Home

CAO Defensie onderhandelingen

Defensiebonden maken gezamenlijke cao-inzet 2021 bekend Door Redactie 19 november 2020 Het Ambtenarencentrum (AC: VBM en BBTV), de Algemene centrale van overheidspersoneel (ACOP: AFMP, MARVER en FNV Overheid) en de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF: KVMO, NOV, GOV|MHB en KVNRO) hebben een gezamenlijke cao-inzet afgestemd en 13 november bekend gemaakt aan Defensie Download Onderhandelingsresultaat CAO Defensie 2018-2020. > Onderhandelingsresultaat CAO Defensie 2018-2020 (20-08-18) Looptijd. Dit akkoord heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 1 juli 2020. Loonmutaties. - 1,0% loonsverhoging per 1 december 2018. - 7,0% eindejaarsuitkering per 1 december 2018 Halverwege januari start FNV Overheid met de onderhandelingen voor een nieuwe cao Rijk 2021. Als voorbereiding op de onderhandelingen hebben de leden onlangs een korte enquête ingevuld. Daaruit blijkt wat onze inzet gaat worden voor de deze onderhandelingen. Bekijk de belangrijkste onderwerpen De onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel van Defensie is mislukt. Volgens de vakbonden AFMP en VBM geeft het ministerie geen openheid over zijn inzet

CAO Defensie 2021 - CAO en Arbeidsvoorwaarde

Defensie en vakbonden zijn het eens over nieuwe cao Defensie Na ruim negen maanden van moeizame onderhandelingen krijgen militairen een nieuwe cao. Ook wordt een nieuw loongebouw ingericht Op de websites van de bonden heb je kunnen lezen dat de cao-onderhandelingen bij Defensie net voor Kerst wederom zijn stukgelopen. De kloof tussen wat Defensie aan arbeidsvoorwaardenruimte biedt en wat de bonden vragen is groot en bleek helaas niet te overbruggen. Ondanks dat Defensie door corona tot de vitale sectoren behoort, biedt noch de werkgever noch dit kabinet voldoende financiële.

Defensiebonden maken gezamenlijke cao-inzet 2021 bekend - FN

Onderhandelingsresultaat CAO Defensie 2018-202

Stuklopen cao-overleg Defensie - Wij gaan je informeren! Op de websites van de bonden heb je kunnen lezen dat de cao-onderhandelingen bij Defensie net voor kerst wederom zijn stukgelopen. De kloof tussen wat Defensie aan arbeidsvoorwaardenruimte biedt en wat de bonden vragen is groot en bleek helaas niet te overbruggen Waar lopen CAO onderhandelingen spaak? 11 november 2014. Geen inzetbrief vanuit Defensie Wanneer de wensen van de minister van Defensie en de eisen van (o.a.) de minister van Financiën niet overeenkomen, kan de minister geen inzetbrief voorleggen aan de ministerraad De onderhandelingen over een nieuwe cao bij Defensie zijn vastgelopen. De partijen konden het onder meer niet eens worden over de pensioenregeling Defensie en de bonden hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt. Voor de zomerperiode werd al bekend dat defensie en de bonden het in principe eens waren geworden, ondanks dat er laat was begonnen met onderhandelen. Beide partijen hebben de zomerperiode gebruikt om die principeafspraken verder uit te werken. De punten zijn daarbij op de i gezet en het onderhandelaarsresultaat kan nu aan de.

Resultaten enquête cao Rijk 2021 - FN

 1. Ben je lid van een vakbond maar moest je tijdens ons Webinar over het stuklopen van de cao op 2 februari werken? Of was je in de lucht of zat je op zee en was het daardoor onmogelijk om het te volgen? We hebben een opname gemaakt zodat je kunt terugkijken en tóch weet wat er allemaal speelt op cao-gebied. Houd onze communicatie over het vervolg na het stuklopen van de cao onderhandelingen.
 2. Kijk dan op de pagina Overzicht onderhandelingen cao Wsw. Cao Gemeenten. De huidige cao's voor de gemeentelijke sector, de Cao Gemeenten en de Cao SGO, lopen van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. De voorbereidingen voor het overleg over de volgende cao begonnen in mei
 3. Cao-overleg Defensie stuk gelopen. Wij gaan je informeren! 19 januari 2021. Je hebt op de websites van de bonden kunnen lezen dat de cao-onderhandelingen bij.

Defensie en de bonden hebben gisteren na meerdere intensieve weken de onderhandelingen in de werkgroep arbeidsvoorwaarden afgerond. De uitkomst van deze onderhandelingen wordt vandaag om 10.00 uur in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) besproken Defensie En Vakbonden Bereiken Nieuw CAO-akkoord. 31 juli 2019. ODB. Uitslag Raadgevend Referendum ODB. 19 juni 2019. Defensie. CAO Onderhandelingen Door Vakcentrales Opgeschort. 24 april 2019. 1 2 3.

Onderhandelingen nieuwe cao defensiepersoneel vastgelopen Defensie laat haar medewerkers in de kou staan. Aan een langdurig en intensief onderhandelingstraject is gisteren tot woede van de Centrales van Overheidspersoneel een onbevredigend einde gekomen Webinar over stukgelopen cao-onderhandelingen op 2 februari 2021 Het zal veel mensen niet zijn ontgaan dat de defensie cao-onderhandelingen onlangs weer zijn stuk gelopen. Met name onder de militairen is het een veel besproken onderwerp, het gaat immers over.

Onderhandeling over nieuwe cao voor personeel van Defensie

 1. Onderhandelingen cao Defensie vastgelopen DEN HAAG (ANP) - De onderhandelingen over een nieuwe cao bij Defensie zijn vastgelopen. De partijen konden het onder meer niet eens worden over de pensioenregeling
 2. De huidige cao loopt af op 31 december 2020. Om nog voor het aflopen van de huidige cao-termijn (2018-2020) tot goede afspraken voor collega's te komen, zijn de eerste onderhandelingen al half oktober 2020 gestart. Sindsdien is er wekelijks overleg geweest tussen werkgever en bonden over een nieuwe cao
 3. DEN HAAG (ANP) - De onderhandelingen over een nieuwe cao bij Defensie zijn vastgelopen. De partijen konden het onder meer niet eens worden over de pensioenregeling. De gesprekken waren deze maand weer begonnen nadat leden van de vakbonden een eerder onderhandelingsresultaat massaal hadden afgewezen. Ze willen meer geld en een beter pensioenvoorstel

De onderhandelingen tussen de vakbonden en het ministerie van Defensie over een nieuwe cao bij Defensie zijn vastgelopen op de pensioenregeling. Home Gemist Programma's Word lid Omroep. Goedemorgen Nederland - 21 november 2018 — 11:39. Cao-onderhandelingen voor Defensie lopen vast op pensioenregeling Film webinar stuklopen cao Defensie. Ben je lid van een vakbond, maar moest je tijdens ons webinar over het stuklopen van de cao op 2 februari werken? Houd onze communicatie over het vervolg na het stuklopen van de cao- onderhandelingen goed in de gaten Cao-onderhandelingen. Cao 2020 - 2021 Eind december 2020 hebben NRK Werkgevers een nieuwe cao afgesloten met De Unie. Deze nieuwe cao loopt van 1 mei 2020 tot en met 31 april 2021 en geldt voor de werknemers van alle lidbedrijven van NRK Werkgevers De militaire vakbonden hebben een cao-akkoord bereikt met het ministerie van Defensie. Het militair en burgerpersoneel zit al sinds 2013 zonder een arbeidsvoorwaardenakkoord. De bonden hebben de. In een eerdere nieuwsbrief vertelden we je, dat de cao-onderhandelingen vanwege de eerste coronapiekpiek tot september 2020 waren stil gelegd. In het najaar wilden werkgevers vanwege de weer stijgende coronacijfers alleen onderhandelen via video-verbindingen

Cao-onderhandelingen defensiepersoneel voorzichtig

CAO onderhandelingen Defensie opgeschort De CAO-onderhandelingen voor een nieuwe CAO voor Defensiepersoneel zijn opgeschort. CNV Publieke Zaak en de collega vakbonden hebben geconstateerd dat er van open en reëel overleg geen sprake is. De staatssecretaris van Defensie heeft vooraf het financiële kader bepaald waar de uitkomst van de. Onderhandelingen cao Defensie vastgelopen ANP De onderhandelingen over een nieuwe cao bij Defensie zijn vastgelopen. De partijen konden het onder meer niet eens worden over de pensioenregeling Als buitenstaander volg ik ook de CAO onderhandelingen van de gezamenlijke bonden met de verantwoordelijke staatssecretaris van Defensie. En bij de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden gaat het er schijnbaar niet zachtzinnig aan toe. Uit de summiere berichtgeving verneem ik over welke onderwerpen daadwerkelijk wordt gesproken Ultimatum voor Defensie om cao-gesprek (Novum) - Het ministerie van Defensie moet voor 24 november duidelijk maken of het nog verder wil praten met de vakbonden over de cao voor defensiepersoneel, anders volgen er acties Cao Veiligheidsdomein: uitstel onderhandeling lonen. Geschreven op 19/11/2020. Werkgeversvereniging VBe NL en vakbond De Unie nemen het besluit om de onderhandelingen van de loonparagraaf uit te stellen. De coronacrisis trekt een ongekend grote wissel op werknemers en werkgevers die te maken hebben met de cao Veiligheidsdomein

Video: Waarom de defensie CAO-onderhandelingen falen

Overleg nieuwe cao Defensie blijft mislukken - NR

Onderhandelingen cao Defensie vastgelopen. Door anp 21 november, 2018 // 11:29. Tweet Share. 0 Reacties . DEN HAAG (ANP) - De onderhandelingen over een nieuwe cao bij Defensie zijn vastgelopen Bekijk de cao. Als er een cao geldt voor je bedrijfstak of een vergelijkbare bedrijfstak, kun je die inkijken om je te oriënteren. Bij elke cao horen salarisschalen en salaristabellen, maar het is soms flink zoeken voordat je erachter bent hoe het zit. Als je lid bent van een vakbond, kun je daar vragen om je verder te helpen DEN HAAG - Het overleg over een nieuwe arbeidsovereenkomst voor het personeel van Defensie is mislukt. Volgens de vakbonden AFMP en VBM geeft het ministerie geen openheid over zijn inzet. Ook is.

Akkoord cao Ziekenhuizen: flinke salarisverhoging en afspraken over werkdruk. CNV Zorg & welzijn en de andere vakbonden hebben afgelopen nacht een onderhandelaarsakkoord bereikt met de NVZ over een nieuwe cao voor het personeel in de ziekenhuizen Onderhandelingen transport-cao liggen stil door lockdown. Beroepsgoederenvervoer. De gesprekken tussen werkgevers en werknemers over de cao beroepsgoederenvervoer liggen stil door de lockdown. Een afspraak die stond voor 21 januari is afgeblazen. Erik Verheggen Stuur een e-mail 18 januari 2021 10:51 De kop is eraf! Op 5 november zijn cao-partijen WENB, FNV en CNV gestart met de onderhandelingen over een nieuwe cao GEO CAO Defensie . Download Akkoord CAO Defensie 2017-2018 VBM, 12 oktober 2017. Looptijd Dit akkoord heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 oktober 2018. Loonmutaties - 2,5% loonsverhoging per 1 januari 2017 - 1,0% eenmalige uitkering per 1 december 201 Defensie laat haar medewerkers in de kou staan. in de volksmond ook wel CAO genoemd. Deze onderhandelingen volgden op een periode waarin beiden de mogelijkheden om tot een resultaat te komen gezamenlijk hebben verkend. Deze thema's zouden tijdens de onderhandelingen nader ingevuld worden. Op meerdere aspecten bleek dit niet haalbaar

Cao Glastuinbouw. Na een lange periode van onderhandelingen hebben de werkgeverspartijen bij de cao Glastuinbouw in november 2020 een eindbod gedaan om te komen tot een nieuwe cao. De vakbonden hebben dit eindbod afgewezen.Wanneer en of de cao-onderhandelingen Glastuinbouw weer opgestart worden in 2021 is op dit moment nog onduidelijk CAO VVT Meer loon, Brancheorganisatie Zorgthuisnl trok zich terug uit de onderhandelingen. De cao-partijen betreuren dit en delen de zorgen van Zorgthuisnl rond de te lage tarieven in het sociaal domein. (bijvoorbeeld de CAO's voor Defensie, Ziekenhuizen, Kinderopvang,. De onderhandelingen tussen vakbonden en supermarktketens over een nieuwe cao voor vakkenvullers, kassières en ander supermarktpersoneel gaan pas in december verder. Eigenlijk zou er nu al gepraat. Politie CAO 2018 - 2020. In de Politie CAO 2018 - 2020 zijn door de ACP en de andere politiebonden afspraken gemaakt over onder andere beloning, werktijden, veiligheid, training, uitrusting, verlof en loopbaankansen

VBM - Vakbond voor burger en militair defensiepersoneelMet welke bril kijk jij tijdens een onderhandeling? 5 Tips

CAO Defensie; CAO Rijk (Dienst Justitiële Inrichtingen) Medezeggenschap (OR) Steeds meer onderwerpen die voorheen in een cao werden geregeld, komen terecht op de tafel van de OR van een instelling. Daarnaast staat de werkgelegenheid in verschillende branches zwaar onder druk Op de websites van de bonden heb je kunnen lezen dat de cao-onderhandelingen bij Defensie net voor Kerst wederom zijn stukgelopen.De kloof tussen wat Defensie aan arbeidsvoorwaardenruimte biedt en wat de bonden vragen is groot en bleek helaas niet te overbruggen. Ondanks dat Defensie door corona tot..

Defensie Bepaal inzet nieuwe CAO Defensie In overleg met het Landelijk Groepsbestuur Burgerpersoneel Defensie is CNV Publieke Zaak gestart met de voorbereiding van haar inzet voor de komende CAO-onderhandelingen. Als bijlage treft u een notitie aan waarin deze CAO-inzet is beschreven Een cao geldt altijd voor een bepaalde tijd, vaak voor één of twee jaar. Daarna kunnen er onderhandelingen komen tussen werkgevers en werknemers over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Omdat niet álle werknemers van een bedrijfstak om de tafel kunnen gaan zitten met álle werkgevers, is er vaak een tussenpersoon voor de onderhandelingen over een cao

Nieuws - Vakbond voor burger en militair defensiepersonee

De onderhandelingen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel van Defensie is mislukt. Volgens de vakbonden AFMP en VBM geeft het ministerie geen openheid over zijn inzet. Ook is niet duidelijk hoeveel extra geld er is voor de cao. Wij wilden vooraf.. 4 november 2020 - Binnenkort starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao UMC per 1 januari 2021. FNV gaat onder andere voor een loonsverhoging van 5 procent met een minimum van 200 euro bruto per maand. Vakbond VBM vraagt input CAO Defensie 2021 - Ambtenarensalaris.nl Onderhandeling CAO Defensie: gemengde gevoelens AFMP. dinsdag 11 oktober 2011 16:50 Binnenland. Dit is een origineel bericht van FNV Veiligheid. Overleg over het arbeidsvoorwaardenbeleid bij Defensie heeft geleid tot een onderhandelaarsresultaat waarover AFMP/FNV voorzitter Wim van den Burg spreekt als ' een duivels dilemma' Ronde II - cao Tuinzaadbedrijven: . . . eindelijk inhoudelijk met elkaar gesproken. Ontvang jij onze nieuwsbrief nog niet? Schrijf je dan snel in. De Tweede Ronde Op woensdag 9 december zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao Tuinzaadbedrijven fysiek hervat bij Rijk Zwaan in De Lier. Ronde I (via VTC) was op 18 november. Het overleg verliep in goede sfeer en op constructieve wijze De cao voor werknemers in het beroepsgoederenvervoer en het verticaal transport is ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. Op deze pagina vind je alle informatie over de cao-onderhandeling met betrekking tot het beroepsgoederenvervoer. Laatste nieuws. Nieuwsbericht 15 januari 2021. Volgende datum cao-overleg: 11 februari

VBM - Vakbond voor burger en militair defensiepersoneel

Beide partijen doen er achter de schermen alles aan om de cao-onderhandelingen te hervatten, maar tot op heden hebben al die pogingen weinig opgeleverd. 01 dec. Binnenland Het rommelt bij defensie Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties.Het collectief onderhandelen moet de gelijkwaardigheid van de partijen verzekeren. De cao werkt door in de individuele arbeidsovereenkomst die. Naar boven ^ Artikel 2 Definities In deze cao wordt verstaan onder: a. cao-beloning: beloning die geldt voor de uitzendkracht als bedoeld in artikel 33, waarop de inlenersbeloning (artikel 16) niet volledig van toepassing is; b. cao-partijen: partijen bij de CAO voor Uitzendkrachten, te weten de ABU, FNV, CNV Vakmensen.nl, De Unie en LBV;. c. de cao: de onderhavige collectieve. Op dinsdag 8 januari hebben de vakbonden en werkgeversorganisatie FME informeel overleg gevoerd over de metalektro-cao. Volgens FME ligt er een voorstel op tafel waar veel werknemers alleen maar van kunnen dromen, maar wordt dit door de bonden niet geaccepteerd. De werkgeversorganisatie en de vakbonden staan op een aantal punten lijnrecht tegenover elkaar. Belangrijkste aspecte Download. Burgerlijk ambtenarenreglement defensie geldend van 01-10-2020; CAO Defensie 2015-2016; Onderhandelingsresultaat CAO Defensie 2018-2020 (20-08-18

Webinar stukgelopen cao onderhandelingen defensie - YouTub

Nog geen defensie-cao De vakbonden hebben zaterdag het overleg met het ministerie van defensie over de cao opgeschort. 27 november 2000, 0:0 Werkgevers Metalektro krijgen eindbod van bonden na dreigende ontsporing cao onderhandelingen. 02 december 2020. FME werkgevers hebben op 27 november jl herbevestigd wat zij tijdens de laatste cao ronde de week ervoor ook al lieten weten: het vat is leeg De onderhandelingen voor een nieuwe defensie-cao zijn stukgelopen. De bonden vinden het plan van staatssecretaris De Vries onbespreekbaar. Volgens De Vries is er vanwege de crisis geen ruimte voor. De onderhandelingen over een nieuwe cao voor docenten in het middelbaar onderwijs zijn stukgelopen. De vakbonden roepen hun leden op om in actie te komen. De bonden CNV Onderwijs en Algemene Onderwijsbond eisten een loonsverhoging van 3,5 procent en vermindering van de werkdruk, door leraren minder uren voor de klas te laten staan Eind januari voerden leden van defensievakbonden nog publieksvriendelijke acties om aandacht te vragen voor de stroeve cao-onderhandelingen. Bij Defensie werken zo'n 65 duizend mensen

Defensie en vakbonden zijn het eens over nieuwe cao - NR

Openen/sluiten 35000-X-134 Brief regering d.d. 25 april 2019 - B. Visser, staatssecretaris van Defensie Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 24 april 2019, over mislukte cao-onderhandelingen bij Defensie Tijdens de onderhandelingen zet Defensie het personeel niet op 1. Afgesproken was dat op 16 april alles op tafel zou liggen, waaronder de inzet en ruimt die Defensie te bieden heeft. Er moest duidelijk worden of een resultaat haalbaar was. De bonden zijn teleurgesteld want op de vier grote onderwerpen: loonontwikkeling, loongebouw, pensioen en toelages

Nieuwe cao voor Defensie: 6,3% meer loon. 30 juli 2019 Eduard van Brakel 8 reacties. Een loonsverhoging van 6,3%, een stijging van de eindejaarsuitkering met 1,93% tot een volledige 13e maand, en 2 eenmalige uitkeringen. Dat zijn onderdelen van de nieuwe cao, waar de leden van de vakbonden mee akkoord zijn gegaan Ledenbrief 20/009: Cao onderhandelingen, belastingen en KCC. 17 december 2020. In de laatste ledenbrief van 2020 informeren wij u over de stand van zaken in de cao onderhandelingen, de omzetbelasting van de WSGO en de bereikbaarheid van het klantcontactcentrum De cao loopt eind dit jaar af en wij bereiden ons voor op nieuwe onderhandelingen. Tijdens de vorige cao-onderhandelingen heeft corona ons allemaal overvallen. Belangrijke voorstellen konden daardoor niet worden behandeld en zijn blijven staan voor de volgende cao ronde. Dat is nu. Hieronder vind je de hoofdpunten uit onze cao-voorstellen

Stuklopen cao-overleg Defensie

RVU-vrijstelling en de cao-onderhandelingen De tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing die in moet gaan op 1 januari 2021, leidt tot veel vragen. Eén ding is duidelijk: werkgevers die op 1 januari in de startblokken willen staan om gebruik te maken van deze vrijstelling, hebben dit jaar nog veel werk te verzetten De onderhandelingen voor de cao Beroepsgoederenvervoer 2021 zijn begonnen. In deze video vertellen Tjeerd Orie en Tjitze van Rijssel je over de voorstellen. Dé nieuwe community voor alle vakmensen van Nederland. Stel nu al jouw vragen over werk en inkomen en help je collega's verder met jouw kennis en ervaring Vakbond NU'91 zit in tegenstelling tot bij eerdere onderhandelingen over de cao UMC als individuele partij aan tafel. UMC-medewerkers (behalve medewerkers in het VUmc en Radboudumc) vielen tot 1 januari 2020 onder het ambtenarenrecht. Daarom mochten alleen vakcentrales aanschuiven en was NU'91 aangesloten bij CMHF CAO-onderhandelingen vastgelopen Defensie laat haar medewerkers in de kou staan. Aan een langdurig en intensief onderhandelingstraject is gisteren tot woede van de Centrales van Overheidspersoneel een onbevredigend einde gekomen De militaire vakbonden hebben een principe cao-akkoord bereikt met het ministerie van Defensie. Het militair en burgerpersoneel zit al sinds 2013 zonder een arbeidsvoorwaardenakkoord

Defensie Cao - CNV Overhei

De definitieve tekst van het cao-resultaat is beschikbaar vanaf aanstaande woensdag 27 juni 15.00 uur, waarna het wordt voorgelegd aan de vakbondsleden. CAO Rijk-onderhandelingen hervat, acties tijdelijk opgeschor De militaire vakbond AFMP verwerpt het eerste resultaat van de onderhandelingen met Defensie over een nieuwe cao. De militairen vinden onder andere de voorgestelde salarisverhoging van 0,8 procent veel te laag. De vakbond voor militair personeel hield een raadpleging onder hun leden, en concludeerde dat zij 'resoluut nee zeggen' De onderhandelingen over een nieuwe politie-cao vanaf 1 januari 2021 zijn vandaag stukgelopen. Het kabinet Rutte III bleek niet bereid minister Grapperhaus het benodigde extra geld te verstrekken om aan de looneis van de politiebonden te voldoen

Onderhandelingen over nieuwe cao's in onder meer de transportsector, de bouw en de kappersbranche zijn helemaal stil komen te liggen door de coronacrisis Op 8 februari starten de onderhandelingen over de nieuwe cao Kinderopvang. In de zogeheten inzetbrieven staan de onderwerpen waarover de cao-partijen BK, BMK, FNV en CNV afspraken willen maken. BK en BMK stippen onder meer aan dat de financiële resultaten onder druk staan vanwege corona en stijgende personeelskosten

Een cao wordt afgesloten door 1 of meer werkgevers, 1 of meer werkgeversorganisaties en 1 of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden). Deze organisaties kunnen u vertellen of voor u een cao geldt en wat erin staat. Afspraken in cao en wettelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden De afspraken. Defensie is niet zomaar een werkgever. Een baan bij Defensie is een investering in je toekomst. Als militair leer je een vak, doe je unieke werkervaring op en draag je bij aan vrede, vrijheid en veiligheid

Defensie en vakbonden bereiken nieuw CAO-akkoord

Het cao-akkoord is hiermee definitief. In juni 2019 werd dit akkoord bereikt tussen de onderhandelaars van de drie cao-partijen. Lees hier het bericht over het principe-akkoord. Aan de cao-teksten wordt momenteel nog gewerkt; de salaristabellen zijn al wel definitief Onderhandelaarsresultaat cao Defensie. 21 augustus 2018. De hieronder vermelde gegevens berusten niet op definitieve cao-bepalingen, maar zijn de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen partijen die nog aan de betrokken leden ter goedkeuring moeten worden voorgelegd

Acties op komst bij defensie – Wel

Op 8 februari beginnen de onderhandelingen over de nieuwe cao kinderopvang, ter vervanging van de huidige cao die loopt tot 1 juli 2021. De onderhandelingen worden gevoerd door de brancheorganisaties BK en BMK en de vakbonden FNV en CNV Cao-onderhandelingen: laatste cao-overleg van 2020 16 dec 2020. Begin december hebben de vakbonden CNV Overheid en FNV Overheid en de werkgeversdelegatie het laatste cao-overleg voor dit jaar gevoerd. Op basis van voorbereidend werk in diverse werkgroepen naderen partijen elkaar met kleine stapjes op inhoud

Onderhandelingen CAO UMC komende week hervatHome - ProDefOppositie laakt 'bagatellisering' Hennis van problemenVacatures algemeen bestuur » AFMPBond is boos: Soldaten willen meer geld | RTL Nieuws

Cao-onderhandelingen umc's gestart. Geplaatst op 08/12/2020, in categorie Algemeen . De cao-delegaties van de NFU en de vakbonden zijn gestart met de onderhandelingen voor de cao voor de medewerkers van de universitair medisch centra. Op 11 december vindt het volgende overleg plaats Tijdens deze ALV wordt het mandaat voor de nieuwe Cao Sociaal Werk vastgesteld. De huidige cao loopt af op 30 juni 2021. De onderhandelingen voor een nieuwe cao starten op 31 maart a.s. Voorafgaand aan de ALV hebben we onder andere tijdens digitale regiobijeenkomsten input opgehaald, zodat we straks met een breed gedragen mandaat de onderhandelingen in kunnen gaan De onderhandelingen over een nieuwe cao in het basisonderwijs zijn vastgelopen. De vakbonden hebben de onderhandelingen gisteravond afgebroken. Zij vinden het loonbod van de PO-Raad, de. Artikel 1.1 Begrippen Artikel 1.2 Toepassing Cao Gemeenten Artikel 1.3 Vrijstelling Artikel 1.4 Looptijd en inwerkingtreding Artikel 1.5 Karakter van de cao Artikel 1.6 Informatie over de cao Artikel 1.7 Hardheidsclausule Artikel 1.8 Citeeraanduiding Artikel 1.9 Voltijd- en deeltijddienstverband Artikel 1.10 Bruto bedragen Artikel 1.11 Werkgeverschap raa De huidige Cao Jeugdzorg loopt nog tot en met 31 december 2020. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kunnen leden van verenigingen met leden onder deze cao onderwerpen aandragen voor onze inzet. Welke knelpunten ervaren ze in hu Bij onderhandelingen over een sociaal plan is er ook overleg tussen De Unie en de ondernemingsraad van het bedrijf. CAO. In Nederland zijn tientallen grotere en kleinere verzekeringsbedrijven actief. Sommigen hebben een eigen bedrijfscao. Anderen zijn aangesloten bij de Cao Verzekeringsbedrijven

 • Opendeurdag Erasmushogeschool.
 • Helmut Lotti Pavarotti.
 • Aan de hand liggen.
 • Verjaardag huren.
 • Marathon Chicago 2020.
 • Juwelier Oostkamp.
 • Wanneer is Arnhem ontstaan.
 • Pokemon Emerald gameshark codes neoseeker.
 • Tag graffiti betekenis.
 • Libris Literatuurprijs winnaars.
 • Bruidssuite Leiden.
 • Renault 5 1970.
 • Black ops 1 perish.
 • Iron man Maastricht parcours.
 • Reiskostenvergoeding Radboudumc.
 • Kees Gorinchem.
 • Puppies te koop Temse.
 • Muur glad maken na verwijderen tegels.
 • Sneetje in luchtpijp.
 • Styrock kantplank kopen.
 • Pennen doneren.
 • Danswinkel Utrecht.
 • Werknemer verplicht stoppen met roken.
 • Broodje eten Dordrecht.
 • Gedichtjes Sinterklaas.
 • Paard tickets.
 • Goedkope trouwjurken Zwolle.
 • Horse Quotes Instagram.
 • Behangersbij nest.
 • CJT Verblijfcentra.
 • Off muggenspray.
 • Morticia addams actrice.
 • Extreem rechts Oostenrijk.
 • Intratuin lavendel aanbieding.
 • Mijn Academie Brugge.
 • Gps tracker wetgeving.
 • Atlas voor Volkscultuur.
 • Gunsmoke DVD.
 • Mariadistel poeder.
 • Zwembad met glijbaan groot.
 • Ktm 65 sx 2018.