Home

Kwaliteitsregister Paramedici Fysiotherapie

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, te weten ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB'ers, oefentherapeuten, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten. Inmiddels zijn ruim 37.000 paramedici geregistreerd De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Wij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan

Welkom bij ADAP. ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici. ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici. Scholingsaanbieders kunnen met één aanvraag via ADAP voor een of. Iedereen die het juiste diploma bezit voor één van de paramedische beroepen, geregeld in artikel 34 van de Wet BIG, kan zich inschrijven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.Bij deze initiële registratie wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG Kwaliteitsregister In het kwaliteitsbeleid van paramedici staat het leveren van de zorg conform de richtlijnen van de beroepsgroep centraal. Paramedici die zijn aangesloten bij HONK Ketenzorg staan geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici, het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of het Kwaliteitsregister voor pedicures van Procert / KABIZ / Stipezo / NMMV of KMV Het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) is hét landelijke, eigentijdse kwaliteitsregister voor alle fysiotherapeuten in Nederland. WIst je dat KNGF leden een flinke korting ontvangen bij inschrijving in KRF NL? Je bespaart tenminste €142,- per jaar! Elk jaar weer. Dus profiteer snel

KRF NL is hét kwaliteitsregister van alle fysiotherapeuten in Nederland. Het register Het kwaliteitsregister KRF NL bestaat uit een verplicht Basisregister Algemeen Fysiotherapeut, acht deelregisters en twee aantekeningenregisters Het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) is hét landelijke, eigentijdse kwaliteitsregister voor alle fysiotherapeuten in Nederland. Een modern kwaliteitsregister dat stimuleert, borgt en kwaliteit transparant maakt. Patiënten en verwijzers krijgen daarmee de mogelijkheid om een gegronde keuze te maken voor fysiotherapeutische zorg met oedeemfysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of huidtherapeuten met de status 'kwaliteitsgeregistreerd' in het Kwaliteitsregister Paramedici De oedeemfysiotherapeut en huidtherapeut zijn gespecialiseerd in het herkennen, diagnosticeren, behandelen en begeleiden van patiënten met oedeem of de kans op het ontwikkelen of verergeren hierva

Raadplegen Register - Kwaliteitsregister Paramedici

 1. Verbijzonderde fysiotherapie wordt verleend door een fysiotherapeut die voor de desbetreffende verbijzondering is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) en/of het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Huidtherapie: De zorgverlener is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 2. Ja. Aangezien Eno de zorgovereenkomsten op praktijkniveau afsluit, geldt deze eis voor alle medewerkers. Fysiotherapeuten dienen geregistreerd te staan in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) en/of het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie, alle overige paramedici dienen in het Kwaliteitsregister Paramedici te staan
 3. Alle fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Alle oefentherapeuten staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. Fysiotherapie kan u helpen bij: problemen in het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem (volwassenen en kinderen)
 4. Bekijk de vergoeding voor fysiotherapie vanaf 18 jaar voor ZieZo verzekerden. Wat krijg je vergoed uit de basisverzekering, de Ziezo Aanvullend 1 of de Ziezo Dan krijgt u alleen vergoeding bij een huidtherapeut die geregistreerd is in het Kwaliteitsregister paramedici. U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker. Vind een.
 5. Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst met Menzis is registratie als kwaliteitsgeregistreerde in het Kwaliteitsregister Paramedici vereist. Voor fysiotherapeuten is de registratie in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en/of het Centraal KwaliteitsRegister (CKR) noodzakelijk

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is in 1997 opgericht op initiatief van verschillende paramedische beroepsverenigingen, waaronder de NVLF. Vanaf 1 juli 2000 kunnen paramedici zich (her)registreren. De activiteiten van KP bestaan uit het bevorderen van een kwalitatief hoogstaande beroepsuitoefening door paramedici. De kerntaken bestaan uit: (her-)registratie; accreditatie en de klachten. Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie; Stichting keurmerk Fysiotherapie; Kwaliteitsregister Paramedici. In het kwaliteitsregister Paramedici kunnen verschillende paramedische zorgverleners zich inschrijven. Zoals: ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten en podotherapeuten Vermeld staan in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) of Stichting kwaliteitsregister paramedici; De Verzekerde krijgt binnen 5 werkdagen na aanmelding het aanbod voor een eerste afspraak. Wijze van contracteren. Wijze van contracteren. DSW biedt de overeenkomsten digitaal via VECOZO aan

Bekijk de vergoeding voor fysiotherapie vanaf 18 jaar. Wat krijgt u vergoed, waar kunt u terecht en wat regelt Dan krijgt u alleen vergoeding een fysiotherapeut die staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Dan krijgt u alleen vergoeding bij een huidtherapeut die geregistreerd is in het Kwaliteitsregister Paramedici.. Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te waarborgen, heeft het KNGF het Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Fysiotherapeuten mogen zich hier inschrijven als ze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken volgens de officiële richtlijnen van het KNGF Bekijk de vergoeding voor fysiotherapie vanaf 18 jaar voor Gemeenten Optimaal verzekerden. Wat krijgt u vergoed uit de basisverzekering, Dan krijgt u alleen vergoeding bij een huidtherapeut die geregistreerd is in het Kwaliteitsregister paramedici. U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorgzoeker. Vind een zorgverlene een behandeling fysiotherapie of oefentherapie als u voor dezelfde ziekte of klacht al aan een beweegprogramma meedoet; Dan krijgt u alleen vergoeding bij een huidtherapeut die geregistreerd is in het Kwaliteitsregister paramedici. U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze Zorggids. Vergoedingen en voorwaarden. Opbouw vergoeding een fysiotherapeut die is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) een fysiotherapiepraktijk ingeschreven in het register van het Keurmerk Fysiotherapie (te vinden via www.keurmerkfysiotherapie.nl) een oefentherapeut die als kwaliteitsgeregistreerd is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

U kunt terecht bij een fysiotherapeut die is ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (te vinden via www.defysiotherapeut.com), een fysiotherapiepraktijk ingeschreven in het register van het Keurmerk Fysiotherapie (te vinden via www.keurmerkfysiotherapie.nl) of een oefentherapeut die als kwaliteitsgeregistreerd is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici Fysiotherapie, ergotherapie, logopedie. Vernieuwende zorg, Onze fysiotherapeuten en andere paramedici staan klaar om je te voorzien van advies en oefeningen op afstand, Het KNGF stelt strenge eisen en alle fysiotherapeuten die hieraan voldoen, worden opgenomen in het kwaliteitsregister Gecombineerde leefstijlinterventie Vergoeding 2021. Door overgewicht kunt u gezondheidsproblemen krijgen. Gecombineerde leefstijlinterventie is een programma dat helpt om de gezondheidsrisico's te verminderen.Hierbij krijgt u begeleiding om gezonder te eten, meer te bewegen en u leert deze gewoontes vast te houden

Bekijk de vergoeding voor fysiotherapie vanaf 18 jaar voor ZieZo verzekerden. Wat krijg je vergoed uit de basisverzekering, de Ziezo Aanvullend 1 of de Ziezo Aanvullend 2? Sla Dan krijgt u alleen vergoeding bij een huidtherapeut die geregistreerd is in het Kwaliteitsregister paramedici Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een vrijwillig register voor ergotherapeuten en andere paramedische beroepsgroepen. Doel van het register is het zichtbaar maken van de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar, waaronder die van ergotherapeuten. Het register kan door iedereen bekeken worden Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar chronisch Vergoeding 2021. Deze vergoeding is voor mensen met een aandoening die voorkomt op de chronische lijst van de overheid.Uw fysiotherapeut bepaalt of uw aandoening op de lijst staat Bekijk de vergoeding voor Fysiotherapie vanaf 18 jaar in 2020. Wat krijgt u vergoed, waar kunt u terecht en wat regelt u zelf Dan krijgt u alleen vergoeding bij een huidtherapeut die geregistreerd is in het Kwaliteitsregister paramedici. U vindt gecontracteerde zorgverleners in onze zorgzoeker. MeerZeker. incl.

Keurmerk Fysiotherapie - het kwaliteitsregister voor

ADAP - Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister V&V is een hulpmiddel waarmee je activiteiten op het gebied van leren en ontwikkelen kunt vastleggen in een persoonlijk portfolio. Inloggen. Goede zorg vraagt passie voor het vak, maar ook deskundigheid en professionaliteit Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Raadpleeg voor meer informatie de voorwaarden selectieve inkoop in het overzicht met overeenkomsten. Direct naar: > Inkoopbeleid 2020 > Inkoopbeleid 201

Registratie & Herregistratie - Kwaliteitsregister Paramedici

Behandelingen fysiotherapie worden meestal vergoed uit de aanvullende zorgverzekering. Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar wat de voorwaarden zijn om voor een vergoeding voor de therapie in aanmerking te komen. Onze fysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Paramedici Verschillende fysiotherapiepraktijken zijn aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie, een onafhankelijk kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Het Keurmerk heeft de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen Ik heb een klacht, ervaar een beperking en ik ben daar niet helemaal gerust over. Maakt u zich zorgen over uw gezondheid, praat hierover dan met uw huisarts of neem direct contact met ons op. Het ParaMedisch Centrum Zuid biedt professionele, kwalitatief hoogwaardige zorg aan volwassenen en kinderen op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, osteopathie, logopedie en oefentherapie Cesar FYSIOTHERAPIE DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. • Vermeld staan in het (centraal) kwaliteitsregister (CKR) of Stichting kwaliteitsregister paramedici; • De Verzekerde krijgt binnen 5 werkdagen na aanmelding het aanbod voor een eerste afspraak Ik staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Ik ben lid van het Chronisch Pijnnetwerk, Slaapslim netwerk, Artrose netwerk en Distonie netwerk. Bekkentherapie. Artrose. Dystonie. KP. Mijn naam is Karin Wildevuur en ik studeerde in 1983 af aan de opleiding Fysiotherapie Thim van der Laan in Utrecht

Kwaliteitsbevordering - paramedici HON

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, namelijk ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB'ers (de beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten, medisch nucleair werkers), oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten Bekijk de vergoeding voor Gecombineerde leefstijlinterventie in 2021. Wat krijgt u vergoed, waar kunt u terecht en wat regelt u zelf

Dit register is een onafhankelijke organisatie die niet alleen registreert of een paramedicus het juiste diploma heeft, maar ook wordt er getoetst of. De oefentherapeut is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zoek: Zoek. Fysiotherapie Zuidwest - Koudum - Workum - Makkum - 0514 521574 - info@fysiotherapiezuidwest.nl. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder podotherapeuten. Bij het Kwaliteitsregister Paramedici wordt eenmalig geregistreerd of uw podotherapeut voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of uw podotherapeut. We maken afspraken met fysiotherapeuten en oefentherapeuten om de kwaliteit en kosten van zorg te bewaken. Daarin onderscheiden we profielen. Hoe hoger het profiel, hoe meer kwaliteit en service u mag verwachten Kwaliteitsregister Paramedici, Utrecht (stad). 262 likes · 3 were here. Het Kwaliteitsregister Paramedici verzorgt de (her)registratie en van..

Video: KNG

Fysiotherapie Doetinchem die er voor zorgt dat jij weer zorgeloos kan bewegen. Home Therapievormen. De Praktijk. Therapeuten Actueel Contact. Alle therapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici of het BIG-register Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen: Ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB'ers (de nieuwe beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten, medisch nucleair werkers), oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en podotherapeuten Kwaliteitsregister Paramedici, Utrecht (stad). 313 likes · 1 talking about this · 3 were here. Het Kwaliteitsregister Paramedici verzorgt de.. Kwaliteitsregister Paramedici vacatures. Logopedist (m/v), Diëtist (m/v), Fysiotherapeut (m/v) en meer op Indeed.n

Selectieve inkoop van fysiotherapie en andere paramedische

 1. Kwaliteitsregister Paramedici, Utrecht (stad). 317 likes · 2 talking about this · 3 were here. Het Kwaliteitsregister Paramedici verzorgt de..
 2. Kwaliteitsregister Paramedici. De ontwikkeling van de kwaliteitscriteria 2000-2005 is per beroepsvereniging tot stand gekomen. Aan het eind van de ontwikkeling heeft de projectleider destijds geprobeerd de kwaliteitscriteria van alle beroepsverenigingen in één gezamenlijke vergadering op elkaar af te stemmen
 3. Met ingang van april 2014 is Fysiotherapie Klazienaveen een samenwerkingsverband aangegaan met Kinderfysiotherapie Emmen. Hierdoor kunnen kinderen uit Klazienaveen en omgeving nu ook voor kinderfysiotherapeutische behandeling door Miranda Naber-Hullegie bij Fysiotherapie Klazienaveen terecht. Wat is kinderfysiotherapie nu precies? Het verschil tussen een algemeen fysiotherapeut en een.
 4. Alle therapeuten zijn BIG geregistreerd en zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Dit houdt in dat Fysiotherapie Hoffman contracten heeft kunnen afsluiten met alle zorgverzekeraars. Om de registratie binnen het kwaliteitsregister te behouden volgt Fysiotherapie Hoffman jaarlijks na.
Fysiotherapie B&O in Zwaag | Wordt binnen 24 uur geholpen!

Zorginkoop paramedische zorg Salland Zorgverzekeringe

manueel therapeut (Deze moet geregistreerd staan als manueel therapeut in het kwaliteitsregister van KNGF of Stichting Keurmerk Fysiotherapie) oefentherapeut Mensendieck of Cesar; Fysiotherapie of oefentherapie krijgt u in de praktijk van de therapeut of bij u thuis U vindt Oefentherapie Schollevaar in het pand van Fysiotherapie Dynamis Schollevaar. Oefentherapie SchollevaarFilomeentje Erf 1542907 BC Capelle aan den IJssel Telefoonnummers:06 - 306 730 39 (Titia)06 - 22 151 941 (Suzanne) Openingstijden:- Maandag 9:00 - 14:00 uur- woensdag 13:00 - 19:00 uurOp werkdagen telefonisch bereikbaar van 10:00 tot 18:00

KNGF-reglement Kwaliteitsregister Fysiotherapie, ALV 29 juni 2018 Pagina 1 van 12 KNGF-REGLEMENT KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE (KRF NL) A. Algemene bepalingen art. 1 Instelling Kwaliteitsregister Fysiotherapie Nederland art. 2 Registratienormen B. Het College KRF NL, de Accreditatiecommissie, de Beroepscommissie en de Adviescommissi Kwaliteitsregister Wij zijn aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). Hiermee voldoen wij aan alle kwaliteitseisen voor het uitoefenen van ons vak Modelovereenkomst praktijkwaarneming paramedici (KNGF, EN, VVOCM, NVH, NVD, NVLF en VvAA) (pdf - 184kB) Lees voor: Modelovereenkomst praktijkwaarneming paramedici (KNGF, EN, VVOCM, NVH, NVD, NVLF en VvAA) (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster) Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe

Algemene voorwaarden "De mobiele huidtherapeut"

Veelgestelde vragen Algemee

 1. Fysiotherapie voor een tijdelijke klacht, een sportblessure of rugklachten wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Daarnaast vergoeden we niet: Dan krijg je alleen vergoeding bij een huidtherapeut die geregistreerd is in het Kwaliteitsregister paramedici
 2. Kwaliteitsregister Paramedici, Utrecht (stad). 317 likes · 1 talking about this · 3 were here. Het Kwaliteitsregister Paramedici verzorgt de..
 3. De selectie van paramedici bestaat uit een aantal stappen die we hieronder in meer detail aan u uitleggen. Bepaling scholingsplaatsen Het ParkinsonNet coördinatiecentrum heeft geen onbeperkte middelen. We beschikken bijvoorbeeld over een beperkt aantal docenten en fysieke ruimte om meer te scholen
 4. Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden, ongelukken, spanning of als gevolg van veroudering
 5. Verzekeringskaart VvAA aansprakelijkheidsverzekering voor paramedici 39 KB *Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars

Kwaliteitsregister paramedici. Omniderm. Kwaliteitsregister paramedici. Wij bij Huidtherapie Omniderm zijn geregistreerd in het Kwaliteit Paramedici register. Dit betekend dat wij bevoegd zijn om Paramedische handelingen uit te voeren en voldoen aan kwaliteitseisen voor zorgverzekeraars Bekijk de vergoeding voor Fysiotherapie vanaf 18 jaar in 2021. Wat krijgt u vergoed, Dan krijgt u alleen vergoeding een fysiotherapeut die staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Dan krijgt u alleen vergoeding bij een huidtherapeut die geregistreerd is in het Kwaliteitsregister paramedici

Alleen paramedici die aantoonbaar hebben voldaan aan de opleidingseisen en de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het KP kan door iedereen, van (potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars worden geraadpleegd kwaliteitsgeregistreerd zijn. Paramedici die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen kunnen hierdoor belemmerd worden bij het uitoefenen van hun beroep. Het is belangrijk paramedici voor het vak te behouden. Binnen het Registratiebesluit (artikel 10) d.d. 1 november 2006 van het Kwaliteitsregister Paramedici is dispensatie mogelijk Fysiotherapiecentrum LAAK is een fysiotherapiepraktijk in de multiculterele Haagse wijk Laak, op de grens met Rijswijk. Behalve algemene fysiotherapie en manuele therapie kunt u ook bij ons terecht voor sportfysiotherapie, COPD, ademhalingsklachten, bekkenproblematiek, kaakklachten en psychosomatische klachten Vind hier een overzicht van de accreditaties voor Verpleegkundigen, verzorgenden, Accreditatie voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten. Accreditaties voor opleidingen en trainingen

Fysiotherapie › Treant Zorggroe

 1. Kwaliteitsregister Paramedici, Utrecht (stad). 317 likes · 3 were here. Het Kwaliteitsregister Paramedici verzorgt de (her)registratie en van..
 2. Naast de door de praktijk zelf geïmplementeerde kwaliteitseisen is er ook een kwaliteitsprogramma fysiotherapie opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF): het Centraal Kwaliteitsregister KNGF. Uw fysiotherapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF en voldoet aan de volgende eisen: staat ingeschreven in het BIG-register.
 3. De huidtherapeuten van Derm Medic zijn HBO geschoold, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en geregistreerd bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Online producten Lycogel Carame
 4. Een paramedicus (meervoud: paramedici) is iemand die voor zijn beroep medische behandelingen doet maar geen arts of tandarts is. De paramedicus voert een taak uit naast de geneeskundige (medicus), en meestal onder zijn toezicht. Paramedicus is op zichzelf geen erkend begrip of erkende functie en houdt dan ook geen bevoegdheid in

Kwaliteitsregister Paramedici. De ontwikkelingen in de oogzorg gaan snel en daarom is het belangrijk dat een optometrist overal van op de hoogte blijft. Om dat scherp in de gaten te houden, bestaat het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is een onafhankelijk keurmerk voor zorgverleners Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-kwaliteitsregister, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. ClaudicatioNet. Kolijn Fysiotherapie is aangesloten bij ClaudicatioNet, het landelijk netwerk voor looptherapie Kwaliteitsregister Paramedici In het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici staan de beoefenaren van 11 verschillende paramedische beroepen vermeld. In totaal zijn ± 25.000 paramedici in dit register opgenomen. Het register stelt een aantal eisen Ik heb een klacht, ervaar een beperking en ik ben daar niet helemaal gerust over. Maakt u zich zorgen over uw gezondheid, praat hierover dan met uw huisarts of neem direct contact met ons op. Het ParaMedisch Centrum Zuid biedt professionele, kwalitatief hoogwaardige zorg aan volwassenen en kinderen op het gebied van fysiotherapie, ergotherapie, osteopathie, logopedie en oefentherapie Cesar

Kwaliteitsregister Paramedici vacatures. Ergotherapeut (m/v), Logopedist (m/v), Verpleegkundig Specialist (m/v) en meer op Indeed.n Wij hebben allen hart voor de medemens en passie voor het vak podotherapie. Wij zijn de Samenwerkende Podotherapeuten Noord Holland Noord, met 14 vestigingen in Noord-Holland Noord. Allemaal zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici Kwaliteitsregister Paramedici, Utrecht (stad). 263 likes · 1 talking about this · 3 were here. Het Kwaliteitsregister Paramedici verzorgt de (her)registratie en van paramedische beroepen en maakt de.. Kwaliteitsregister Paramedici vacatures in Gemeente Bussum. Ergotherapeut (m/v), Logopedist (m/v), Oncologieverpleegkundige (m/v) en meer op Indeed.n Zij zijn allemaal ingeschreven in het kwaliteitsregister Fysiotherapie en in het BIG-register of in het kwaliteitsregister Paramedici. Binnen het team therapeuten is er veel kennis op het gebied van sensorische integratie, ouder wordende cliënten, vallen en valpreventie en kinderfysiotherapie

Kwaliteitsregister Paramedici, Utrecht (stad). 266 likes · 3 talking about this · 3 were here. Het Kwaliteitsregister Paramedici verzorgt de (her)registratie en van paramedische beroepen en maakt de.. Kwaliteitsregister Paramedici vacatures. Diëtist (m/v), Ergotherapeut (m/v), Logopedist (m/v) en meer op Indeed.n Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, waaronder logopedisten. Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) Kwaliteit van Fysiotherapie Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteits Register (sport)fysiotherapie. Hiermee bent u er zeker van dat in onze praktijk aan alle wettelijke regels en kwaliteitseisen wordt voldaan

Vergoeding fysiotherapie vanaf 18 jaar 2020 - Zilveren Krui

Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, namelijk ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MBB'ers (de beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten, medisch nucleair werkers), oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, optometristen, orthoptisten en. Waarde zit in de kwaliteit van leven. Specialisaties en registraties. Huid- en oedeemtherapie. Registratienummer kwaliteitsregister paramedici (KP) 799 104 925 88AGB code 90-03838 Het Kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijke organisatie en registreert of een paramedicus beschikt over het juiste diploma. Ook wordt er getoetst of wij aantoonbaar voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheidsontwikkeling en werkervaring Fysiotherapie of oefentherapie is gericht op de behandeling van lichamelijke klachten door bijvoorbeeld een ziekte, ongeval, operatie of aangeboren afwijking. Het doel is om het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en is onder andere gericht op pijnbestrijding en verbetering van mobiliteit

Contractering - Menzis voor zorgaanbieder

Een diëtist heeft een HBO-opleiding afgerond en staat ingeschreven in een kwaliteitsregister voor paramedici. Hiervoor moeten zij regelmatig na en bij scholing volgen. De meeste zorgverzekeraars stellen inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici als eis voor het sluiten van een contract Op dit moment zijn er drie fysiotherapeuten en een oefentherapeut in onze praktijk werkzaam. Alle therapeuten zijn voor behandelingen ingeschreven bij alle zorgverzekeraars en zijn up-to-date in scholing vanwege de inschrijving in het Centraal Kwaliteitsregister en Kwaliteitsregister Paramedici

Diëtetiek - TergooiYolanda Turksema - LeefJuzo Huidlijm - Derm MedicParaMedisch Centrum Sittard-Geleen
 • Saving Hope Season 3.
 • Isabelle A Kerstavond.
 • Verkiezingen democratie.
 • Cappadonna Wu Tang.
 • Sint Bavo Mere.
 • Gele veters.
 • Fotofabriek sjabloon opslaan.
 • Nieuwe Parklaan 248.
 • Elektrische kinderauto Mercedes G63.
 • LED strip 10 meter.
 • Zuidpool en Noordpool.
 • Essen auf dem Oktoberfest.
 • Camperplaats Alden Biesen.
 • Boot blijft hangen in sluis.
 • Photobookstore.
 • Belgische ontwerpers.
 • Viceroy meaning.
 • Copyscape.
 • Maartje naam.
 • Ex on the Beach seizoen 5 deelnemers.
 • Kamperfoelie geur.
 • Ladegeleiders Bodemmontage softclose.
 • PlayStation 3 kopen mediamarkt.
 • Paprika witte kool soep.
 • Kersensap en jicht.
 • Riu Palace Riviera Maya TUI.
 • Studententaal Leiden.
 • Restaurant Beek Montferland.
 • Woorden over het weer.
 • Nieuwste Disney films.
 • Koningsmantel paddenstoelen.
 • Sushi Delhaize prijs.
 • Eetbaar papier voetbal.
 • Hyperbare zuurstoftherapie Hoogeveen.
 • Smeden betekenis.
 • Baby kleuren roze blauw.
 • Petruskerk Nijmegen.
 • Arbeidsongevallenverzekering gedekte risico's.
 • Preventief maag verwijderen.
 • Warehouse management system nederlands.
 • Betrouwbaarheid website controleren.