Home

Overtijdbehandeling geen abortus

Voor een overtijdbehandeling mag u niet langer dan 6 weken en 2 dagen zwanger zijn. Dit is minimaal 10 dagen en maximaal 16 dagen overtijd. Met een echo wordt gekeken of u binnen deze termijn valt. De overtijdbehandeling kan een zuigcurettage of abortuspil zijn Het verschil tussen een overtijdsbehandeling en abortus Abortus, of het afbreken van de zwangerschap heeft verschillende benamingen. De medische term voor het opzettelijk afbreken van een zwangerschap is abortus provocatus. Een overtijdsbehandeling is in feite ook een abortus, maar dan in een zeer vroeg stadium

Artsen: overtijdbehandeling is geen abortus Van onze redactie gezondheid 7 februari 2008, 0:00. amsterdam - Artsenorganisatie KNMG verwerpt het voornemen van de regering om overtijdbehandeling. DEN HAAG — De fracties van PvdA en VVD staan achter de opvatting van minister Brinkman van vfelzijn, volksgezondheid en cultuur dat een zogenaamde overtijdbehandeling niet onder de abortuswet valt. Het CDA en de kleine christelijke fracties delen de zienswijze van de bewindsman niet Je hoeft hierbij niet eerst 5 dagen te wachten (geen bedenktijd). Dit heet een overtijdbehandeling. Ben je meer dan 16 dagen overtijd? Dan moet je na je 1e gesprek met de huisarts of arts 5 dagen wachten voor je een behandeling kunt krijgen. Dit heet bedenktijd en moet van de wet. Een behandeling om de zwangerschap te stoppen heet dan abortus Benadrukt wordt dat onder de huidige wetgeving de huisarts alleen een overtijdbehandeling kan verrichten en geen abortus, alhoewel dit met dezelfde medicatie gebeurt. Een regeling waarin het de huisarts ook toegestaan is om een abortus medicamenteus af te breken (tot 9 weken amenorroe) wordt momenteel getracht wettelijk te verankeren in de Wet Afbreking Zwangerschap

Overtijdbehandeling versus abortus. Een overtijdbehandeling is een erg vroege abortus. Het doel is hetzelfde: het afbreken van een ongewenste zwangerschap. Het verschil zit hem in de termijn waarop het gebeurt. Ook kan een latere abortus op andere manieren worden uitgevoerd dan met zuigcurettage Wat is een overtijdbehandeling? Het verschil tussen een abortus en een overtijdbehandeling is dat bij een overtijdbehandeling niet de verplichte 5 dagen bedenktijd geldt. Dit kan tot 16 dagen 'over tijd' en je hebt hiervoor geen verwijsbrief nodig. Voor een overtijdbehandeling moet de zwangerschap zichtbaar zijn bij een echo-onderzoek Abortus tot 16 dagen overtijd. Als u 16 dagen of minder overtijd bent, heeft u geen verplichte bedenktijd van 5 dagen voor een vroege abortus (overtijdbehandeling). Alleen een abortuskliniek of ziekenhuis met een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) mag een vroege abortus uitvoeren Langetermijngevolgen abortus Abortus in principe geen invloed op vruchtbaarheid. Een abortus brengt geen schade toe aan de baarmoeder of de eierstokken en beïnvloedt je vruchtbaarheid dus niet. Na een abortus is de kans op het krijgen van kinderen dus nog net zo groot als wanneer je geen abortus hebt ondergaan

Maar voorzover ik weet kan je de overige 2 pillen van de abortuspil na de eerste pil in de kliniek gewoon thuis nemen en hoef je daarvoor niet naar de kliniek. Een andere optie (maar dat moet binnen vijf dagen na seksueel contact) is het pechspiraalje. De overtijdbehandeling kan idd alleen maar als je tussen de 12 en 16 dagen overtijd bent Overtijdbehandeling in onze abortuskliniek. Een overtijdsbehandeling is mogelijk wanneer u nog maar kort zwanger bent. Een overtijdbehandeling is mogelijk bij een zwangerschapsduur korter dan 6 weken en 2 dagen, gerekend vanaf de eerste dag van uw laatste menstruatie (1979) (euf.) abortus*. Eigenlijk de benaming voor een zuigcurettage tijdens maximaal 44 dagen volgend op de eerste dag van de laatste menstruatie. Deze behandeling werd geïntroduceerd in 1975. Vrouwen krijgen hierdoor het gevoel dat ze geen abortus ondergaan maar eerder een behandeling om de menstruatie opnieuw op gang te brengen Ben je langer dan 16 dagen overtijd? Dan spreken we niet meer over een 'overtijdbehandeling'. Om vast te stellen dat je binnen de termijn valt, zal er een echo gemaakt worden. Val je binnen de termijn, dan kan een overtijdbehandeling plaatsvinden via de abortuspil of zuigcurettage. Meer dan 16 dagen overtijd. Ben je langer dan 16 dagen overtijd

Periode na de behandeling | Zeeuwse Abortuszorg (ZEAZ)

Manieren om abortus uit te voeren. Er bestaan verschillende methoden om abortus uit te voeren. Welke methode wordt toegepast, is afhankelijk van de duur van de zwangerschap: Bij een overtijdbehandeling, mogelijk tot 16 dagen overtijd, wordt de zwangerschap afhankelijk van de keuze van de vrouw afgebroken door zuigcurettage of de abortuspil Vrouwen delen hun abortus ervaringen en overtijdbehandeling bij abortuskliniek Beahuis & Bloemenhovekliniek te Heemstede. De kliniek is gelegen nabij Haarlem, tussen Amsterdam en Den Haag Wat is het verschil tussen een abortus en een overtijdbehandeling? De naam overtijdbehandeling geeft aan dat het gaat om een hele jonge zwangerschap waarvoor geen wettelijke bedenktijd (wachttijd) van 5 dagen geldt en waarvoor geen verwijzing nodig is. Het is een wettelijke term, de behandeling is hetzelfde als bij een langere zwangerschap Overtijdbehandeling. Let op: als Rutgershuis Oost schrijven wij zelf geen abortuspil voor of voeren wij geen zwangerschapsafbrekingen uit. Wij verwijzen je daarvoor naar de Mildred Clinic, onder andere ook in Arnhem gevestigd. Je bent bij ons altijd welkom voor een gesprek rondom je beslissing of om een eerste gesprek met een arts te hebben Je mag dan direct je zwangerschap laten afbreken, zonder 5 dagen bedenktijd. Dit gebeurt met de overtijdbehandeling. Dat is een hele vroege abortus. Hiervoor ga je naar een abortuskliniek. Bij overtijd zijn er ook huisartsen die medicatie geven voor afbreking van een zwangerschap. Nog niet alle huisartsen zijn hierin geschoold Je kunt kiezen uit

Overtijdbehandeling - Abortuskliniek Amsterda

Medicamenteuze overtijdbehandeling. Printen. Facebook Twitter LinkedIn Dit NHG-Standpunt bediscussieert een veilige medicamenteuze OTB door de huisarts, waarbij het gaat om een inhoudelijke plaatsbepaling. Documenten. NHG-Standpunt Medicamenteuze. De overtijdbehandeling moet volgens hen bij de huisarts beschikbaar zijn, omdat de behandeling zowel juridisch als medisch niet onder abortus valt, én om toegang tot reproductieve rechten, met name voor kwetsbare groeperingen, te garanderen Ik ben niet voor en niet tegen abortus, 27.000 is niettemin een absurd aantal voor iets dat 'eigenlijk' niet nodig is - jawel, ik weet heel goed dat er 'eigenlijk' best per ongeluk een zwangerschap kan komen. Het zou echt beter zijn als we dat zo min mogelijk laten gebeuren. Het is geen voorbehoedsmiddel. Een abortus is geen kattepis Abortus is een politiek uiterst beladen onderwerp dat ondergesneeuwd dreigt te raken. oftewel de overtijdbehandeling. (GroenLinks) had geen goed woord over voor de gang van zaken

Overtijdbehandeling en zuigcurettage Als de zwangerschap niet verder is dan 12 weken is een zuigcurettage de veiligste behandelmethode. De behandeling zelf duurt 3-5 minuten Een abortus mag alleen worden uitgevoerd in een kliniek met een vergunning, maar een overtijdbehandeling is geen abortus. Daarnaast is het strafbaar als arts - buiten zo'n kliniek om - een behandeling te geven waarvan men kan vermoeden dat daardoor een zwangerschap kan worden afgebroken De bedenktijd van 5 dagen staat in de abortuswet en is bedacht zodat mensen geen overhaaste beslissing nemen. Ben je minder dan 16 dagen overtijd? Dan hoef je niet eerst 5 dagen te wachten. Je mag dan direct je zwangerschap laten afbreken (dat gebeurt met de overtijdbehandeling, dat is een hele vroege abortus) Bij abortus kan Fiom u eveneens ondersteunen. Niet alleen praktisch, maar ook psychisch. Abortus is voor veel vrouwen een ingrijpende emotionele beslissing. Daarbij kan mentale steun heel belangrijk zijn. Mogelijkheden voor abortus. Overtijdbehandeling Bent u maximaal 16 dagen overtijd? Dan is een overtijdbehandeling mogelijk Categorie: Abortus De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers (VWS) ermee ingestemd dat vrouwen die ongewenst zwanger zijn ook bij de huisarts terecht kunnen voor een overtijdbehandeling met medicijnen

Het kabinet wil de overtijdbehandeling brengen onder de abortuswet. In het blad Medisch Contact zijn Gynaecologen hier zeer kritisch over, omdat er geen enkele medische reden voor bestaat. De overtijdbehandeling (tot 16 dagen na het uitblijven van de menstruatie) wordt nu door vrouwen als minder belastend ervaren ACHTERGROND. Al vanaf 1989 werd gepleit om de overtijd- behandeling (tot en met een amenorroeduur van 6 weken en 2 dagen) ook door de huisarts te laten uitvoeren. Dit werd pas actueel toen in het voorjaar van 2015 een eerste officieel geregistreerd abortuscombinatiemiddel ver- krijgbaar werd via de apotheek 'Het CDA heeft het niet alleen voor het zeggen.' Als die vijf verplichte bedenkdagen uit de wet verdwijnen, hebben de abortusartsen ook geen problemen met het onder de wet brengen van de overtijdbehandeling. Daar geldt nu ook geen bedenktijd voor

Als die vijf verplichte bedenkdagen uit de wet verdwijnen, hebben de abortusartsen ook geen problemen met het onder de wet brengen van de overtijdbehandeling. Daar geldt nu ook geen bedenktijd voor Overtijdbehandeling De overtijdbehandeling is eigenlijk geen abortus. Toch zal ik ook uitleggen wat deze behandeling inhoudt, overtijdbehandeling wordt vaak in één adem met abortus genoemd. Verder zal ik niet op deze behandeling ingaan. De overtijdbehandeling kan worden gedaan indien de vrouw tussen de 7 en 16 dagen over tijd is overtijdbehandeling: zelfde als abortus?? Lichaam & Gezondheid. Door gebruik te maken van Scholieren.com of door hiernaast op 'akkoord' te klikken, ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Als je niet alle cookies wilt toestaan, ga dan naar 'instellingen aanpassen' om dit in te stellen. Ben je jonger dan 16 jaar Geen bezoekadres . Type. Activiteit . Waar kan ik terecht? Organisatie(s) Voor iedereen . Met verwijzing . Aanbod Overtijdbehandeling en abortus. Omschrijving. Ben je onbedoeld of ongewenst zwanger? Misschien wil je de zwangerschap laten afbreken. Bij de Rutgers Stichting kun je. Overtijdbehandeling. Het verschil tussen een overtijdbehandeling en een abortus is dat bij de eerste er nog geen bedenktijd van 5 dagen geldt. Als je er binnen 16 dagen na je verwachtte menstruatie achterkomt dat je zwanger bent, en dit is door een arts bevestigd, heb je geen verwijsbrief nodig om over te gaan tot behandeling

je het beëindigen van een zwangerschap geen abortus maar een 'overtijdbehandeling'. Dit wordt met de echo bepaald, omdat dit preciezer is dan tellen hoelang je al overtijd bent. → Een overtijdbehandeling werkt hetzelfde als een abortus. Het verschil is dat er bij een abortus een verplichte bedenktijd van 5 dagen is en bij ee DEN HAAG, 9 mei - De overtijdbehandeling bij zwangerschap, die niet onder het toezicht van de uit 1984 daterende Wet zwangerschapsafbreking valt, is medisch gezien zonder meer een abortus

Voor een overtijdbehandeling geldt geen 5 dagen bedenktijd; voor een abortus geldt wel een verplichte bedenktijd van 5 dagen na het eerste bezoek aan een arts. Wie kan de medicamenteuze overtijdbehandeling voorschrijven? Sinds 2019 kunnen ook huisartsen medicijnen voor de overtijdbehandeling uitschrijven. Voor een abortus moge Abortus in Nederland is toegankelijk voor iedere vrouw. Als je onbedoeld zwanger bent, en twijfelt of je je zwangerschap wil doorzetten, ga je eerst in gesprek met een arts. Dat kan bij je huisarts of in een abortuskliniek. Totdat je 16 dagen overtijd bent, kan je direct met een zogenaamde 'overtijdbehandeling' starten Ik denk dat ik een overtijdbehandeling wil laten doen. Dit heeft nog niet de lading van een abortus, er zit dan nog bijna niks. Spiritueel gezien ben ik tegen abortus omdat je daar voor gestraft wordt als vrouw (net als dat je gestraft wordt voor zelfmoord) en er heel erge spijt van krijgt vaak Wanneer je minder dan 16 dagen overtijd bent is er nog geen sprake van een abortus, maar van een overtijdbehandeling. Een abortus kan plaatsvinden tot een zwangerschapsduur van 13 weken. Enkele klinieken mogen zelfs tot 22 weken een abortus uitvoeren

Geef commerciële bodyscans geen kans | medischcontact

Het verschil tussen een overtijdsbehandeling en abortus

 1. Abortussen Toen het uit was met mijn vriendin kreeg ik een relatie met een man. Hij had al een kind dat hij niet meer zag. Dat deed hem zó veel pijn dat hij absoluut geen kinderen meer wilde. Omdat ik op dat moment 38 was, was hij huiverig om met mij in zee te gaan. Ik zei dan wel dat ik geen kinderwens had, maar zou dat niet veranderen
 2. De overige abortussen vinden plaats in ziekenhuizen. Ruim honderd ziekenhuizen hebben in het kader van de Wet Afbreking Zwangerschap een vergunning om abortussen uit te voeren. Het aantal abortus- en overtijdbehandelingen samen bedroeg in 2004 33.342. Ruim negentig procent van deze abortussen werd verricht bij in Nederland wonende vrouwen
 3. Overtijdbehandeling. Volgens advocaten Mieke de Die en Caren Velink die de eisers bij staan, is het voor huisartsen namelijk helemaal niet strafbaar om een overtijdbehandeling te geven. In de zogeheten overtijdperiode die duurt tot en met 44 dagen na de conceptie, is er namelijk nog geen sprake van een 'intacte' zwangerschap
 4. Overtijdbehandeling - 12 tot 16 dagen over tijd Om infectie te voorkomen mag u enkele weken niet in bad, niet zwemmen, geen tampons gebruiken en geen seksueel verkeer hebben. Late abortus - 13 tot 24 weken zwangerscha
 5. imaal 12 dagen en maximaal 16 dagen over tijd bent. Hierbij wordt het vruchtzakje via de baarmoedermond verwijdert uit de baarmoeder. Dit duurt enkele

Wij denken met je mee. Zwangerschapsafbreking t/m 12 weken. Bel ons direct. 100% Anoniem. Waarborging van privacy. Kosteloos. Ondersteuning & advies Dan is er bij beëindiging van de zwangerschap eigenlijk sprake van een overtijdbehandeling en geen abortus. Je hebt dan geen verwijsbrief nodig en er is geen wettelijk verplichte bedenktijd, maar de zwangerschap moet wél zichtbaar zijn op een echo. Emotionele beslissing

Rutgershuis-oost

Digibron.nl, „Overtijdbehandeling geen abortus-ingreep'

Ik ben onbedoeld zwanger: wat kan ik doen? Thuisart

 1. Ongewenst Zwanger en Abortus. Het was niet bedoeling en nu ben je toch zwanger. Wat nu? Lang niet alle ongeplande zwanger­schappen zijn ongewenst en sommige zwangerschappen die eerst zeer gewenst zijn, kunnen bij veranderde omstandigheden toch ongewenst zijn
 2. g] richt zich op het afbreken van een prille zwangerschap [Duur] duurt, in het geval van een curettage, ongeveer een kwartier [Tijd] wordt, in het geval van een curettage, gedaan als de vrouw 12 tot 16 dagen over tijd is en in het geval van het innemen van de abortuspil, voor de zevende week van de.
 3. Actie Abortus Redt Levens van De Ondergrondse. Actiegroep De Bovengrondse lanceert vandaag samen met 150 medestanders de campagne Abortus Redt Levens , waarmee aandacht wordt gevraagd voor een objectiever, positiever en liefdevoller verhaal over abortus. Geen account? Meldt u hier aan
 4. De zwangerschap is dan meteen voorbij. Het meisje of de vrouw kan ook ervoor kiezen dat de overtijdbehandeling met een abortuspil wordt uitgevoerd in plaats van door leegzuigen ('curetteren'). Voor een overtijdbehandeling is geen verwijzing van de dokter nodig en er geldt geen bedenktijd van vijf dagen. Kijk ook bij abortus
 5. Overtijdbehandeling geen abortus-ingreep'' Dat bleek gisteren tijdens een debat van de kamercommissie voor volksgezondheid over de naleving van de Wet afbreking zwangerschap in 1985. Centraal stond de vraag of een overtijdbehandeling valt o..

Overtijdbehandeling door de huisarts: lessen uit de

 1. ste vijf dagen dus
 2. Kamervragen over De overtijdbehandeling door een huisarts gesteld op 21 februari 2013 door Ockje Tellegen. Beantwoord op 18 maart 2013
 3. ister Edith Schippers (VWS) heeft geen principiële bezwaren die te wijzigen
 4. De volgende dag heb ik een overtijdbehandeling gehad. Ik zat huilend in de spreekkamer, maar er werd erg koel en zakelijk tegen me gedaan. Na de behandeling ging ik naar huis en moest ik het zelf maar uitzoeken. Ik heb veel problemen gehad met de abortus, omdat het kindje voor mij meer dan welkom was geweest. Die avond raakte ik in een psychose
 5. een registratieplicht. Deze abortussen blijven dus 'onder de radar' in de jaarrapportage
 6. De abortuspil of overtijdpil is een middel om op medicinale wijze een zwangerschap af te breken: een overtijdbehandeling of abortus.In Nederland en België wordt een abortuspil gegeven in een abortuscentrum of een ziekenhuis dat daarvoor een speciale vergunning heeft.. In een aantal landen is deze medicamenteuze vorm van abortusbehandeling veel gebruikt omdat ze thuis kan worden uitgevoerd.
 7. Passender is het om van een abortus te spreken, een afbreking van de zwangerschap (en geen zwangerschapsonderbreking zoals je soms nog wel eens in artikelen tegenkomt). Het Clara Wichmannfonds en Women on Waves vrezen dat Nederland dezelfde weg inslaat naar het inperken van abortusrechten als de VS en Polen

Overtijdbehandeling bij ongewenste zwangerschap Ouders

Het ontkrachten van mythes over vermeende nadelige effecten van een abortus is in al deze fasen van groot belang. De medicamenteuze overtijdbehandeling kan door huisartsen veilig worden verstrekt. Door onzekerheid over juridische implicaties gebeurde dit niet tot in 2019 Geen bezoekadres . Organisatie(s) Voor iedereen . Met verwijzing . Aanbod Overtijdbehandeling en abortus. Omschrijving. Ben je onbedoeld of ongewenst zwanger? Misschien wil je de zwangerschap laten afbreken. Bij de Rutgers Stichting kun je terecht voor informatie over een overtijdbehandeling of abortus. Meer tekst tonen.

De abortusbehandeling Fio

 1. Een overtijdbehandeling is een zwangerschapsafbreking in de periode tot 16 dagen Ik raad mensen altijd aan om voor de abortus met hun arts te praten over welk soort anticonceptie je.
 2. Acht argumenten voor abortus (en waarom dat toch geen goed idee is) Met dank overgenomen van SGP-jongeren (SGPJ) , gepubliceerd op maandag 16 maart 2020 . statement 11:00 - 16 maart 202
 3. Effectiviteit en veiligheid van medicamenteuze overtijdbehandeling in de huisartsenpraktijk. Indien gewenst voert een abortusarts of gynaecoloog deze uit. Wettelijke beraadtermijn van 5 dagen is niet nodig. o Abortus: Vanaf 6 weken en 2 dagen wordt er gesproken over abortus. Dit kan tot een zwangerschapsduu
 4. De overtijdbehandeling moet uit de abortuswet (en dus uit het De volgende partij heeft geen vindbaar standpunt met betrekking tot abortus. We kunnen hier dus geen conclusie aan verbinden, behalve dat de partij het behoud van dit recht niet op de agenda heeft staan

Tot hoeveel weken kan ik een abortus laten uitvoeren

 1. Tot en met 16 dagen overtijd mag de behandeling op dezelfde dag plaatsvinden als het eerste gesprek. Je noemt het dan een overtijdbehandeling . Er is geen verwijzing en geen wettelijke bedenktijd nodig. Een overtijdbehandeling is meestal mogelijk vanaf de 12 e dag overtijd. Het kan een zuigcurettage zijn of een abortuspil
 2. Methodisch gezien is er inderdaad geen verschil tussen een overtijdbehandeling en een abortus in het eerste trimester. Het onderscheid stamt zoals gesuggereerd uit de tijd dat niet met zekerheid kon worden vastgesteld of de vrouw ook daadwerkelijk zwanger was
 3. uten. De naam overtijdbehandeling wordt wel gebruikt voor een zuigcurettage van een heel jonge zwangerschap

In 2005 deed het Guttmacher Institute (bron 3) in New York een onderzoek naar de redenen waarom vrouwen in de Verenigde Staten abortussen laten plegen. Alle redenen die de FMF noemt komen er (in andere woorden) in voor. Opvallend is echter dat gezondheidsredenen (voor moeder en foetus opgeteld) maar voor 7 procent van de moeders de belangrijkste reden was om een abortus te plegen Ongeveer de helft van de vrouwen kiest na de overtijdbehandeling of de abortus voor controle bij de huisarts; driekwart krijgt anticonceptie voorgeschreven door de abortuskliniek.7 De huisarts kan de vrouw aanmoedigen om na de overtijdbehandeling of abortus nog eens terug te komen om te bespreken hoe het gaat en om vragen over anticonceptie te bespreken. De ChristenUnie is blij dat de zogeheten 'overtijdbehandeling' - een abortus provocatus in de eerste weken na de conceptie - voortaan met alle zorgvuldigheid omringd wordt die bij de afbreking van een zwangerschap hoort. Kamerlid Esmé Wiegman- Van Meppelen Scheppink: Het eufemisme 'overtijdbehandeling' is naar de geschiedenis verbannen.' Met een overtijdpil-behandeling is er volgens de organisaties geen sprake van een afbreking van een zwangerschap en dus niet van een abortus, omdat het in die vroege overtijdsperiode nog helemaal niet duidelijk is of er sprake is van een 'intacte zwangerschap'

En dat is volgens Kleiverda geen overbodige luxe. Internationaal is het ontbreken van een veilige manier van abortus nog steeds een groot probleem. En niet alleen in Afrika of in Zuid-Amerika. Ook in Europa zijn landen waar een abortus niet of nauwelijks beschikbaar is: Ierland, Polen en Malta bijvoorbeeld. Beveiligde bunker Hier kunnen vrouwen die geen toegang tot veilige abortus hebben online een arts consulteren en mifepriston en misoprostol voor een veilige medicamenteuze abortus thuisgestuurd krijgen. Andere initiatieven op dit gebied betreffen het toegankelijker maken van medicamenteuze abortus in ontwikkelingslanden ( www.ipas.org ) en het verder ontwikkelen en versimpelen van de procedures ( www.gynuity.

Abortus. Veilige en toegankelijke abortus Zij willen de termijn waarin abortus is toegestaan bekorten en de toegang tot abortus en overtijdbehandeling minder gemakkelijk maken. zijn er nog veel landen waar vrouwen geen of weinig zeggenschap hebben over het voorkomen of afbreken van zwangerschap Ik lees overal op internet dat mensen altijd spijt hebben na een abortus. Ik ben 7 weken zwanger en heb aanstaande maandag een abortus. Ik zit op dit moment in een opvanghuis en ben net uit een geweldadige relatie gestapt. Heb veel in mijn leven verpest en zit nu in Therapie. Heb geen werk en een uitkering. Heb nooit mijn school afgemaakt. Ben drie jaar depressief geweest en voel me eigenlijk. Een overtijdbehandeling is een abortusbehandeling voor vrouwen die tot 16 dagen over tijd zijn. Voor deze behandeling is geen verwijzing van de huisarts nodig. Ook geldt er geen bedenktijd van 5 dagen. Voor een overtijdbehandeling kun je kiezen tussen de abortuspil of curettage. Lees meer over deze behandelingen Overtijdbehandeling. De pro-choice lobby pleit er al geruime tijd voor om de overtijdperiode (een in andere landen onbekende term) Men is het blijkbaar eens met de moraliteit van abortus en ziet bij voorbaat geen reden om de ethische vraagstukken te herzien

Als de echo uitwijst dat er nog geen vruchtzak zichtbaar is of als deze erg klein is, kan het voorkomen dat de overtijdbehandeling wordt uitgesteld. Wanneer je verder zwanger bent moet er voor een abortus aan de 5 dagen wettelijke bedenktijd voldaan worden De Wet afbreking zwangerschap van 1 mei 1981 (kortweg Wafz) is een abortuswet om abortus in Nederland te reguleren. De wet is op 1 november 1984 in werking getreden en nadien gewijzigd. Aan deze wet liggen, zoals staat te lezen in de considerans, twee waarden ten grondslag.Enerzijds betreft dit de rechtsbescherming van ongeboren menselijk leven, anderzijds het recht van de vrouw op hulp bij.

Wat zijn de lichamelijke gevolgen van een abortus

Dit om te voorkomen dat je de keuze in paniek maakt. Het duurt na je eerste afspraak ongeveer vijf dagen voordat je de abortus echt mag laten doen. Ben je minimaal 10 en maximaal 16 dagen overtijd? Dan kan je ook een overtijdbehandeling laten doen door middel van zuigcurettage of een abortuspil. Je hebt dan geen 5 dagen bedenktijd. Abortuspi Deze overtijdbehandeling valt niet onder de Wet Afbreking Zwangerschap, er geldt geen 5 dagen bedenktijd, en deze behandeling hoeft wettelijk gezien ook niet als abortus aan de IGJ gemeld te worden. Medicamenteuze abortus vanaf 16 dagen overtijd tot 35 dagen overtijd (dus 9 weken amenorroeduur) valt wel onder de abortuswet Abortus blijft gewoon mogelijk, binnen de wettelijke kaders die er al zijn; SGP. De Abortuswet moet verdwijnen; De 24-wekengrens moet naar beneden; Er mag geen overheidsgeld gemoeid zijn met abortus; Tussen een overtijdbehandeling en een abortus zit geen verschil: voor beide behandelingen moet een beraadtermijn van vijf dagen gelde Abortus met medicijnen wordt uitgevoerd in de vroege zwangerschap* met TWEE geneesmiddelen, te weten mifepriston en misoprostol. Als je zwanger bent, maakt je lichaam progesteron aan. Progesteron is een hormoon dat nodig is voor het voortzetten van een zwangerschap 'Abortuspil voor thuis' is er, maar huisarts geeft hem niet. Vanaf morgen is een nieuwe abortuspil op recept verkrijgbaar bij de apotheek. De pil is geschikt om zwangerschappen tot maximaal 9.

Overtijdbehandeling Ouders Onlin

Ook overtijdbehandelingen zoals geheimhouding van de abortus voor partner of familie, geen oppas kunnen regelen voor kinderen, Elke dag dat een overtijdbehandeling of abortus wordt. En: dat de overtijdbehandeling onder de Wet afbreking zwangerschap (Waz) zou komen te vallen. In 1995 was wettelijk vastgelegd dat dit niet het geval was. Natuurlijk zou er uit die onderzoeken niets nieuws komen, behalve de bevestiging dat geen tiener in Nederland een abortus à la China beschouwt als een surrogaatvoorbehoedmiddel en de ingreep voor haar lol doet Abortus Ongewenst zwanger Overtijdbehandeling Een overtijdbehandeling kan door middel van de abortuspil of een zuigcurettage en vindt plaats onder lokale verdoving of onder algehele narcose. Voor een overtijdbehandeling is geen verwijsbrief van een arts nodig

Ongewenst zwanger Abortus provocatus Afbreken zwangerschap Zwangerschapsafbreking. Voorlezen Print E-mail Als je onbedoeld zwanger bent, moet je kiezen: de zwangerschap houden of stoppen. Maak snel een afspraak bij je huisarts om erover te praten Overtijdbehandeling Bij een overtijdbehandeling wordt hetzelfde gedaan als bij een zuigcurettage. Wij vinden dat abortus gewoon moet kunnen. Als je geen geld hebt om je kond op te voeden, als je nog een kind bent als ons, als je verkracht bent, komt het ook niet ten goede van je kind

Overtijdbehandeling in de abortuskliniek Stimezo in Zwoll

Abortuskliniek Den Haag is een kliniek die gespecialiseerd is in hulpverlening bij ongewenste zwangerschap. Wij helpen u bij zwangerschapsafbreking IndicatieDe geregistreerde indicatietekst en bijsluiter van de nieuwe abortuspil vermeldt dat het geïndiceerd is voor medische beëindiging van een zich ontwikkelende baarmoederlijke zwangerschap tot 63 dagen na de eerste dag van de laatste menstruatie. De zwangerschap moet bevestigd zijn door gynaecologisch onderzoek, echoscopie of HCG-bepaling ROTTERDAM - De overheid moet bij abortus en euthanasie geen leidende rol spelen. De overheid moet pas aan zet komen nadat het principiële debat door burgers, professionals en maatschappelijke.

overtijdbehandeling - de betekenis volgens Woordenboek van

Een overtijdbehandeling is volgens definitie geen zwangerschap in de zin van de abortuswet, ook al is een zwangerschapstest positief. Om dit 'gat in de wet' te dichten, hebben PvdA staatssecretaris Bussemaker en haar CDA-collega Hirsch Ballin de 'oplossing' bedacht om in plaats de interpretatie van de abortuswet te veranderen De overtijdbehandeling Je kunt een overtijdbehandeling krijgen wanneer je minimaal twaalf dagen, Een abortus is geen gemakkelijke keuze, of de ingreep gisteren of jaren geleden plaatsvond, je kunt te maken krijgen met sterk gemengde gevoelens. Aarzel niet om hulp te zoeken Volgens het ministerie van Volksgezondheid (VWS) mag Women on Waves geen abortussen of overtijdbehandelingen uitvoeren op de boot in internationale wateren voor de kust van Marokko, omdat daar.

 • Plat dak verhogen vergunning.
 • Notitieboekje A5.
 • Franse grondwet tekst.
 • Anti statisch armband.
 • Studententaal Leiden.
 • Yahoo zoekmachine verwijderen Safari.
 • Couponrente betekenis.
 • Brechtsebaan 591, schoten.
 • Queen Latifah husband.
 • Wat is een elektromagneet.
 • 4K films huren.
 • Asielzoekerscentrum betekenis.
 • Funda Zwanenburg.
 • Voeten fobie.
 • The Waltons dvd.
 • Licht ontvlambare stoffen.
 • Spirituele betekenis oester.
 • Eerste training FC Utrecht.
 • Carport bouwen.
 • Opknap boerderij te koop Nederland.
 • Breuken verhaalsommen.
 • Michelin Pilot Road 5 Review.
 • SERCA channel.
 • Horse Quotes Instagram.
 • Bullmastiff kopen.
 • Brickwall steenstrips.
 • Elektrische gitaar leren spelen boek.
 • Filmfeiten.
 • Radio gelderland presentatoren.
 • Cos phi teken.
 • Voetbalschoenen drogen.
 • Welk model jurk bij dikke buik.
 • Tegenstelling van bekwaam.
 • Hamburgerpers Xenos.
 • Beste Asterix album.
 • De huilende vrouw Picasso Wikipedia.
 • Maretak geneeskracht.
 • Ellen Callebout restaurant.
 • Wanda Maximoff Age.
 • Harlequin mantis shrimp.
 • Amsterdam Pirates contributie.