Home

RIVM richtlijnen bezoek thuis

Informatie voor als u het Corona-virus heeft LCI richtlijnen

 1. 1. Blijf thuis en ontvang geen bezoek . U mag niet naar buiten, naar school, de winkel of naar het werk. U mag wel in uw tuin of op uw balkon zitten. Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische hulp (bijvoorbeeld huisarts, GGD). De mensen die bij u in huis wonen mogen ook geen bezoek ontvangen
 2. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is. En ontvang geen bezoek. Als u ook koorts heeft of benauwd bent, dan blijven ook uw huisgenoten en andere nauwe contacten thuis tot u de uitslag van de test heeft. Hebben uw huisgenoten ook klachten? Dan laten zij zich ook testen
 3. 1. Blijf thuis, ontvang geen bezoek - huisgenoten blijven ook thuis. U mag niet naar buiten, naar school, de winkel of naar het werk. U mag in uw tuin of op uw balkon zitten. Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD). Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. 2
 4. Blijf altijd thuis als u klachten heeft die passen bij corona. Of als u extra risico heeft gelopen op besmetting. Zo voorkomt u dat u corona ongemerkt verspreidt. Niet iedereen krijgt klachten. En het kan 2 tot 10 dagen duren voordat u klachten krijgt
 5. imaal 1,5 meter afstand bewaren. Het maakt helemaal niets uit of u uw bezoek binnen of buiten ontvangt; in beide situaties gelden dezelfde regels
 6. In dit onderwerp Menu ingeklapt. Er zijn richtlijnen en draaiboeken over het nieuwe coronavirus (COVID-19) beschikbaar: LCI richtlijnen COVID-19.De informatie is voor zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis, zoals zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkverpleging, Wmo-ondersteuning, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ambulancezorg, woonzorgcentra, kleinschalige.
 7. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een generiek kader 'Coronamaatregelen' opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid

Actuele informatie over de vaccinatie tegen het coronavirus COVID-19 Actuele informatie over het coronavirus COVID-19. Zoals de maatregelen tegen verspreiding van het virus Blijf thuis en ontvang geen bezoek. Blijf op 1,5 meter afstand van je huisgenoten. Was je handen en nies of hoest in je elleboog. Heeft een huisgenoot COVID-19? Vermijd dan contact met de huisgenoot die besmet is en houd je spullen en je huis schoon. Heb je zelf COVID-19? Ga dan in isolatie. Blijf zoveel als mogelijk alleen op een eigen kamer Ook de persoon met klachten hoeft niet meer thuis te blijven en mag weer doen wat hij/zij normaal ook zou doen. Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren nadat materiaal voor de test was afgenomen, dan moet de persoon met klachten thuisblijven en opnieuw naar het landelijke afsprakennummer coronatest bellen voor een nieuwe test De coronamaatregelen worden de komende tijd stapje voor stapje versoepeld. Premier Mark Rutte somde de richtlijnen gisteren nog eens op: afstand houden, thuisblijven bij klachten, geen handen.

Vermijd locaties waar het lastig kan zijn 1,5 meter afstand te houden, zoals supermarkten, bouwmarkten of drukke winkelstraten. Als een bezoek onvermijdelijk is, kies dan een rustig tijdstip. Kwetsbare ouderen kunnen beter iemand anders boodschappen laten doen of de boodschappen laten thuisbezorgen. Bijeenkomsten Vermijd grote bijeenkomsten. Vervoe 1. Blijf zoveel mogelijk thuis en ontvang geen bezoek. U werkt thuis en gaat niet met openbaar vervoer. Laat anderen boodschappen doen. Als dit niet kan, mag u wel even naar buiten om een boodschap te doen als u geen klachten heeft. Let daarbij op dat u 1,5 meter afstand van anderen houdt en maak geen lichamelijk contact RIVM past richtlijn over bezoek aan 70-plussers aan. Aangezien ouderen het grootste risico lopen op een fatale afloop van het coronavirus, adviseerde het RIVM om hen zo min mogelijk te bezoeken. Dit zorgde voor veel eenzaamheid onder deze bevolkingsgroep

Volgens gedragsonderzoek van het RIVM wordt die oproep door 80 procent van de mensen die thuis kunnen werken nageleefd. Dat is 9 procentpunt hoger dan begin oktober Vanaf morgen ontvangen de eerste mensen uit de leeftijdsgroep 80-84-jarigen van het RIVM een uitnodiging voor een coronavaccinatie. 04-02-2021 | 16:19 Nieuwe varianten gooien roet in het ete

De Nederlandse maatregelen: basisregels voor iedereen

Informatie voor iemand die positief - LCI richtlijnen

 1. Het RIVM publiceert richtlijnen rondom het inzetten en testen van zorgmedewerkers. Deze handreiking richt zich niet enkel op het bezoek, maar kijkt naar de bredere context van sociale contacten. Tekort zuurstof voor gebruik thuis en in verpleeghuize
 2. Diegene is misschien op bezoek geweest bij een vriend of gaat later nog geldt wat het RIVM betreft hetzelfde advies: Blijf thuis en houd Dit zijn richtlijnen waarvan we hopen dat.
 3. Voor een bezoek aan een woon-, leef- of behandelgroep gelden de algemene maatregelen zoals hierboven genoemd. Bij deze groepen worden de uitgangspunten van een residentiële instelling gehanteerd. Een weekend naar huis Kinderen en jongeren die in een residentiële voorziening verblijven, mogen een weekend naar huis en dus ook thuis blijven slapen

In thuisquarantaine door corona (thuisblijven

Hoe zit het?: mag u in coronatijd met meer dan 3 mensen op

Werk thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen, zo schrijft het RIVM. Dit geldt voor mensen met een verkoudheid, hoestklachten of koorts Bij een eventuele landelijke of regionale beperking van de vrijheid vanwege corona zijn de richtlijnen van de rijksoverheid en het RIVM leidend. b. Landelijke maatregelen worden nagekomen, bijvoorbeeld rondom de beperking van bezoek, gebruik van algemene ruimten en het in afzondering moeten plaatsen van cliënten met (verdenking op) corona In thuisquarantaine staat iemand onder toezicht van het RIVM en de GGD en geldt een duidelijke set regels: thuisblijven, geen bezoek binnenlaten - behalve de arts - en geen pakketjes aannemen

Richtlijnen Handjehelpen volgt de nieuwe richtlijnen en maatregelen die het RIVM en de Rijksoverheid hebben opgesteld en tot tenminste 9 februari 2021 gelden. Om veilig bij elkaar op bezoek te gaan is het daarbij belangrijk dat iedereen zich aan de volgende regels houdt: Volg de actuele maatregelen basismaatregelen, zoals vastgesteld door het RIVM Richtlijnen RIVM. Geniet van de Drentse natuur, maar blijf je aan de richtlijnen van het RIVM houden: Vermijd drukke plekken. Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Ben je verkouden of grieperig, blijf dan in elk geval thuis. Ga zoveel mogelijk op rustige tijdstippen

Informatie over coronavirus (COVID-19) voor - RIVM

Voor alle onderstaande richtlijnen en regels geldt: met inachtneming van de 1,5 meter afstand voor personen die niet tot hetzelfde huishouden horen. Laatste verzorging en opbaren. Dit mag nog steeds thuis plaatsvinden. Voor zowel thuisopbaring als bijvoorbeeld in een uitvaartcentrum gelden de RIVM richtlijnen voor postmortale dienstverlening. Het RIVM heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor kinderen, maar maakt wel een onderscheid tussen jonge kinderen (0 tot 4 en groep 1 en 2) en oudere kinderen (tot 12 jaar). De jongste groep.

Er geldt een uitzondering voor bezoek bij mensen die stervende zijn. Mensen die in de terminale fase zijn kunnen wel bezoek thuis of in de zorginstelling ontvangen. De invulling hiervan moet de zorgorganisatie zelf doen, zoals dat op die locatie past en rekening houdend met de algemene RIVM adviezen RICHTLIJNEN HUISBEZOEK Wij volgen de richtlijnen van het RIVM bij het vertalen van de maatregelen naar ons dagelijks werk. • Meldt als medewerker bij leidinggevende of en wanneer de afspraak op kantoor of thuis kan plaatsvinden Dit betekent in de praktijk dat ze thuis moeten blijven. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert inwoners van Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts het. Sinds dinsdag 15 december is Nederland ter bestrijding van het coronavirus in een strenge lockdown om contacten tot een minimum te beperken. Voor de sport betekent dit dat in ieder geval tot en met 2 maart sporten in een binnenruimte niet is toegestaan Coronavirus RIVM richtlijnen. Blijf thuis en neem contact op via info@voorlinden.nl om een nieuwe datum voor je bezoek te plannen. Heeft iemand in je huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten? Blijf thuis en neem contact op via info@voorlinden.nl om een nieuwe datum voor je bezoek te plannen. Schrijf je in voor de.

Toepassing van de richtlijnen van het RIVM Toepassing van de richtlijnen van het RIVM Pas wanneer iemand 2 weken klachtenvrij is wordt de situatie van thuis een verzoek is om toch bezoek te ontvangen kan dit alleen in overleg met begeleiders ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet; was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden; kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven; kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie U vindt deze richtlijnen ook onder de meest gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Wat betekent dat voor het thuisblijven van ons schoonmaakpersoneel bij u op locatie? Omdat wij ons volledig conformeren aan de actuele RIVM richtlijnen betekent dit dat onze medewerkers thuis blijven bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of verhoging of wanneer een huisgenoot.

Generiek kader coronamaatregelen RIVM

 1. bezoek aan onze school. De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Geldende afspraken o.b.v. RIVM-richtlijnen: - Vanaf 1 juli komt de 1,5 meter afstand tussen alle leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs te vervallen. - Onderwijspersoneel en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor volwassenen onderling
 2. Belangrijkste regelgeving & richtlijnen voor kantoor. Het kabinet roept werkgevers nog steeds op om hun werknemers thuis te laten werken. Waarschijnlijk zal deze maatregel nog wel even van kracht zijn, maar voordat de regering besluit iedereen terug te laten keren naar kantoor, kun je beter goed voorbereid zijn
 3. derde weerstand. Heb je zelf te maken met een ver
 4. Blijf thuis! En dat is ook van toepassing op huisgenoten. Richtlijnen: de actuele RIVM-richtlijnen omtrent gezondheid en hygiëne worden strikt nageleefd. In aanvulling worden mogelijk de richtlijnen van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) gehanteerd

Richtlijnen Corona | Senior Service Blijf alert, blijf veilig: Blijf het dashboard in de gaten houden, dan kan je alles goed in perspectief plaatsen: Open Corona-dashboard. Blijf de richtlijnen van Senior Service en het RIVM elke dag toepassen, alleen dan kunnen we onze ondersteuning blijven uitvoeren Veiligheid en hygiëneregels voor iedereen (op basis Richtlijnen RIVM) Blijf thuis als u de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38˚C) en/of benauwdheidsklachten heeft

Op dit moment is bezoek voor justitiabelen in alle justitiële inrichtingen van DJI toegestaan. In al onze inrichtingen gelden de RIVM-richtlijnen. Dus er wordt 1,5 meter afstand gehouden, bezoek vindt op de meeste locaties plaats achter plexiglas en bij binnenkomst is er een gezondheidscheck. Moet u een mondkapje dragen tijdens het bezoek In algemene zin hebben de aangescherpte maatregelen rondom thuis quarantaine en bezoek voor cliënten die wij ambulant begeleiden geen gevolgen. Hiervoor zijn de RIVM richtlijnen t.a.v. bezoek en quarantaine leidend. Voor 'ambulante locaties' zal veelal gelden dat zij onder type 2 zullen vallen. Extra beschermingsmiddele Heb je corona of ben je in contact geweest met iemand met corona, dan word je geacht binnen te blijven. Lang niet iedereen houdt zich aan die regel, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Zo gaat 1 op de 5 mensen die positief getest is tóch de deur uit Na aankoop van een ticket en voorafgaand aan je bezoek ontvang je een e-mail met daarin extra informatie, Volg ook in de openbare ruimte de richtlijnen van het RIVM op. Het dragen van een mondkapje is geen alternatief voor thuis blijven. Op de dag van het concert wordt een gezondheidscheck gedaan

Dit zijn de richtlijnen die vanaf dinsdag 2 februari voor onze locaties gelden: Om het coronavirus buiten de deur te houden, heeft KwadrantGroep een aantal richtlijnen opgesteld voor bezoekers. Vanzelfsprekend moeten ook de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden, dus 1,5 meter afstand houden, een chirurgisch mondneusmasker en vaak de handen wassen Nieuws KNGF. 14 december 2020. Nieuwe maatregelen overheid: bekijk onze pagina met vragen en antwoorden.. Standpunt en triage stappenplan. 18 december 2020. Een nieuwe versie van het triage stappenplan is in de maak en volgt eind december Binnen sporten volgens de RIVM richtlijnen Lees dit goed door voordat u naar Paramedics komt! Thuis blijven. Bij verkoudheidsklachten, griep of koorts Regels. U dient via ons online portaal uw bezoek kenbaar te maken via het reserveringssysteem. Lukt dit niet, bel ons gerust om een plekje te reserveren voor u Richtlijnen voor een bezoek aan de natuur Omdat we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, willen veel mensen lekker even een frisse neus halen en de natuur in. De natuur is de ideale plek om te bewegen en het hoofd leeg te maken, zeker nu de lente ontluikt Bereid uw bezoek goed voor en houd u aan alle voorzorgsmaatregelen die we op advies van het RIVM nemen. Zo zorgen we samen voor een veilige omgeving voor mens en dier! Door akkoord te gaan met deze richtlijnen, bevestig ik dat ikzelf en het gezelschap met wie ik een bezoek breng aan Burgers' Zoo de afgelopen 24 uur voorafgaande aan ons bezoek geen gezondheidsproblemen en/of.

Vaccinatie tegen het coronavirus Rijksoverheid

RIVM: kinderen onder 6 jaar hoeven niet thuis te blijven bij snotneus Kinderen jonger dan 6 jaar hoeven niet meer thuis te blijven als ze verkouden zijn. Het RIVM heeft de richtlijnen voor kinderdagverblijven en scholen aangepast, aldus het ministerie van Sociale Zaken 454.998. Tot nu toe zijn er 454.998 prikken gezet. Dit cijfer is een berekening en omvat zowel eerste als tweede prikken. Verwachte levering. Nederland verwacht de komende zes weken 2.473.700 goedgekeurde vaccins te krijgen

Het RIVM adviseert het bezoek aan alle thuiszorgmedewerkers zijn goed geïnstrueerd als het gaat om de RIVM-richtlijnen, Wel roept het RIVM mensen op om met milde klachten thuis. De informatie sluit aan bij de richtlijnen van het RIVM. Het Nederlands Jeugdinstituut werkt samen met: ActiZ / ActiZ jeugd, AJN Jeugdartsen Nederland, AKJ, Alliantie digitaal samenleven, Amsterdam UMC, Associatie voor wijkteams, Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, BOinK, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BV Jong, CJG Rijnmond. Het belangrijkste coronanieuws van vandaag Binnenland: Het RIVM meldt 4.246 nieuwe positieve coronatests. Het aantal nieuwe gevallen is groter dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (3.916) Richtlijnen vanaf 11 mei: bezoek aan Studio De deuren van de Studio voor Huidverbetering gaan weer beperkt open. De overheid heeft aangegeven dat het - met inachtneming van de juiste voorwaarden - weer veilig en verantwoord is om naar de schoonheidsspecialist te gaan

Gea gezelschap en assistentie voor ouderenWokrestaurant Phoenix | Drachten

Een bezoek aan Centrum Hofdael volgens de richtlijnen van het RIVM Beste bezoeker van Hofdael, Leuk als je ons komt bezoeken! Centrum Hofdael houdt zich aan de maatregelen van de overheid. Zo kun je veilig genieten van een je bezoek aan ons centrum. We vragen je zelf de volgende regels in acht te nemen: • Bij de ingang graag je handen. Dertien ME'ers besmet na rellen in Oost-Brabant Zeker dertien agenten van de mobiele eenheid (ME) die vorige week in actie moesten komen in Oost-Brabant zijn besmet geraakt met het coronavirus

Coronavirus COVID-19 Rijksoverheid

 1. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn zes nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus geconstateerd. In totaal zijn er nu 24 zieken
 2. Wij nemen de richtlijnen van het RIVM zeer serieus. Daarom zijn contactlenscontroles, contactlensaanpassingen, optometrische en orthoptische onderzoeken op dit moment niet mogelijk. Wanneer u toe bent aan het bestellen (dit kan ook telefonisch, per mail) van contactlenzen kunt u de komende weken kiezen om ze thuis te laten bezorgen maar u mag ze uiteraard ook nog steeds in de winkel op komen.
 3. Wij werken volgens de RIVM richtlijnen COVID-19 Hygiëneprotocol voor Schoonheidsspecialisten. Deze richtlijnen worden strikt gevolgd binnen de salon en daarom willen we u vragen om de ' Gezondheidscheck voor klanten ' te doorlopen. Deze wordt ook nog eens bij binnenkomst gevraagd
 4. RIVM meldt 4.246 positieve coronatests, Meer campussen testen veilig bezoek Na universiteiten in Groningen, Dit komt doordat ze zijn gebonden aan richtlijnen van het RIVM,.
 5. Bij een persconferentie zondagmiddag maakte het RIVM nieuwe richtlijnen bekend. Eerder werd mensen gevraagd om bij kuchen, koorts en een bezoek aan een risicogebied contact op te nemen met de huisarts. Deze richtlijnen zijn aangepast. De vraag is nu of mensen die last hebben van kuchen of koorts thuis willen blijven
 6. Op bezoek in het Parkhuis algemene richtlijnen Voor uw komst : Bij aankomst: Tijdens uw bezoek: Op reis geweest in reisadvies kleurencode rood of oranje? Blijf 10 dagen thuis Volg de richtlijnen van het RIVM Kom niet als u (of een huisgenoot) koorts of verkoudheidsklachten heeft Desinfecteer/ was uw handen Nies of hoest in uw ellenboo
 7. Richtlijnen RIVM preventie coronavirus Geplaatst op: 3 Maart 2020. De wereld is in de greep van het coronavirus. Inmiddels is het coronavirus ook in Nederland bij verschillende patiënten vastgesteld

Quarantaine en COVID-19 RIVM

 1. Het is niet mogelijk om het museum zonder reservering en online ticket te bezoeken. Bezoekers vanaf 13 jaar dragen in het museum een mondkapje. Betaal in de museumwinkel met pin of contactloos. Er is in het museum een vaste route. Houd 1,5 meter afstand van mensen buiten je eigen huishouden
 2. Wij gaan terughoudend om met onaangekondigd bezoek dat niet op afspraak is. 3. Medewerkers. Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen. Daarnaast volgt Landman Notariaat zoveel mogelijk de oproep vanuit de overheid om thuis te werken
 3. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM: Voor kopers: Houd 1,5 meter afstand. Schud geen handen. Handel zaken indien mogelijk digitaal of telefonisch af. Maak eerst een afspraak voordat je langs gaat bij een makelaarskantoor. Kom met maximaal 2 personen op afspraak of bezichtiging
 4. Thuis moeten blijven en (bijna) geen bezoek van familie of vrienden kunnen ontvangen door de coronacrisis; het eenzaamheidsvirus ligt dan op de loer. Gelukkig zijn er mooie initiatieven waar u terecht kunt voor zomaar een praatje. De bedrijven volgen de richtlijnen van het RIVM en de overheid

Dit is de negende versie van de richtlijn GGZ en corona (publicatiedatum 28 oktober 2020). Voor een belangrijk deel volgt deze richtlijn de algemene LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM (in deze richtlijn wordt COVID-19 verder aangeduid als corona). Omdat de GGZ met haar verschillende behandel- en begeleidingsvormen en haar specifieke, diverse doelgroep vraagt om nadere uitwerking is deze. In navolging van de nieuwe aangescherpte coronamaatregelen stelde het RIVM ook voor voetbalsupporters een aantal tips op om op een veilige manier thuis een voetbalwedstrijd te kunnen kijken. Het. Landelijke richtlijnen RIVM. blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts In het algemeen worden mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. - Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis. THUIS VOOR JOU. Maak een afspraak. Download documentatie. Bekijk ons inspiratiecentrum. Vanwege RIVM maatregelen door corona hebben wij op het moment geen evenementen. Uiteraard bent u welkom in ons inspiratiecentrum waar wij u volgens de RIVM richtlijnen kunnen ontvangen. Inspiratiecentrum. ThuisinBouwen Energieweg 1

Veelgestelde vragen coronavirus medewerkers Laatste update: 20 januari 2021. De gezondheid van onze medewerkers en cliënten staat op één. Bij het uitvoeren van ons werk, volgen we de richtlijnen en maatregelen vanuit de overheid, GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Het RIVM is wat strenger en zegt dat je bij verkouden huisgenoten moet uitkijken en voor zekerheid beter thuis kan blijven. Richtlijnen voor kinderen De GGD volgt de richtlijnen van het RIVM over. Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders van kinderen vanaf ca. 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het MBO en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen. Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naa RIVM richtlijnen. Voor het overlijden Als voor de nabestaanden thuis isolatie of quarantaine geldt, dan is een fysiek bezoek onwenselijk. Een uitvaartverzorger kan dan het 'regelgesprek' dan via de telefoon of andere moderne communicatiemogelijkheden voeren Wij doen een dringend verzoek aan bewoners van onze aanleunwoningen en hun familie om zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM aangaande sociale contacten, zoals: Beperk uw bezoek tot maximaal 1 persoon per dag. Probeer tijdens uw bezoek zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Heeft u verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis

Nieuwe richtlijnen RIVM - voor inwoners Noord-Brabant. Update: 8 maart 13.30 uur. Naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen van het RIVM en GGD heeft het coördinatieteam van Surplus aanvullende besluiten genomen over bezoek bij Surplus en over bijeenkomsten. Hieronder leest u de richtlijnen voor bezoekers Eerder deze week was er in de media en op sociale media plotseling veel te doen om de aangepaste richtlijnen voor seksueel contact van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Wij houden hiervoor de richtlijnen vanuit het RIVM aan. Bezoekers binnen hetzelfde huishouden kunnen ons park bezoeken en hoeven onderling geen 1,5 m afstand tot elkaar te houden. Bezoek je het park dus met iemand uit een ander huishouden, dan geldt een maximale groepsgrootte van vier personen én moet je 1,5 meter afstand houden tussen elkaar Doe dit dus niet en blijf aub. thuis!!! Wat betreft het voetbal, daar is nog geen duidelijkheid over. Tot nog toe gelden de eerdere genomen maatregelen met als einddatum 6 april, echter bestaat er de kans dat dit verlengd gaat worden. Hieronder de richtlijnen zoals het RIVM deze gisteren (23-3-2020) bekend heeft gemaakt RIVM richtlijnen. Wij nemen de richtlijnen van het RIVM zeer serieus. Daarom zijn contactlenscontroles, contactlensaanpassingen, optometrische en orthoptische onderzoeken op dit moment niet mogelijk. Wanneer u toe bent aan het bestellen (dit kan ook telefonisch, per mail) van contactlenzen kunt u de komende weken kiezen om ze thuis te laten.

Algemene RIVM richtlijnen. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts; Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft

COVID-19 LCI richtlijnen

Actuele informatie over het coronavirus (COVID-19) in de regio Amsterdam Klik hier om de beste dating apps tijdens corona te vinden! Tijdens de coronacrisis is het daten via een app waarschijnlijk de beste keuze. Je kan op je gemak op zoek gaan naar iemand die je aanspreekt, kan online met elkaar in gesprek gaan en dit eventueel uitbreiden door te gaan FaceTimen

Hoeveel mensen mag je nu thuis en in de tuin ontvangen

Bezoek rayonkantoren en hoofdkantoor. De rayonkantoren zijn met een beperkte bezetting geopend, bijvoorbeeld voor het waarmerken van certificaten. Ook hier treffen we natuurlijk voorzorgs- en hygiënemaatregelen. En we vragen u bij uw bezoek de door het RIVM voorgeschreven richtlijnen in acht te nemen Richtlijnen voor een veilig bezoek OPEN is zo ingericht dat deze voor jou veilig is om te bezoeken en voor onze medewerkers veilig is om in te werken. Zo zijn de balies voorzien van spatschermen en wordt er extra schoongemaakt Richtlijnen bezoek In de afgelopen maanden zijn wij steeds waakzaam geweest en hebben wij mensen met klachten getest op corona. Nu we te maken hebben met een aantal positief geteste bewoners en medewerkers is het moment gekomen om een aantal maatregelen te nemen

Risicogroepen en COVID-19 RIVM

Overheid en RIVM leidend. De regering en het RIVM hebben richtlijnen gegeven voor de sociale omgang in woningen. Aan de hand hiervan zijn noodverordeningen opgesteld door de Veiligheidsregio's. Deze gelden ook voor studenten in onzelfstandige studentenhuizen met gedeelde voorzieningen. DUWO krijgt hierover regelmatig vragen van studentenhuizen Betreft: richtlijnen RIVM en het Varendonck College Asten, 10 maart 2020 Beste ouders, Zoals u weet, houden de richtlijnen van het RIVM het Varendonck College stevig in haar greep. Met man en macht proberen wij zoveel mogelijk lessen doorgang te laten vinden. Dat betekent helaas ook dat lessen worden verplaatst, worden vervangen, leerlingen in d

Informatie voor de reiziger uit een - LCI richtlijnen

Ga via deze link direct naar de veelgestelde vragen. Onze medewerkers houden gepaste afstand Iedereen in Nederland wordt gevraagd om minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Dat doen wij dus ook, bij huurders thuis en op andere plaatsen waar we werken. Ook nemen we de andere hygiëneregels serieus, zoals handen wassen, hoesten en [ Bezoek aan een van onze locaties Bezoek verzoeken we om vooraf eerst contact op te nemen met de groepsleiding. Zij vragen u dan of er bij u of een gezinslid thuis, sprake is van verkoudheidsklachten (hoesten, neusverkouden of kortademigheid) of koorts (meer dan 38 graden). Is dit het geval, dan kunt u helaas niet op bezoek komen

Fietsen op de Heuvelrug | Op de Heuvelrug

RIVM past richtlijn over bezoek aan 70-plussers aa

Protocol Sport conform de verplichte richtlijnen van het RIVM en NL Actief. Protocol Sport conform de verplichte richtlijnen van het RIVM en NL Actief. Om onze afdeling Sport weer te mogen openen dienen wij ons te houden aan de verplichte richtlijnen van het RIVM en NL Actief. Voor deelnemers aan onze trainingen geldt dan ook het volgende Voor advies plannen wij graag een bezoek bij u thuis met stalen. Bij verfafhaal en thuisbezoek volgen wij uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Wij vragen u per mail of telefonisch contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken Veilig Thuis Zeeland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland. heeft tot gevolg dat wij onze werkwijze op basis van de richtlijnen van het RIVM zoveel mogelijk blijven uitvoeren. Bezoek- en postadres: Veilig Thuis Zeeland Westwal 37 4461 CM Goe

Wel een avondklok, maar overdag gewoon op pad naar het

Coronavirus informatie voor Denemarken. Hier vind je de actuele informatie over de coronavirus-situatie in Denemarken en over reizen naar Denemarken Corona richtlijnen. Tijdens de corona pandemie kunnen maar enkele shows in Luxor Live gerealiseerd worden. Om toch een fijne live-ervaring te creëren hebben we diverse maatregelen getroffen, waarbij onder andere de anderhalve meter afstand gerespecteerd wordt Voor advies plannen wij graag een bezoek bij u thuis met stalen. Bij verfafhaal en thuisbezoek volgen wij uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Wij vragen u per mail of telefonisch contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken. Hoofdstraat 23 De Lier tel. 0174 - 513556 . Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots 1. Algemene richtlijnen RIVM De volgende algemene (RIVM) richtlijnen gelden ook tijdens het sporten: Zie ook de basisregels van het RIVM • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand; • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen; • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaa Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf thuis. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Belastingaangifteservice.nl volgt richtlijnen RIVM. Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te vertragen bij onze relaties en de bedrijfscontinuïteit en de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen, volgen we het advies van het RIVM. Het merendeel van onze medewerkers werkt vanaf heden thuis Verwarring over een nieuwe RIVM-richtlijn voor basisscholen en kinderopvang. Daarin staat dat iedereen die een kwartier of langer op minder dan 1,5 meter afstand is geweest van een positief. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd om frequent representatieve gedragsindicatoren op te leveren om te kunnen presenteren op het dashboard coronavirus, zowel landelijk als naar veiligheidsregio.Het dashboard coronavirus geeft informatie over de ontwikkeling van het nieuwe coronavirus in.

 • What font is.
 • Beton bestellen met pomp.
 • Afbeelding omzetten grijswaarden photoshop.
 • Prefab beton dakrand.
 • Verjaardag tweeling 1 jaar.
 • The Beauty Dept Self Tan Water.
 • Verjaardag tweeling 1 jaar.
 • Samsung DeX S9.
 • Vluchtige stof 5 letters.
 • Ginnifer Goodwin husband.
 • Van welk materiaal is de Golden Gate Bridge gemaakt.
 • Contact houden met je ex.
 • Duiven verjagen uit tuin.
 • Dakloos met kind Rotterdam.
 • Beelden aan Zee tickets.
 • Is neurofibromatose dodelijk.
 • Te veel cola drinken gevolgen.
 • 3D plexiglas.
 • Russisch orthodox kruis.
 • Mandala zomer.
 • Nokia 6.2 review.
 • 13 Reasons Why season 4 release date.
 • Stormtrooper beeld.
 • Wyscout free trial.
 • Interline jacuzzi.
 • AXE douchegel oranje.
 • Blauwdruk van je ziel.
 • BMW Airflow.
 • Goede kappers Rotterdam.
 • Pleegzorg Dendermonde.
 • Pennen bedrukken.
 • Voeding kanarie tijdens kweek.
 • HR processen voorbeeld.
 • Bones Videoland.
 • Fraijlemaborg 135.
 • Artritis NHG.
 • Minions mini movie.
 • Pleegzorg Dendermonde.
 • Limonade kan Action.
 • Cilinderslot 30 60.
 • Job 42.