Home

Uitleg breuken delen

Beter rekenen - Breuken delen

Breuken delen door breuken: 12 stappen (met afbeeldingen

 1. Breuk delen door een heel getal; Gemengde breuk delen door een breuk. Breuk delen door een breuk. De strategie bij breuk delen door een breuk is: Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde. Een voorbeeld: 3/6 : 2/3 = 3/6 x 3/2 (het omgekeerde van de tweede breuk) 3/6 : 2/3 = 3/6 x 3/2 = 9/12 = 3/4 (na vereenvoudiging) Breuk delen door een heel getal. 4/5 : 2 =
 2. Leer hier rekenen met breuken. Met uitleg, voorbeelden en spelletjes. Zo kan je leren te delen, vermenigvuldigen, optellen en vereenvoudigen met breuken. Probeer ook eens de breuken rekenmachine
 3. Het delen van een breuk door een andere breuk, is hetzelfde als het vermenigvuldigen van die breuk met het omgekeerde van de andere breuk. 4 Schrijf het omgekeerde van het hele getal. Om het omgekeerde van een getal te vinden, draai je gewoon de teller en de noemer om
 4. Bekeken 16.365 Vak. Rekenen en wiskunde; Rekenen; Bron. NTR; Eerlijk delen.
 5. Breuken leren, Uitleg, oefenen, werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen. Inleiding, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen,delen

Breuken delen is vermenigvuldigen met het omgekeerde, dat wil zeggen: bij het delen van breuken draai je van de breuk waar je door deelt, de teller en de noemer om. Vervolgens vermenigvuldig je de tellers met elkaar en de noemers met elkaar. Een uitgebreid voorbeeld vind je verop op deze pagina. Toelichting berekening breuken delen Rekenuitleg over het onderwerp 'Breuken delen'. Je leert in deze video hoe je eenvoudige en moeilijke breuken kunt delen. Tip: zorg dat beide getallen een breuk zijn, daarna is het niets anders dan boven x boven en onder x onder. Echter moet je het laatste getal omdraain Uitdaging. Soms wil je een getal delen door een breuk. Zo zou je bijvoorbeeld een opgave kunnen krijgen waarbij je de volgende som moet oplossen:$$100 : \frac{1}{4}$$ Een andere uitdaging is om een breuk te delen door een breuk, bijvoorbeeld: $$\frac{4}{6} : \frac{3}{4}$$. Hoe je een getal deelt door een breuk en een breuk deelt door een breuk leggen we je uit in dez theorie

Breuken vermenigvuldigen en delen, uitleg en oefene

Ook bij het delen van breuken hoeven de noemers niet hetzelfde te zijn. Voor delen geldt: delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde (van die breuk). Bij deze methode vervang je het gedeeld-door-teken voor een vermenigvuldigingsteken Delen door een breuk is hetzelfde als vermenigvuldigen door het omgekeerde. Je maakt van de deelsom dus een keersom. Controleer na afloop of je de breuk nog verder kunt vereenvoudigen Breuken delen: Breuk delen door een geheel getal: Als je een breuk moet delen door een geheel getal deel je de teller door dat getal. Probeer altijd je antwoord te vereenvoudigen. Voorbeeld: 4 8: 2. Je deelt dus de 4 (= de teller) door de 2. De noemer blijft hetzelfde. Je krijgt dus: 4 8: 2 = 2 8 = 1 4 Helaas is het niet altijd zo makkelijk Startend vanaf wat nu precies een breuk is en wat echte, onechte en samengestelde breuken zijn bouwen we dit langzaam op naar het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van getalbreuken. Meer weten: Wil je meer weten over breuken, bekijk dan de serie over letterbreuken waarin breuken worden besproken waar letters in voorkomen

Rekenen met breuken kan alleen als je kind begrijpt wat een breuk nu eigenlijk is. Dit kun je het beste uitleggen aan het concept dat er iets gebroken en er iets verdeeld moet worden. Daarom is er een breukstreepje, ook wel een deelstreepje genoemd. In principe is een breuk niets anders dan een rekensom die op een andere manier wordt opgeschreven Korte samenvatting van de uitleg in de video. De regel voor het delen van twee breuken luidt: 'Delen is vermenigvuldigen met het omgekeerde' Als je het 'gedeeld door' teken hebt vervangen door het 'maal' teken en de tweede breuk hebt omgedraaid, heb je weer te maken met een gewone vermenigvuldiging van twee breuken Breuken vermenigvuldigen. Een geheel getal vermenigvuldigen met een breuk. Je viert je verjaardag. 's Morgens komen een paar vrienden, 's middags komen de buren en 's avonds komt de familie. Toevallig heb je drie keer 5 stukken taart nodig: 's morgens, 's middags en 's avonds

Oefen hier breuken delen met het 5-stappenplan. In dit niveau gaan we een breuk door een breuk delen. Een van de manieren om breuken te delen is te vermenigvuldigen met het omgekeerde. En vervolgens vereenvoudigen, het zo klein mogelijk maken van de breuk. Stap 1 - Vergeet niet te vereenvoudige Delen en vermenigvuldigen zijn elkaars omgekeerde. Na de uitleg zelf oefenen met breuken delen en vermenigvuldigen. Inclusief uitgewerkte antwoorden Les 33 van een volledige cursus over het rekenen met breuken, delen met gemengde breuken. De les bevat naast uitleg ook materiaal voor het oefenen en toetsen. Deze les is met name geschikt voor de basisschool maar ook voor leerlingen van de brugklas, pabo, havo, vwo, vmbo enz

Breuken: Een heel getal delen door een breuk

Breuken oefenen Maak je eigen opgaven Breuken vermenigvuldigen Breuken delen Breuken optellen Breuken aftrekken Breuken vereenvoudigen teller, noemer, teller en noemer tiendelige, decimale breuken; Rekenen met procenten; Kwadraten, kwadrateren; Machtsverheffen; Worteltrekken; Online Worteltrekken; Worteltrekken schatten. Uitleg. Tafels van. Een breuk of gebroken getal is de onuitgewerkte deling van een geheel getal, de zogeheten teller, door een ander geheel getal, de noemer.De teller telt het aantal door de noemer genoemde geheeltallige delen. Tussen de teller en de noemer staat een streep: de breukstreep. Zo geeft in de breuk 3 ⁄ 4 de teller 3 aan dat de breuk bestaat uit 3 delen ter grootte van de door de noemer 4 aangegeven. Breuken delen. De uitkomst van een deling met een breuk kun je vinden met behulp van de volgende regel: delen = vermenigvuldigen met het omgekeerde Voorbeeld: 2/5 ÷ 4/3 2/5 ÷ 3/4 = 2/5 × 4/3 = 8/15 Dus: 2/5 ÷ 3/4 = 8/15 Bedenk: Het omgekeerde van een geheel getal, is een breuk met dat getal als noemer en 1 als teller (dus het omgekeerde van 2 is 1/2)

Uitleg rekenen op film. Je hebt tegenwoordig niet alleen een juf of meester voor de klas, maar als je wilt ook thuis via YouTube. Breuken (deel 5, vermenigvuldigen) Breuken (deel 6, breuk gedeeld door breuk) Breuken (deel 7, de gemengde breuk) Breuken (deel 8, 'n test Bij het uitwerken van een som werk je consequent van 'links-naar-rechts'. Dus net zoals je schrijft. Getallen die tussen haakjes staan, werk je het eerst uit ( stap 1 ). Zo gaat 'vermenigvuldigen en delen' ( stap 3) voor 'optellen en aftrekken' ( stap 4 ). Binnen een stap is er geen voorrang Hetzelfde geldt voor delen: als je de teller en noemer door hetzelfde getal deelt, zal de breuk altijd hetzelfde blijven. Stel we delen de teller en de noemer uit de breuk 8/20 door het getal 4. De uitkomst is dan 2/5, en dat is precies hetzelfde als 8/20. Dit geldt altijd en in alle gevallen Tegenwoordig leert iedereen rekenen met breuken. Hoe werkt het? Allereerst zijn breuken met dezelfde verhouding gelijk: `3/7 = 6/14 = 9/21 =` Hiermee kun je breuken die over verschillende delen gaan gelijknamig maken: `3/7 = 15/35` en `2/5 = 14/35`

Een breuk delen door een breuk (bovenbouw

 1. Breuken oefenen. Rekenen met breuken kan best lastig zijn. Tellers, noemers, gelijknamig maken, als je niet oppast word je er duizelig van. Daarom hebben Ed en Eef van Escape besloten je een handje te helpen. Op deze website kun je het rekenen met breuken oefenen, zoveel je wilt
 2. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van breuken Een van de vormen is breuken optellen. Als eerste moet je weten dat het bovenste of linker getal van een breuk de teller is en de onderste of rechtse de noemer. Bij het optellen van breuken is het van belang dat ze gelijk aan elkaar zijn
 3. Als je dit snapt, herhaal dan eerst les 9. Als je de twee gemengde breuken hebt herschreven als gewone breuken, kun je ze vervolgens gewoon met elkaar vermenigvuldigen volgens de regel 'teller maal teller gedeeld door noemer maal noemer'
 4. Ongelijknamige breuken Het optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken is het vervolg op de bewerkingen met gelijknamige breuken. Met de eerste werkbladen kun je oefenen met het optellen en aftrekken van ongelijknamige breuken waarbij de noemers gemakkelijk zijn om in elkaar op te zetten
 5. Wanneer we iets delen door een breuk, vermenigvuldigen we met het omgekeerde van die breuk. En je krijgt het correcte antwoord. Eigenlijk delen we nooit met breuken. We herschrijven ze zodat we ze kunnen vermenigvuldigen. En zoals we hierboven zagen is dat peanuts. Hetzelfde kan je ook doen als je een breuk deelt door een breuk
 6. Uitleg breuken en kommagetallen. Een kommagetal geeft net als een breuk het deel van een geheel aan. Breuken en kommagetallen zijn naar elkaar om te rekenen. Van breuk naar kommagetal Breuken met als noemer een macht van 10, dus: 10, 100, 1000, kun je eenvoudig direct als kommagetal schrijven: 9/10 = 0,9 82/100 = 0,82 462/1000 = 0,46
 7. Breuken vereenvoudigen Vaak is het makkelijker om breuken te vereenvoudigen. Het vereenvoudigen wordt ook wel 'kleiner maken' genoemd. Om te vereenvoudigen ga je op zoek naar een getal waardoor je de teller en de noemer beide kunt delen

Het arrangement Uitleg en Oefenen met breuken (en procenten en kommagetallen) is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt Delen door breuken . Als we den getal met 1/2 vermenigvuldigen, is dat hetzelfde als delen door 2. We zeggen wel dat we iets door de helft delen, maar we bedoelen eigenlijk iets in twee helften delen, in tweeën delen. Vermenigvuldigen met 1/5, betekent in vijven delen, dus delen door 5 Delen met of zonder rest. Je kunt alle getallen door elkaar delen. In sommige gevallen is de uitkomst een geheel getal, en in andere gevallen zul je een rest of breuk overhouden. De uitkomst van 14 / 7 is 2 (een geheel getal), maar als je 17 deelt door 7 houdt je een breuk over, namelijk 17 / 7 = 2 3/7 Het is gangbaar om een breuk te beschrijven met de kleinst mogelijke noemer dus moeten u ze altijd zo veel mogelijk vereenvoudigen. Breuken vereenvoudigen doet u door zowel teller als noemer door hetzelfde hele getal te delen tot er geen getal meer is waar er bij beide een heel getal uit komt

Rekenen met Breuken: Hoe Doe Je Dat? (Uitleg + Voorbeelden

Hieronder vindt u een moeilijke breuken test met 13 sommen waarbij u de breuken moet vermenigvuldigen en delen. Veel Plezier! U kunt ook deze gestandaardiseerde testen krijgen om uw rekenkundige vaardigheden te oefenen bij Jobtestprep. Deze testen worden uitsluitend in het Engels aangeboden, maar zijn van uitmuntende kwaliteit In de bovenbouw van het rekenonderwijs op de basisschool vormen procenten, breuken en verhoudingen een belangrijk onderdeel. Daarvoor hebben we nu ook nieuwe interactieve instructielessen ontwikkeld. Leerlingen maken met deze lessen kennis met het kennen, berekenen en vergelijken van procenten, breuken en verhoudingen Om kleine getallen te vermenigvuldigen kun je getallen gaan splitsen, dan haal je een getal uit elkaar.. 36 x 4 = 30 x 4 en 6 x 4. 30 x 4 is best lastig, dan doe ik 3 x 4 = 12 plus de 0 er weer achter = 120. 6 x 4 = 24 . 120 + 24 = 4 Uitleg en opbouw nieuwe e-book over breuken. Op verzoek van veel ouders maar ook leerkrachten ben ik een boek aan het schrijven over breuken en beelddenken. De planning was om het boek in december af te hebben, maar dit is verschoven naar maart/april 2020. In dit E-book over breuken leg ik de opbouw uit voor het aanleren van breuken

Breuken oefenen: de beste handleiding met uitleg (2021

Je kan breuken oefenen door een heleboel rommel te maken met pannenkoeken of taarten, maar soms heb je daar misschien niet zo'n zin in. In zo'n geval, is een potje Bingo ook hartstikke leuk! Breuken bingo. Print de Bingo vellen uit en geef ieder kind een vel. Iedere kaart bestaat uit 24 vakjes met breuken Hieronder een eerste deel van een uitleg over rekenen met breuken. Hoe kun je als ouder breuken oefenen met je kind? Inleiding . Rekenen is op de Cito-toets een van de belangrijkste vakken. Er wordt getoetst op vrijwel alle vaardigheden die bij rekenen de revue zijn gepasseerd. Voor veel kinderen vormt het rekenen met breuken een probleem De rekenen groep 6 oefeningen zijn gesorteerd per vaardigheid. De vaardigheden die je nu kunt oefenen zijn: plussommen, minsommen, keersommen, delen en breuken. Van deze vaardigheden zijn verschillende rekenopgaven beschikbaar. Voor het groep 6 is veel aandacht voor het rekenen met breuken Decimale breuken zijn breuken met als noemer een macht van 10, dus 10, 100, 1000, enz. In plaats van de bekende manier van noteren met een breukstreep, noteren we zulke breuken als volgt met een decmale komma: =, =, = Dus als een vertrouwd rijtje cijfers, maar nu met een komma erin. Het aantal cijfers achter de komma bepaalt welke macht van 10 er in de noemer staat Deze video geeft uitleg over de relatie tussen de begrippen: verhoudingen, breuken, decimale getallen en percentages voor vwo 1 wiskunde (Hoofdstuk 5.10).&..

Breuken oefenen vermenigvuldigen, delen, optellen op

Meer breuken delen uitleg+oefenen op de Sommenfabriek. Breuken groep 7 en breuken groep 8. Onderwijs Wiskunde Hoofdrekenen Klchool Spellen Kinderen Wiskunde Wiskunde Spelletjes Breuken Dyscalculie. Fun for Learning. Browse over 310 educational resources created by Fun for Learning in the official Teachers Pay Teachers store Uitleg. Als je een getal deelt door een breuk, kijk je hoe vaak die breuk in dat getal past. Zo kun je de uitkomst van voorstellen als het antwoord op de vraag: Hoeveel halve euro's passen er in hele euro's? Je ziet dan dat . Je kunt ook twee. 7-feb-2014 - Gratis rekenen en wiskunde oefenen op elk niveau. Uitleg, werkbladen met uitgewerkte antwoordbladen, oefeningen. Basisschool, brugklas, vervolgonderwijs

Breuken vermenigvuldigen - Met de breukencalculator, de rekenmachine speciaal voor het rekenen met breuken, kun je eenvoudig breuken vermenigvuldigen. Handig om te oefenen met het vermenigvuldigen van breuken voorbeeld: 1/3 = 1 gedeeld door 3 dan krijg je 0.33333333333 doe dat keer honderd en je krijgt 33.3% 1/5 = 1 gedeeld door 5 dan krijg je 0.2 doe dat keer honderd en je krijgt 20% makkelijker kan ik het niet uitleggen: breuk delen en dat keer 100 Toegevoegd na 1 uur: okay stel je hebt 20% (fout gelezen, sorry!) dan deel je dat door 100, en dan deel je 1 door dat getal 10% : 100 = 0.1 1 : 0.1. Wanneer je door breuken deelt, vermenigvuldig je met het omgekeerde. Er zijn echter verschillende soorten sommen, namelijk: Een heel getal delen door een breuk 6 : 1 / 3 = Een breuk delen door een heel getal 1 / 2: 4 =; Een breuk delen door een breuk 1 / 2: 1 / 4 =; In deze voorbeelden gaan we niet uit van hele getallen met breuken

Een breuk door een heel getal delen: 7 stappen (met

 1. Het vermenigvuldigen van een breuk met een geheel getal wordt na het delen behandeld. Delen. Heb je te maken met een deling, dan maak je van de deling een vermenigvuldiging. Dat doe je door de breuk waardoor je deelt om te keren. Bijvoorbeeld delen door 2/3, is hetzelfde als keer 3/2. I. Het vermenigvuldigen van twee (of meer breuken) Werkwijz
 2. Delen en breuken Breuken leren. Sommige kinderen snappen niet wat er lastig aan is, voor anderen zijn breuken (eigenlijk deelsommen, maar dan anders opgeschreven) echt een struikelblok
 3. Kunnen interpreteren van breuken in termen van verdeel- en breekhandelingen. e pizza houdt in: je verdeelt de pizza in 8 gelijke delen en neemt er daar 3 van; 1 e reep houdt in: je hebt 1 hele reep en nog 2 stukken van een in drieen verdeelde reep; Denk ook aan het verdelen van cake, ontbijtkoek, eierkoeken, etc
 4. Uitleggen hoe breuken werken lijkt me sowieso wel nuttig als je iemand wil leren rekenen met breuken. En welke problemen geeft het toepassen van 'delen door een breuk is gelijk aan vermenigvuldigen met het omgekeerde'? Die regel volgt vrij eenvoudig uit de manier waarop breuken werken: dat lijkt me eigenlijk een stuk inzichtelijker dan 12:3

Het delen van breuken Er zijn twee manieren waarop je breuken kunt delen. De eerste methode is gelijknamig maken en de tweede methode is gebruik maken van de regel 'delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde'. Hetzelfde kan je doen bij het delen van breuken waarin variabelen voorkomen Delen met breuken. Een breuk delen door een heel getal. Deel de teller door het hele getal. De noemer verandert dus NIET! Ook bij deze sommen indien nodig de helen eruitvhalen en vereenvoudigen!!! 24 4 - : 6. In realistische rekenmethodes wordt het delen door breuken altijd in een context behandeld. Het gaat hierbij om eenvoudige delingen: een geheel getal door een breuk, breuk door een geheel getal. Hierbij worden twee rekenstrategieën aangeboden (Tussendoelen Annex Leerlijnen, 2006): herhaald aftrekken (hapmethode) rekenen met de verhouding. BREUKEN* *doelen bij de breuk als verhouding worden beschreven bij het domein Verhoudingen weet dat een breuk verschillende verschijningsvormen heeft: als deel van een geheel, als resultaat van een meting, als resultaat van een (ver)deling, als rekengetal en als verhouding en kan hierbij voorbeelden noemen

SGR rekenen met breuken 32 - Delen met gewone breuken

Schooltv: Eerlijk delen - Breuken zijn eigenlijk heel simpe

Breuken leren. Uitleg video's, oefeningen en werkblade

 1. Het werkblad legt het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van breuken uit. Ook het rekenen met gemengde getallen wordt toegelicht. Werkblad Oplossing Sudoku - Vul in de lege vakken de cijfers 1 tot 9 zo in, dat elk cijfer in elk vierkant, elke rij en elke kolom slechts één keer voorkomt
 2. Op deze werkblaadjes vind je uitleg en oefeningen rond breuken. Volgende leerstof komt aan bod: de delen van een breuk, soorten breuken, breuken vereenvoudigen, breuken gelijknamig maken, breuken rangschikken, tussen welke twee gehele
 3. Met een zakrekenmachine druk je eenvoudig in plaats van de breukstreep (de deler) gewoon de 'gedeeld door' knop in, omdat 1/2 = een half, en één delen door 2 is ook een half. Op grafische rekenmachines zit er (bijna) altijd een aparte knop op waarmee je breuken kan invoegen
 4. De relatie tussen breuken en het delen wordt expliciet gemaakt bij 'een deel van een hoeveelheid nemen' of zoals in af-beelding 3 'een deel van een geheel met een waarde'. Daarbij berekenen de leer-lingen bijvoorbeeld 1 12 deel van 24 euro. Trucjes Als een leerling een onvoldoende breukenconcept ontwikkelt, worden sommen als
 5. Vermenigvuldigen en delen van breuken is heel gemakkelijk. Er zijn daarvoor twee simpele rekenregels: Regel 1 (vermenigvuldigen): Als je twee breuken met elkaar vermenigvuldigt, krijg je een breuk met als teller het product van de tellers en als noemer het product van de noemers
 6. Van tafels oefenen tot breuken en kommagetallen. Ook kun je makkelijk per groep kijken welke rekenspelletjes sommen aanbieden op het goede niveau. Of je nu in groep 3 zit of in groep 8, hier kun je heerlijk oefenen met veel verschillende rekenspelletjes
 7. Een tiendelige breuk (of decimale breuk) is een breuk in de vorm van een getal met een komma erin, zoals 2,345. Als je het als een gewone breuk zou schrijven stond er 345 2 ---- of 2 345/1000 1000 (Spreek uit: twee driehonderd vijfenveertig duizendste of twee komma driehonderd vijfenveertig.

breuken - basisonderwijs.onlin Het oefenen met optellen van breuken hoeft echt niet saai te zijn. Dat bewijst dit spel! In dit spel draait het allemaal om je snelheid. Zoek zo snel mogelijk een hele breuk bij elkaar en verdien zo veel mogelijk kaartjes. Hele breuk. Print de kaarten uit en lamineer ze voor langer speelplezier In de wiskunde zijn complexe getallen een uitbreiding van de reële getallen.Zoals de reële getallen overeenkomen met punten op een rechte lijn, correspondeert elk complex getal met een punt uit een vlak.Een complex getal is zodoende een paar reële getallen en , dat gewoonlijk weergegeven wordt als +.Hierin is (soms wordt ook gebruikt) een bijzonder complex getal, de imaginaire eenheid, met.

Breuken delen - Rekenen met breuken - Breukencalculator

 1. Uitleg Niveau 29 Breuken delen (breuk gedeeld door een breuk) 217 Oefentaak 35 223 Niveau 30 Leessommen waarin de vaardigheden worden toegepast 223 Antwoorden en uitleg 231 Verantwoording 299 Bijlage Breukenstroken 301 Bijlage Tafelkaarten 309 Jouw resultaten 311 . 5.
 2. Op deze website staan diverse leerzame spelletjes. De kinderen kunnen, als ze eenmaal bekend zijn met de materialen, zelfstandig met deze spellen aan de slag
 3. Breuken optellen en aftrekken. Oefening met uitleg hoe je breuken kan optellen en aftrekken. Havo niveau of 2e klas vmbo-T. Breuken vermenigvuldigen. Video met uitleg over het vermenigvuldigen van breuken. Breuken delen. Video met uitleg over het delen van breuken. Breuken delen. Video met uitleg dat de deelregel voorbreuken (vermenigvuldigen.
Breuken optellen oefenen + uitleg + werkbladKruiselings vermenigvuldigen - WiskundeAcademie - YouTube

Breuken delen - Meneer Megen

Super handige werkbladen over verschillende rekenonderwerpen voor groep 7 en 8. Snap je het werkblad niet? Kijk dan de bijbehorende instructievideo nog eens, via de link die erbij staat. De antwoordbladen kan je ook hier vinden Leer zelf snel en foutloos rekenen + Leer hoe je kinderen goed leert rekenen + alles grati is 2/3 deel van 300 kinderen; Als je 2 pizza's verdeelt met z'n vijven, krijgt ieder 2/5 pizza). kan in betekenisvolle verhoudingssituaties een deel aanvullen tot een geheel en dit complement benoemen met een breuk (bv.: limonade bestaat voor 1/10 deel uit siroop

Slimleren - Breuken delen

Cito groep 8 - Rekenen - Verhoudingen - Breuken. Breuken . Algemeen Breuken Procenten Breuken 1. Meter aflezen. 1. 1. Hoe oud ben je? 1. 2. Blokjes en verhoudingen. 2. 2. Wat is de goede volgorde van klein naar groot? nieuw. 2. 3. Getallenlijn. 3. 3. Kattenmelk. 3. 3. Rekenen met Welk deel van het figuur. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'breuk', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Breuken uitleg. Je hebt maar één doel voor ogen en dat is breuken oefenen. Je wil namelijk zien dat je beter bent dan de andere kandidaten. Dit kan alleen als je je goed gaat voorbereiden en goede resultaten laat zien. Als je je niet voorbereidt, is de kans groot dat je in de stress schiet wanneer je de test moet maken Samenvatting Breuken uitleg. Dit is een handige uitleg over breuken. Met deze uitleg begrijp je gemakkelijk hoe je sommen met breuken moet uitrekenen, Laatste update van het document: 2 jaar gelede

Breuken vermenigvuldigen en delen - YouTube

Breuken optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

De rekenmachine heeft alle basis functies die nodig zijn om een som uit te rekenen! Je kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en worteltrekken! Verder vind je op deze website informatie over onder andere het berekenen van wortels en procenten berekenen. De symbolen + is om op te tellen. Bijvoorbeeld: 5 + 5 = 10 Als je een groot getal gaat delen door een kleiner getal, kan je gebruik maken van de grote deelsom. Tot halverwege groep 8 MOET je dat zelfs doen. Daarom is deze video speciaal voor de kinderen die in groep 6 en 7 zitten. Je kan de video gebruiken om grote deelsommen uit te rekenen. Ook [ Opdrachten en uitleg waar nu aan gewerkt wordt is onder andere; procenten berekenen, kommagetallen, werkbladen, rekenen met geld, klokkijken en rekenspelletjes. Rekenen krijgt de laatste tijd vaak aandacht in de media. Delen Breuken oefene Hier vind je leuke ideeën om je rekenlessen over breuken, procenten en verhoudingen te verrijken, zoals spelletjes, materialen die je gemakkelijk zelf kunt maken of tips om kinderen een vaardigheid aan te leren. Lessen van Lisa: een website met leuke lessen, handige tips en kant-en-klare werkbladen voor alle groepen in het basisonderwijs

Ongelijknamige breuken kleiner dan 1 op elkaar delen [1

Uitleg rekenen op film Klik op het onderdeel dat u wilt behandelen. Sommige filmpjes beginnen helaas met een advertentie. Deze duurt meestal 20 seconden. Excuses hiervoor !!! breuken aftrekken: cijferend delen . uitleg procenten: inhoudsmaten Online gratis en onbeperkt rekenen oefenen voor alle niveaus op de rekensite van FC-Sprint Breuk [wiskunde] - Een breuk in engere zin is de uitkomst (quotiënt) van een deling van een geheel getal door een ander geheel getal. Als deel van de breuk wordt het deeltal als teller aangeduid en de deler als noemer. De teller telt het aantal door de noemer genoemde geheeltallige delen Voordat het spel begint kan je het niveau van de breuken aanpassen aan jou niveau, zo wordt het voor iedereen leuk om mee te doen. De onderwerpen die in de spelletjes terug komen zijn breuken vermenigvuldigen, breuken delen, breuken optellen, aftrekken, vereenvoudigen en gelijknamig maken

Verhoudingen, uitleg video's, oefenen, De Sommenfabriek
 • Mercedes C63 AMG 2019.
 • Amerikaanse Maagdeneilanden.
 • Russische winkel Den Haag.
 • Make your own card game.
 • Villa coconut dream.
 • Anti blaf fluitje.
 • Single duikvakantie.
 • ÖBB Nightjet auto.
 • Vibram hardloopschoenen.
 • Gordel rolt niet op.
 • Blondeer Shampoo Kruidvat.
 • Make up tasje Etos.
 • Pantone kleuren naar RAL.
 • Wasserette Klein Vink.
 • Ciao tutti Corona.
 • Team kws baarn.
 • Olaplex kapper Gent.
 • Stamboom sieraad.
 • Residentie Vesalius Leuven.
 • Nobu Paris.
 • Cat Phone S61.
 • Jasmijn betekenis.
 • Tosti banaan.
 • Kip spinazie aardappel.
 • Fresia Cousiño Arias bevallen.
 • Mauser WW2.
 • Virtuele knuffel sturen.
 • Alternatief Stint.
 • Lidl meel.
 • Iemand zoeken op Pinterest.
 • Zoete aardappel stamppot.
 • Grensovergang Portoroz.
 • Machinist zaalverhuur.
 • Erker achterkant huis.
 • Baby geboren kaartje.
 • Gratis vaarrouteplanner.
 • Lupo 26 vuurwerk.
 • Plexiglas schilderij zwart goud.
 • Highlights rood haar.
 • BRO programma.
 • Cyste stembanden.