Home

GDPR Katholiek Onderwijs

Vernieuwde privacywetgeving Katholiek Onderwijs Vlaandere

 1. De GDPR houdt een verstrenging van de privacyregels in en zal dus ook gevolgen hebben voor scholen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen bereidt zich op de nieuwe regelgeving voor. We doen dat in overleg met de andere onderwijskoepels en het GO!, met het departement, de privacycommissie en de Vlaamse Toezichtscommissie
 2. g (AVG), ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, is sinds 25 mei 2018 van toepassing. De AVG geeft een wettelijk kader aan de verplichtingen waaraan scholen moeten voldoen als ze persoonsgegevens verwerken
 3. De Raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft haar engagement uitgesproken (en middelen vrijgemaakt) om tijdens de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 deze aanspreekpunten informatieveiligheid regionaal op te leiden in een nascholingstraject om zo de scholen te ondersteunen bij het opstellen en implementeren van een informatieveiligheids- en privacybeleid

Lees het laatste nieuws en updates over de coronamaatregelen met betrekking tot onderwijs; Lees de nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen; Schrijf je in voor de nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen; We werken momenteel aan een nieuwe website. Ontdek de eerste uitgewerkte thema's AVG en onderwijs 7 •AVG: Verordening met specifieke maatregelen voor veilig verzamelen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens •Van kracht: 25 mei 2018 •AVG vervangt Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Meldplicht Datalekken •Verbetering van de privacyrechten van personen (informatieplicht en transparantie Algemene protocollen onderwijs GDPR; (AVG/GDPR) wordt voldaan (o.m. afspraken over het doeleinde van de gegevensverwerking, de wettelijke grondslag, de beveiligingsmaatregelen, de afspraken rond de verdere verwerking van de gegevens en de bewaartermijnen)..

Privacy op schoo

1. InleidingDeze GDPR-training legt uit hoe we met persoonsgegevens moeten omgaan. We doen het niet enkel omwille van de privacywet, maar ook om het juiste te doen. Niemand wilt dat zijn persoonsgegevens worden gedeeld met bedrijven of organisaties waar hij of zij niets mee te maken heeft. We vragen aan je om deze training te doorlopen Een katholieke school is een door de Katholieke Kerk erkende school met doelstellingen die vastgelegd zijn in een christelijk opvoedings- en vormingsproject.. In Nederland wordt het katholiek onderwijs geregeld door het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO) uit 1987. In dit reglement wordt ook de bevoegdheid van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) geregeld Secundair onderwijs (Excel-bestand fictief ) Buitengewoon onderwijs (Excel-bestand fictief ) Centrum voor Volwassenonderwijs (Excel-bestand fictief ) Communicatie. Toestemming vragen Procedure: Verkrijgen van toestemming - AIV (pdf-bestand - nieuw december 2018) Voorbeeld toestemmingsformulier (MS Word-bestand - nieuw'december 2018 GDPR en het Onderwijs Te gast: Job Vos, adviseur privacy bij Kennisnet, adviseert onderwijsinstellingen:. Bert Schumacher, Concerncontroller bij ZAAM, organisatie voor Interconfessioneel. Hieronder geven we een stappenplan om je als (vrij gesubsidieerde) onderwijsinstelling in orde te stellen met de AVG. Klik op een van de links voor meer uitleg en bruikbaar materiaal bij elke stap in kwestie

website Katholiek Onderwijs Gent-Zuid v

Informatieveiligheid: plan van aanpak Katholiek

Uw gegevens worden vertrouwelijk binnen het GDPR-team van KathOndVla behandeld en niet langer bijgehouden dan nodig is om uw vraag te beantwoorden. De informatie kan gedeeld worden met andere diensten of medewerkers van KathOndVla, indien dit nodig is om uw vraag te beantwoorden. Iedereen gaat discreet met uw gegevens en met de vraag om. Het is mogelijk dat, binnen de diens Een gids over de GDPR voor scholen. Met de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) die vanaf 25 mei in werking treedt, kom je met dit gratis eBook - en andere nuttige bronnen - te weten hoe scholen zoals die van jou de juiste stappen kunnen ondernemen om aan deze verordening te voldoen Katholiek Onderwijs Gent-Zuid v.z.w. Het Schoolbestuur of de inrichtende macht draagt de juridische, administratieve, organisatorische, pedagogische en financiële verantwoordelijkheid van de scholen en internaten. Het Schoolbestuur organiseert het onderwijs en kent attesten, getuigschriften en diploma's toe Publicatiedatum: 14 mei 2020 Inforonde Katholiek Onderwijs Vlaanderen Praktische informatie: Inschrijven kan nu enkel voor de inforonde van mei/juni 2020 voor het (buitengewoon) basis- en secundair onderwijs.; Aanmelden op ZOOM kan een half uur voor aanvang van de inforonde.Het aangegeven beginuur, is het uur waarop de infosessie start

en het onderwijs privacyproblematiek beetpakken: in gesprek met cor van gils de zin en onzin over de privacywetgeving wat doet yoursafetynet? wbp, wvp en gdpr: dit moet u weten over de privacywetgeving onderwijs is uw privacybeleid al op orde? editie 01 - 1e jaargan Rooms-katholiek. Onder de richting algemeen bijzonder vallen scholen die niet uitgaan van een godsdienst of levensbeschouwing, maar wel een bepaalde onderwijskundige (pedagogische) grondslag hebben. Deze scholen geven les vanuit hun visie over onderwijs of opvoeding Katholiek Vormings Onderwijs. Wat maakt mij uniek? Wat is liefde? Waarom is iemand je vriend? Wie heeft de wereld gemaakt en waarom? Wat is goed om te doen? Waarom leven we eigenlijk? Kinderen zitten vol vragen Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste koepelorganisatie in Vlaanderen binnen het onderwijsnet van het vrij gesubsidieerd onderwijs. Als netwerkorganisatie van katholieke inrichtende machten wordt ze door de Belgische Bisschoppenconferentie belast met de coördinatie en de vertegenwoordiging van katholiek onderwijs in Vlaanderen

Katholiek onderwijs: sluiten van basisscholen leidt tot leervertraging voor Nederlands Het Nederlands van leerlingen in het basisonderwijs gaat er met elke sluitingsdag van de school op achteruit Het bijzonder onderwijs komt op. Paus en bisschoppen zetten zich af tegen 'moderniteiten' en stimuleren het eigen katholieke onderwijs. Katholieken trekken zich in eigen kring terug, maar manifesteren zich duidelijk onder meer door bouw van kerken en scholen. Religieuze Congregaties ontstaan; zij geven het katholiek onderwijs duidelijk vorm De RVKO (Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs) biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs gebaseerd op een zich steeds vernieuwende katholieke traditie en op persoonlijke betrokkenheid van eenieder. Dat gebeurt vanuit de zeven kernwaarden van de RVKO: vertrouwen, verbondenheid, zorg, hoop, verwondering, respect en gerechtigheid

Deze ontwikkeling was mede te danken aan de liberale politici, die bleven weigeren het bijzonder onderwijs te subsidiëren en zo katholiek onderwijs naast staatsonderwijs mogelijk te maken. Deze schoolstrijd, ingezet door de antiliberale encycliek Quanta Cura (1864) en het bisschoppelijke Onderwijsmandement (1868) werd uiteindelijk door een katholiek-protestante coalitie gewonnen Katholiek Onderwijs Enschede (KOE) biedt leerlingen en ouders in Enschede 18 scholen met een hechte, betrouwbare, respectvolle en professionele leeromgeving. Scholen die leerlingen verbinden met elkaar en met de Enschedese samenleving en die hen een waardevol en inspirerend fundament voor hun verdere leven bieden Week van het Katholiek Onderwijs 2020 Hoewel er dit jaar veel anders was en nog steeds is, kunnen we op de advents- en kersttijd de klok gelukkig gelijkzetten. Daarom hebben we, zoals je van ons gewend bent, gezorgd voor les- en inspiratiemateriaal voor deze sterke tijd

Nieuwe aanwinst: 'Katholiek onderwijs in BelgiëKatholiek Onderwijs Vlaanderen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 is gaan gelden is de Nederlandse versie van de Europese General Data Protection Regulation (ofwel GDPR). Via onze digitale platformen verwerkt u persoonsgegevens. Dit betekent dat wij voor u als verwerker optreden Adres. Bezoekadres: Stationsplein 1 (navigatie: volg Coenderstraat) Postadres: Postbus 78, 2600 ME, Delft. Maak een afspraa

Katholiek Onderwijs Vlaandere

De scholen zijn met elkaar verbonden door een gedeelde visie op openbaar, algemeen toegankelijk en katholiek onderwijs en op de ontwikkeling van kinderen. Deze visie geeft richting aan ons onderwijs en geeft duidelijkheid aan ouders en hun kinderen: ze weten wat ze van een Allente-school mogen verwachten Week van het Katholiek Onderwijs 14 december t/m 18 december 2020. Dit jaar valt de Week van het Katholiek Onderwijs weer als vanouds in de Adventstijd. Wij ontwikkelen rond de thema's Advent en Kerstmis contextrijk digitaal les- en inspiratiemateriaal Howest GDPR onderwijs. Postgraduaat. Training. Congres. Learn More. GDPR congres. Geannuleerd. Lees mee Wonderwijs Wonderwijs is op 1 januari 2019 ontstaan na een fusie tussen Stichting Katholiek Onderwijs Batavorum en Stichting Samenwerkingsbestuur katholiek en openbaar onderwijs in Overbetuwe (StisamO). Wonderwijs heeft 14 scholen met 3833 leerlingen GDPR informatie. VCOV vzw zal uw informatie gebruiken om in contact te blijven. E-mail Nieuwsbrieven. U kan uw voorkeuren altijd aanpassen door te klikken op de uitschrijflink onderaan onze e-mails of door ons te contacteren via info@vcov.be. Wij behandelen uw informatie met respect

Video:

Algemene protocollen onderwijs GDPR OVS

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs (486) Apply Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek primair en speciaal onderwijs, beroepsonderwijs, volwasseneducatie en voortgezet onderwijs filter Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs. Katholiek onderwijs: Ondercategorieën. Deze categorie bevat de volgende 4 ondercategorieën, van een totaal van 4

In het vrij onderwijs. In het vrij onderwijs is er 1 net: het gesubsidieerd vrij onderwijs (gvo). Een privépersoon of privé-organisatie organiseert een school in het gvo. Het schoolbestuur is vaak een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De grootste groep, de katholieke scholen, zijn vertegenwoordigd door de koepel Katholiek Onderwijs. Nieuwsbrief leidinggevenden Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Welkom op de nieuwsbrief website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Je kan je nu inschrijven op onze nieuwsbrief.Indien je reeds ingeschreven bent kan je jouw voorkeuren aanpassen of uitschrijven door aan te melden en daarna onder jouw gebruikersnaam op 'Nieuwsbrief voorkeuren' te klikken Vandaag woensdag 1 juli 2020 is de nieuwe website van Sterk Techniek Onderwijs Gorinchem Altena live gegaan! De komende tijd breiden we de website verder uit. Lees over de laatste STO-ontwikkelingen per regio

Katholieke dialoogschool is de manier waarop we vandaag aan katholiek onderwijs bouwen. Van het opvoedingsproject of de missie en visie van je school tot het onthaal van de leerlingen bij het begin van de schooldag: het is telkens een manier om katholieke dialoogschool heel concreet te maken. In deze database vind je alle basisteksten waarin aspecten van katholieke dialoogschool worden uitgelegd Campus Hast Hast Katholiek Onderwijs Hasselt Secundair Onderwijs Welkom. Eerste graad. Voltijds SO 3-7. Deeltijds SO. HBO5 Verpleegkunde. Meer. Welkom op Campus Hast. Een sterk team staat klaar om in te spelen op jouw vragen en je gepaste uitdagingen voor te leggen In het vrij onderwijs is er 1 net: gesubsidieerd vrij onderwijs: het katholiek onderwijs vormt er de grootste groep, met daarnaast de protestantse, joodse, orthodoxe, islamitische scholen en de niet-confessionele scholen, en een aantal methodescholen. Er zijn verschillende koepels: Katholiek Onderwijs Vlaanderen (veruit de grootste koepel Mgr. Hendriks, referent voor het Katholieke onderwijs namens de Nederlandse bisschoppenconferentie, heeft recent in aanloop naar de week van het Katholiek Onderwijs opnieuw stelling genomen vóór de vrijheid van onderwijs. Hij deed dit in een artikel samen met de voor­zit­ter van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR), diaken drs Katholiek Onderwijs Vlaanderen leeft de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na. Dit houdt onder meer in dat de persoonsgegevens die door Katholiek Onderwijs Vlaanderen via deze nieuwsbrief verzameld worden, uitsluitend gebruikt worden voor de gepersonaliseerde informatieverstrekking aan de lezers

De eindtermen voor de 2de en 3de graad middelbaar onderwijs zetten de relatie tussen minister van Onderwijs Weyts en het katholieke net onder druk. Een ver.. Nieuwsbrief Katholiek Onderwijs Vlaanderen bevat het archief van onze verzonden nieuwsbrieven Het Katholiek Onderwijs blijft de nieuwe eindtermen afkeuren en stapt mogelijk naar het Grondwettelijk Hof. Het Gemeenschapsonderwijs is wel tevreden met de aanpassingen die werden gem.. Geen algemene mondmaskerplicht in het lager onderwijs, en een extra week collectief afstandsonderwijs in het middelbaar onderwijs. Dat zijn de maatregelen die het onderwijsoverleg gisterenavond overeenkwam. Lieven Boeve, de topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, is tevreden met de voorstellen

Informatie over privacy wetgeving onderwijs AVG/GDPR

In de reeks Netwerkorganisatie in beeld brengen we elke maand een leraar aan het woord over onze pedagogische begeleiding. Deze editie: Kathleen Ceusters, Sint-Niklaasschool in Leest. De begeleiders die onze school kreeg toegewezen, kennen hun vak meesterlijk en hebben een realistische kijk op onderwijs Katholiek onderwijs Limburg 26 janvier 2018 Francis Loyens volgt op 1 maart vicaris-generaal Jaak Janssen op en wordt zo de verantwoordelijke voor het katholiek onderwijs in Limburg

Programma. Zoals elk jaar organiseert Howest zijn lente-congres voor GDPR practitioners op de Howest campus aan het station te Brugge. Oorspronkelijk was dit congres bedoeld voor de afgestudeerden en alumni van het Howest postgraduaat DPO, maar sinds vorig jaar openen we dit congres ook voor alle andere geïnteresseerden Vacature: Stichting Katholiek Onderwijs 14-12-2020 om 10:09. Stichting Katholiek Onderwijs Coördinator Facilitaire zaken m/v WTF 0,8 / 1 FTE Beloning conform fuwasys VO schaal 8 . De coördinator facilitaire zaken is verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van facilitaire zaken

Bescherming van persoonsgegevens in het onderwijs - Vlaams

Katholiek onderwijs Limburg 26 January 2018 Francis Loyens volgt op 1 maart vicaris-generaal Jaak Janssen op en wordt zo de verantwoordelijke voor het katholiek onderwijs in Limburg Ondersteunend personeel Katholiek onderwijs West-Vlaanderen. Scholengemeenschap Sint-Quintinus Hasselt-Zonhoven. Recent Post by Page. Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Yesterday at 12:07 AM Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 4.4K likes. Katholiek Onderwijs Vlaanderen bouwt als netwerkorganisatie aan kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs vanuit een rijke katholiek-pedagogische traditie In het voortgezet onderwijs ging begin jaren negentig bijna 80 procent van de leerlingen naar een bijzondere school. Inmiddels is het percentage, net als in het primair onderwijs, iets meer dan 70. De laatste decennia verliezen de katholieke en protestants-christelijke scholen terrein aan andere bijzondere en aan openbare scholen

Wat is er katholiek aan katholiek onderwijs anno nu

Geen bezoekdagen in katholiek onderwijs. Er komen door corona geen bezoekersdagen in het Mechelse katholiek onderwijs. Geïnteresseerde leerlingen en hun ouders kunnen dus niet langsgaan om al eens te proeven van de sfeer van de scholen. Ook dat zal zoals veel andere zaken digitaal moeten gebeuren Hast Katholiek Onderwijs Hasselt, Hasselt. 1,709 likes · 196 talking about this · 774 were here. Hast Katholiek Onderwijs Hasselt biedt een brede eerste graad en een studieaanbod in tal van bso, kso..

Katholiek Onderwijs Vilvoorde Machelen Diegem vzwnieuwenbosch | DIRECTIEnieuwenbosch | UniformKatholiek Onderwijs Vilvoorde vzw

Katholieke scholen Voor katholieke scholen zijn er in ieder bisdom functionarissen die een brugfunctie vervullen tussen de bisschop en het rooms-katholiek onderwijs. Namens de bisschop begeleidt zo'n bisschoppelijk gedelegeerde scholen met name bij zaken rond de rooms-katholieke identiteit van scholen en de verzorging van het vak godsdienst/levensbeschouwing Katholiek onderwijs is een dienst aan de samenleving en wordt verzorgd voor de mens, voor iedere mens en voor de hele mens. De mens met een hoofd, een hart en met handen. Iedereen welkom Katholiek onderwijs gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle mensen. De ene mens is niet meer dan de ander De Algemene Raad voor het Katholiek Onderwijs (ARKO) is een Vlaamse overlegorgaan tussen de Belgische Bisschoppenconferentie en andere beleidsinstanties (inrichtende machten, leerkrachten en ouders). De raad werd in 1972 opgericht en is paritair samengesteld uit: . de bisschoppen; de inrichtende machten; het onderwijspersoneel; de ouders van leerlingen; De raad stelt zicht tot doe

 • Wandeltocht Laren.
 • Werken bij Calder Holding.
 • Cobb Gas BBQ UK.
 • Communieshoot prijzen.
 • Pokemon Playmat.
 • Gehaktballen.
 • Funda Barneveld huur.
 • Midalgan bijsluiter.
 • Vacature Polderburen Almere.
 • Samsung prullenbak.
 • De barbier kapper voor de man, woldpromenade 38, 8331 jj steenwijk.
 • Felicitatie man humor.
 • Doner spies kopen.
 • Satijnen baseball Jacket.
 • Klimop snoeien giftig.
 • Luchtig glutenvrij brood bakken.
 • Divergent 3.
 • H index google scholar.
 • Köfte kruiden.
 • S line sticker.
 • Mijn apparaten mac.
 • What does baking soda do.
 • Houten scheidingswand woonkamer.
 • Bones Videoland.
 • Bounty Sandra Bekkari.
 • Gratis verjaardagskaart Katten.
 • Lupo 26 vuurwerk.
 • Vermogen Sean Connery.
 • How to make an Instagram bot.
 • Fluorbehandeling leeftijd.
 • Rondvaart Apeldoorn.
 • Better Luck Tomorrow full movie.
 • Vrijheid van godsdienst onderwijs.
 • Behangersbij nest.
 • Beste Asterix album.
 • Pacificatie van Gent.
 • Gamehal Nijmegen.
 • STEFF hobbelpaard.
 • Kapitein Winokio Partituren.
 • Berging kasten.
 • How to change Google country.