotocolleerde werkinstructies VH 2 opdracht 3 arts. Injecteren - algemeen

Zorgprotocollen - Verpleging-Verzorgin

 1. Herpes zoster (gordelroos, waterpokken virus) (patientenfolder). WAT IS GORDELROOS (HERPES ZOSTER) ? Gordelroos is een huiduitslag, veroorzaakt door een virusinfectie. Het wordt gekenmerkt door het ontstaan van kleine blaasjes, die in een groepje of in een langwerpig gebied (gordel) bijeen liggen
 2. Wij hebben een API koppeling met het Vilans (KICK) protocollen platform van Infoland beschikbaar. Zo kunnen we een slimme hyperlink met single sign-on (SSO) op je intranet toevoegen zodat de gebruikers niet nogmaals in hoeven te loggen
 3. Maagsonde inbrengen (protocol) Het doel van een maagsonde inbrengen is het tot stand komen van een kunstmatige verbinding met de maag om voeding en vocht toe te dienen. Een maagsonde inbrengen is een voorbehouden behandeling. Dit houdt in dat je deze handeling alleen mag uitvoeren in opdracht van een arts en je moet hier bevoegd en bekwaam voor.

Inhoud. Databank met 500 zorgprotocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen; actueel, practice- en evidence-based en juridisch verantwoord Service. Btw-nr.: NL008959560B01 KvK Uitgeverij BV: 30070930 KvK NHG: 4053047 Leveringsvoorwaarden. Algemene voorwaarden. Veelgestelde vragen. Klachten en suggestie Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg, begon in 1996 met het ontwikkelen van de KICK-protocollen.Deze beschrijven hoe verpleegkundigen en verzorgenden het beste zorg kunnen leveren

Protocollen Publiek ZIPne

Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Heelkundige en overige handelingen wondverzorging 198 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak een schoon werkveld en zet de benodigdheden daarop binnen handbereik. 3 Leg klaar op het werkveld: - steriele stitchcutter of steriele schaar, in geopende verpakking (niet steriele schaar eerst desinfectere OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN Stichting Vilans te Utrecht, verder te noemen 'Vilans', in deze vertegenwoordigd door prof. dr. H.L.G.R. Nies, en <Organisatienaam> te <Plaats>, hierna te noemen he U gebruikt een rolstoel voor incidenteel gebruik als u regelmatig in de rolstoel moet zitten om kleine afstanden af te leggen. U kunt zich laten duwen of de rolstoel zelf met de hand via de hoepels aandrijven Deze kennisbundel gaat in op verschillende aspecten van de doelgroep Niet Aangeboren Hersenletsel en is geschikt voor gebruik in het MBO en HBO onderwijs. Januari 201

Contactisolatie Publiek ZIPne

Zodra de Vilans protocollen voor 2019/2020 gepubliceerd worden, wordt ook de app aangepast. Zo blijf je continu op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen om jouw patiënten zo goed mogelijk te helpen. Met het bijhouden van je kennis kun je bovendien 1-5 accreditatiepunten per handeling ontvangen van het Kwaliteitsregister V&VN Vilans levert bij het nieuwe KICK portaal een serviceportaal waar je organisatie zelf, op elk moment van de dag, kan bepalen welke verzameling van protocollen en bijhorende deskundigheidsniveaus beheerd worden. De gekozen verzamelingen worden inclusief deskundigheidsniveaus en achtergrondinformatie naar je documentbeheer gesynchroniseerd Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Nier- en blaaskatheterisatie suprapubisch 304 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak een schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. 3 Vraag de cliënt een liggende houding aan te nemen. 4 Trek de niet-steriele handschoenen aan. 5 Verwijder het in gebruik zijnde fixatiemateriaal en eventueel splitgaas en gooi. NAH heeft verregaande gevolgen voor de getroffenen en hun naasten, deze zijn in de voorgaande tekst al aan bod gekomen. De zichtbare of lichamelijke gevolgen van NAH vallen vaak direct op. Voorbeelden hiervan zijn verlamming, verlies van spierkracht, incontinentie of epilepsie U vindt hier ongeveer 100 richtlijnen, 50 draaiboeken en andere producten zoals factsheets en handleidingen. LCI-richtlijnen geven per infectieziekte een systematisch overzicht van 1) de meest recente kennis over relevante aspecten; 2) landelijke afspraken over de aanpak van de bestrijding en 3) d e rol van de GGD en andere professionals betrokken bij de bestrijding in de publieke gezondheid

Doel: Praktische actuele informatie bieden over uiteenlopende zorgthema's Doelgroep: Zorgmedewerkers en docenten Deze kennisbundels voor mbo- en hbo-docenten in zorg en welzijn bevatten actuele informatie over zorgthema's (met lesmateriaal) die praktijkopleiders en docenten in hun lessen kunnen gebruiken Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling perifeer infuus 254 Werkwijze 1 Pas handhygiëne toe. 2 Maak schoon werkveld en zet daarop de benodigdheden binnen handbereik. - gaasjes - steriele gaasjes in een geopende verpakking - infuuspleister in geopende verpakking 3 Overgiet de gaasjes met alcohol

Vilans, kenniscentrum voor langdurige zor

Heldere Vilans-protocollen. Al een aantal jaar komen we veel bij bedrijven en organisaties in de zorgsector over de vloer. Wij brengen de cursisten daar via trainingen kennis bij over helder en objectief schrijven, maar leren zelf ook steeds meer over rapportages en verslagen die in die sector veel geschreven worden Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Infuusbehandeling pompen 177 15 Ontkoppel de lege spuit van de infuusslang (verbindingsslang). 16 Neem de gevulde spuit (verwijder bij voorgevulde spuit het afsluitdopje) en koppel spuit aan infuusslang (verbindingsslang). 17 Bevestig de gevulde spuit op de pomp volgens de gebruiksinstructie Zorgleefplan en verantwoorde zorg Het zorgplan in de ouderenzorg wordt vaak een zorgleefplan genoemd. Het is in veel zorginstellingen ingericht op basis van de vier domeinen van kwaliteit van leven en draagt daarmee bij aan normen voor verantwoorde zorg (Semzorg.wmv, 2012) Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Geprotocolleerde werkinstructies. Overzichtslijst met Vilans KICK- protocollen 1. voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Geprotocolleerde werkinstructies VH 2. opdracht 3. arts. Oplossen medicijnen in infuuszak x. Infuusbehandeling (subcutaan

Antwoorden. Eigen protocollen en voorwaarden | Kennisplein Zorg voor Beter www.zorgvoorbeter.nl. Van zorgorganisaties wordt verwacht dat ze op basis van de landelijke richtlijnen hun eigen protocollen maken. Daarin staat niet alleen aangegeven wat de medewerker moet doen om hygiënisch te werken (toepassing van de landelijke richtlijnen), maar ook waar ze materialen kunnen vinden, wat ze. Vilans stelt protocol voor injecteren BioNtech/Pfizer-vaccin vrij be... schikbaar Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toedienen Gordelroos kan overal op het lichaam voorkomen, maar wordt het meest gezien op de romp (50% van de gevallen), de armen (20%) en in het gezicht (15%). In een enkel geval zit het op de benen. Bij oudere patiënten komt gordelroos vaker in het gezicht voor, soms kan daarbij ook het oog geïnfecteerd worden

Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Dit protocol is bedoeld voor medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals. Ze kunnen het gebruiken om het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toedienen Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Zuurstof toedienen 15 © Vilans 13-02-2014 Zuurstofcilinder klaarmaken: 1 (van 2) Stichting 't Gerack.

Wat is het protocol voor handen wassen? - Zorgwer

Vilans stelt het protocol voor het toedienen van het BioNtech/Pfizer-vaccin vrij beschikbaar. Met het protocol kunnen medewerkers van verpleeghuizen, wijkverpleging, doktersassistenten en andere zorgprofessionals het vaccin op een veilige en betrouwbare manier toedienen Naar de helpdeskpagina. U kunt uw vragen stellen aan de helpdesk via helpdesk@zorgthuisnl.nl of bellen naar 088-4600300. Helpdes Inleiding protocollen en informatie overledenenzorg, laatste zorg, postmortale zorg, afleggen overledene Het vernieuwde protocol geeft u als huisarts, POH of doktersassistent houvast hoe te handelen bij diverse wonden. Ook zijn in het protocol de nieuwste inzichten in handelen en materiaalgebruik verwerkt en geeft het richtlijnen voor verwijzing. Disclaimer Voor alle hierna volgende adviezen en schema's geldt dat het algemene richtlijnen zijn die voor individuele patiënten [

Video: COPD - protocol - Ze

Protocollen Thuiszorg - Vinden

Al ruim 300 zorgorganisaties gebruiken de Vilans KICK-protocollen. Bespaar ook tijd en menskracht met deze zorgprotocollen, direct bruikbaar en op maat. Publicly Available Data About The Domain. Domain Registrar Stichting Internet Domeinregistratie NL Domain Length 14 Domain Extension.nl Hyphen(s). zorgprotocollen.nl met vilans kick- protocollen heeft u altijd een actueel en online beschikbaar protocollenbestand

 • Italiaanse kledingmerken Wikipedia.
 • Bus huren Amsterdam West.
 • Rijst kopen AH.
 • Terraria bosses.
 • Nato joint force.
 • Genealogie nn.
 • BIEM remix.
 • Stilleven ideeën.
 • Glasschilderij HORNBACH.
 • NEC fansite.
 • Nikon D7200 gewicht.
 • Grote ijsblokken kopen.
 • SRAM memory.
 • Draadnagels HORNBACH.
 • Oude jeugdboeken.
 • Warsaw zoo map.
 • Toblerone soorten.
 • Burger king stuttgart.
 • Politie Noord Drenthe.
 • Non binaire namen.
 • Cote du Rhône wijn ah.
 • SAM gereedschap webshop.
 • One Direction Lyrics.
 • Leon Goretzka Konrad Goretzka.
 • Discus donker van kleur.
 • Bedden met hoofdbord.
 • CBD olie hoogsensitief.
 • Fertile Crescent.
 • Gelhaard blikjes.
 • Amac Black Friday.
 • Bjoeks ongeval.
 • El Salvador president.
 • Cadillac Fleetwood 1982.
 • La Casa de Papel waargebeurd.
 • Wijnproeverij met eten.
 • Jonkoping moose.
 • Lucenzo.
 • Steampod 3.0 review.
 • Monddood Engels.
 • Gemeente Utrecht stage.
 • Chronische urticaria.